Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR EDYTA OBODYŃSKA

adiunkt

w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: edytaobod@poczta.onet.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem;

 • stylu życia i zachowań zdrowotnych, jako głównych  determinantów zdrowia jednostki;
 • zaburzeń odżywiania, zwłaszcza nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży;
 • rangi zdrowia w hierarchii uznawanych przez jednostkę wartości;
 • zasad ergonomii w przestrzeni edukacyjnej.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Demokratyzacja, partnerstwo i współpraca w szkołach wybranych krajów Europy i świata [w:] Cz. Lewicki (red.), Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych, t. 1, Rzeszów, PCEN, ss. 83-94.
 2. Partnerstwo i współpraca ze środowiskiem lokalnym, filarem szkoły promującej zdrowie [w:] A. Wojciech Maszke, Cz. Lewicki (red.), Współpraca i partnerstwo w środowisku lokalnym. Problemy teoretyczno-praktyczne, t. 2, Rzeszów 2005, PCEN, ss. 239-249.
 3. „Działalność SzPZ na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym”, Lider 2005, 9, ss. 10-12.
 4. Wyrównywanie szans zdrowotnych uczniów jako jedno z podstawowych oczekiwań społecznych, Lider 2005, 7-8, ss. 8-10.
 5. Edukacja Zdrowotna jako wyzwanie wobec oczekiwań społecznych XXI wieku [w:] J. Szempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, ss. 171-176.
 6. Postawy dzieci i młodzieży szkolnej wobec osób z nadwagą i otyłością [w:] A. Dencikowska, S. Drozd, W. Czarny (red.), „Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 136-147.
 7. Uczeń z otyłością – jego problemy psychologiczne i pedagogiczne”, Standardy Medyczne, 2/2008, t. 5, ss. 136-140.
 8. Ideał kobiecej sylwetki- oczekiwania społeczne i wynikające z nich konsekwencje [w:] Pierścińska-Maruszewska A., Bakalarz-Kowalska B., Grudniewski T. (red.), Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, Ostrowiec Świętokrzyski 2009, ss. 73-85.
 9. Znaczenie problemu otyłości w aspekcie środowiska szkolnego – wprowadzenie w kluczowe tematy [w:] Witek A., Łukasik I. M. (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Lublin 2010, ss. 35-46.
 10. Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością [w:] E. Chodkowska, M. Uberman (red.), Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej, Rzeszów,2011, ss. 53-60.
 11. Szkoła, przyjaciele [w:] E. Małecka- Tendera, P. Socha (red.) Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011, ss. 57-61.
 12. Wsparcie w szkole i przedszkolu [w:] E. Małecka- Tendera, P. Socha (red.) Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011, ss. 105-108.
 13. Jak oceniać własne sukcesy i niepowodzenia? [w:] E. Małecka- Tendera, P. Socha (red.), Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011, ss. 109-110.
 14. Kategoria życia i kondycja człowieka, jako wartość edukacyjna [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 283-300.
 15. „Zdrowie jako podstawowa wartość edukacyjna i życiowa”, Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy nr 2(12) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 148-154.
 16. Zdrowie jako wartość i jego znaczenie dla satysfakcjonującej jakości życia [w:] M. Wolicki, M. Setkowicz (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym, tom 15, 2015, Wydawnictwo PWST-E im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław, ss. 65-76.
 17. „Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole – geneza i celowość organizacji”, Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy nr 4 (18) 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 57-63.

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 1. Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych, Czudec 18-19 listopada 2004 – referat „Partnerstwo i współpraca ze środowiskiem lokalnym, filarem szkoły promującej zdrowie”. Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Departament Edukacji i Kultury, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 2. Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości – strategia rozwoju. Czudec 7-8 grudnia 2004 – referat „Edukacja zdrowotna jako wyzwanie wobec oczekiwań społecznych XXI wieku”. Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
 3. Międzynarodowy Kongres Naukowy nt. „Biologiczne i społeczne podstawy i warunkowania wychowania fizycznego i sportu”. 19-21 V 2006 – referat E. Obodyńska, M. Drozd , (2006) „Postawy dzieci i młodzieży szkolnej wobec osób z nadwagą i otyłością”. Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Sympozjum nt. Leczenie dietetyczne jako element postępowania behawioralnego w prewencji i terapii zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży. Organizator konferencji: Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, 18.04.2008. „Uczeń z otyłością – jego problemy psychologiczne i pedagogiczne”, Standardy Medyczne, 2/2008, t. 5, s. 136-140.
 5. 18th Annual Meeting of the European Childhood Obesity Group (ECOG) 5-7 June, 2008, Porto-Portugal –plakat E. Obodyńska, M. Radochoński, A. Mazur „Polish adolescents attitudes to obesity and obese persons”.
 6. Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, Ostrowiec Świętokrzyski 21.04.2009 - referat: E. Obodyńska (2009) „Ideał kobiecej sylwetki- oczekiwania społeczne i wynikające z nich konsekwencje” (w przygotowaniu w materiałach pokonferencyjnych) Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 7. Międzynarodowe Sympozjum nt. Wspieranie rozwoju regionów, grup i osób zagrożonych marginalizacji, 29-30 04.2009 – referat: „Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością”. Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 8. 19th Annual Meeting of the European Childhood Obesity Group (ECOG) 16-19 September, 2009, Dublin- Ireland – plakat E. Obodyńska „The role of gender in the determination of psycho-social problems of children with overweight and obesity”.
 9. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką Lublin 18-19 maja 2010 – referat: „Znaczenie problem otyłości dziecka w aspekcie środowiska szkolnego – wprowadzenie w kluczowe tematy”. Organizator konferencji: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, Sanok 26-28 maja 2010 – referat: „Dziecko w obliczu zagrożeń zdrowotnych – ryzyko nadwagi i otyłości”. Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pedagogika Euroregionu Karpackiego- dorobek, wyzwania, aspiracje, potrzeby. Jarosław, Helusz 7-9 czerwca 2011.- referat: ,,Prewencja otyłości jako jeden z podstawowych elementów w obszarze edukacji zdrowotnej”. Organizator: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
 12. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Ramach Dyskursu Pedagogicznego Agresja – Przemoc – Wsparcie Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow