Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR ELŻBIETA DOLATA

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakładzie Pedagogiki Szkolnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: edolata@ur.edu.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • historia wychowania i myśli pedagogicznej oraz jej współczesne odniesienia,
 • funkcjonowanie szkolnictwa galicyjskiego na przełomie XIX i XX w.,
 • dzieje opieki higieniczno-zdrowotnej nad dziećmi,
 • biografistyka pedagogiczna.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

praca naukowo-dydaktyczna: Uniwersytet Rzeszowski

pedagog, logopeda: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie i prace pod redakcją:

 1. Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem higieny szkolnej, seria: Galicja i jej dziedzictwo, t. 23, Rzeszów 2016.
 2. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, T. 1, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012r.
 3. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, T. 2, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012.
 4. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. T. 1, red. K. Szmyd, E. Barnaś-Baran, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1.  „Rodzina i Szkoła” wobec zagrożeń dzieciństwa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, UMCS, Lublin, 2016, s. 267-278.
 2. Troski i radości chłopskiej rodziny galicyjskiej w świetle źródeł pamiętnikarskich,  „Wychowanie w Rodzinie” T. 14, 2016, nr 2, s. 281-305.
 3. Problematyka zdrowia i higieny na łamach galicyjskich czasopism pedagogicznych z przełomu XIX i XX wieku, [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 119-134.
 4. Migracje zarobkowe – konsekwencje dla dzieci i ich rodzin, [w:] Edukacja wobec wyzwań współczesności, Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, red. B. Lulek, K. Szmyd, Krosno 2014, s. 73-89.
 5. K. Szmyd, E.Dolata, Idee oświatowo-wychowawcze i patriotyczno-narodowe doby powstania styczniowego (1863-1864), [w:] Galicja a powstanie styczniowe, M, Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak (red.), Warszawa-Rzeszów 2013, s. 623-631.
 6. Galicyjskie szkolnictwo przełomu XIX i XX wieku wobec sytuacji sanitarno – higienicznej uczącej się młodzieży, [w:] Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. A. Meissner, J. Potoczny, Lublin 2013, s. 43-61.
 7. „Miłość dusz ludzkich” podstawą działalności nauczycielskiej w „szkole twórczej”, [w:] Szkoła twórcza w odtwórczym świecie, red. J. Krukowski, A. Włoch, Kraków 2013, s. 104-121.
 8. Kolonie wakacyjne w systemie opiekuńczo- wychowawczym Janusza Korczaka, Lwowsko –Rzeszowskie Zeszyty Naukowe nr 1, Rzeszów-Lwów 2013, s. 98-107.
 9. Dzieciństwo galicyjskie na początku XIX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] „Przegląd Pedagogiczny”, Bydgoszcz, nr 1, 2012, s. 198-213.
 10. Pedeutological traditions and a modern image of a teacher, [w:] Medzigeneračné mosty, red Beata Balogova, Prešov 2012, s. 195-206.
 11. Refleksje o nauczycielu w dziejach myśli pedagogicznej, [w:] Szkoła wobec wyzwań XXI wieku Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, T. 2, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012, s. 9-26.
 12. Dziejowy model edukacji kobiet – marginalizacja w procesie kształcenia, [w:] Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, red. M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów 2011, s. 271-277.
 13. Przemiany szkoły galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku w myśl postulatów ruchu higienicznego [w:] Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska, K. Buczek, Warszawa 2010, s. 155-169.
 14. Czasopisma galicyjskie wobec problemów higieny szkolnej, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 253-264.
 15. Kobieta w dziejach oświaty i wychowania, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 255-270.
 16. „Eurosieroty” w szkołach polskich – problemy dydaktyczne i wychowawcze, [w:] Uczeń wobec wyzwań współczesności, red. A. Rogalska-Marasińska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 207-216.
 17. Rola ruchu higienicznego w kształtowaniu tożsamości szkoły galicyjskiej w okresie autonomicznym [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, red. K. Chałas, B. Komorowska, Lublin 2009, t. 2, s. 75-86.
 18. E. Dolata, A. Mach, The Function of Medical Diagnosis In the Certification Procedure AT Psychological and Pedagogical Advisory Centers, [w:] Selected problems of disabled child development, red. A. Bogucka-Kocka, J. Kocki, Lublin 2009, s. 33-49.
 19. Edukacja zdrowotna jako forma opieki nad dziećmi – tradycja i współczesność, [w:] Opieka i pomoc wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Rzeszów 2008, s. 143-151.
 20. Organizowanie pomocy lekarskiej w szkołach galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, red. Z. Frączek, B. Szluz, Rzeszów 2006.
 21. Józef Żuliński (1841-1908) i jego wkład w organizację kolonii dziecięcych w Galicji, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, T. LIV, Polska Akademia Nauk, Kraków 2001, s. 17-30.
 22. Kolonie lecznicze jako jedna z form opieki nad dzieckiem chorym w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej T. I, red. J. Sowa, D. Pstrąg, CDP Rzeszów 1999, s. 151-157.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow