Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

DR DANUTA OCHOJSKA

starszy wykładowca

w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: dochojska@wp.pl; dochojska@ur.edu.pl

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  Zajmuje się problematyką z zakresu psychologii klinicznej i psychologii rodziny. Badania przez nią prowadzone  dotyczą głównie funkcjonowania systemów rodzinnych w sytuacjach trudnych (rodziny patologiczne, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, z osobą przewlekle chorą). Analizy obejmują również problematykę transmisji pokoleniowej komunikacji w rodzinie, systemu wartości  i oddziaływań wychowawczych. Jest autorką 32 artykułów, monografii pt. „Stwardnienie rozsiane i rodzina” oraz współredaktorem pracy „Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia”.

 

DOROBEK NAUKOWY, WYBRANE PUBLIKACJE:

  1.     Rola rodziny w procesie zmagania się z chorobą przewlekłą, W: C. Łepecka-Klusek i K. Turowski (red.), Promocja zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin 1999, s. 91-97.
  2. Stwardnienie rozsiane i rodzina. Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 187.
  3. Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo, W: E. Łoch, G. Wallner (red.) Między  literaturą  i medycyną. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych, cz. II, Wydawnictwo NORBERTINUM,  Lublin 2007,   s.111-122.
  4. Analiza sytuacji w rodzinie generacyjnej w percepcji osób odbywających karę pozbawienia wolności, W: F. Kozaczuk (red.) Efektywność oddziaływań  resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 439-449.

5.  Umiejętności interpersonalne. Materiały szkoleniowe, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2010, ss. 60.

6.Transmisja pokoleniowa stylów komunikowania się w rodzinie, [w:] Pelc S. (red.), Przemiany współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2010, s. 114-128.

 

7.  Stosunek do osób starszych u pielęgniarek w województwie podkarpackim (wspólnie z M. Marmolą), [w:] Pelc S. (red.) Praca socjalna z osobami starszymi, Drukarnia DUET, Rzeszów 2010, s. 17-19.

8. Psychologiczne wyznaczniki efektywnego funkcjonowania ucznia w szkole, [w:] Szluz B., Walc W. (red.), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo KORAW Dorota Kocząb, Rzeszów 2011, s.49-62.

9. Zachowania lękowe u dzieci a osiągnięcia szkolne, [W]: W. Błażejewski, Cz. Lewicki, E. Szal (red.), Uczeń zdolny w rodzinie i szkole, „Dyskurs Pedagogiczny”, T. 1, Wydawn. PWSTE, Jarosław  2011, s. 175- 198.

10. Transmisja pokoleniowa oddziaływań wychowawczych w rodzinie, [W]: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę, Wyd. KUL, Lublin 2012, s.249-270.

11. Metody wychowawcze stosowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci, [W]: K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak (red.), Odkrywanie talentów: wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 62-80.

12. Wybór studiów pedagogicznych a kompetencje osobiste i społeczne (predyspozycje indywidualne studentów pedagogiki do udzielania wsparcia), (wspólnie z M. Marmolą), [W]: K. Barłóg, D. Ochojska (red.), Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia, „Dyskurs Pedagogiczny”,  T. 2, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2012, s. 241-255.

13. Portret emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, W:  E. Dolata, S. Pusz (red.), Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 89-104.

 

14. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży oraz formy wsparcia, W: K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak (red.), Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, T. 7, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2013, s. 307-323.

 

15. Postawy studentów wobec uchodźców, W: S. Pelc (red.), Wartości etyczne w pracy z uchodźcami, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s. 129- 154. (wspólnie  z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc)

 

16. Style radzenia sobie w sytuacji trudnej, preferowane przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, W: K. Barłóg (red.), Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 177-197.

 

Członkostwo:

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne

- Towarzystwo Walki z Kalectwem

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow