Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR BARBARA LULEK

 adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: trabka@wp.pl

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania badawcze koncentruje głównie w obrębie zagadnień edukacji społecznej, w szczególności modelu kształcenia jednostek dla partnerstwa środowiskowego, źródeł kształtowania się społecznych relacji między szkołą rodziną i środowiskiem oraz uwarunkowań wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami w szkołach różnych typów.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, wyd. Impuls, Kraków 2000.

Współpraca szkoły, rodziny środowiska, wyd. UR, Rzeszów 2008.

Wybrane problemy z pedagogiki rodziny wyd. UR, Rzeszów 2010.

Rodzina i szkoła – między współpraca a współzawodnictwem, Krosno 2012.

Rodzina w obliczu przeobrażeń społecznych, Rzeszów 2012, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, s. 310 (współredaktor A. Garbarz, Z. Frączek)

Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania, Rzeszów 2013, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, s. 292 (współredaktor Z. Frączek)

Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-szkoła-region-kultura. Krosno 2014.

Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian, Rzeszów 2014

Szkoła koordynatorem działań wychowawczych w środowisku, [w] Szkoła w nauce
i praktyce edukacyjnej T.II, red. B. Muchacka, Impuls, Kraków 2006, s149-165

Formy partnerstwa-współpracy-współdziałania rodziców z nauczycielami, [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 46/2007, Pedagogika i Psychologia 4, red. K. Szmyd, s.119-133

Перетворення взаємовідносин між вчителями та батьками в польській школі, Zeszyty Naukowe Naukowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M. Dragomanowa, seria 19 Pedagogika Korekcyjna i Psychologia, Kijów 2009, s. 169-174 

Szkoła środowiskowa - postulaty a rzeczywistość [w] Szkoła i jej wychowankowie, między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, red. M. Chodkowska, M. Uberman, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 61-70

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – wspólnym zadaniem nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska, w: „Opieka i wychowanie dzieci, historia i współczesność” red. M. Chepil, Drohobycz 2010, Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, s. 275-285

Powiązania szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym – próba ujęcia modelowego, w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIII, PAN, Kraków2010, s. 53-69

Wybrane aspekty komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinach dotkniętych emigracją zarobkową jednego z rodziców, w: K.Denek, A.Kamińska, W.Kojs, P.Olesniewicz, Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, Sosnowiec 2011, s. 197-214

Співпраця школи з культурними установами і вільний час дітей та молоді, w: Muzyka i sztuka w XXI w. Tendencje, problemy i innowacje, Lwów 2011, s. 12-31

Samotność dziecka w rodzinie dotkniętej emigracją zarobkowa w kontekście teoretycznym i perspektywie empirycznej, w: J. Krukowiecki, Rzeczywistość dziecka, MWSE, Tarnów 2012, s. 435-452

Dziadkowie i wnuki o samotności. Kilka uwag do dyskusji, w: B. Balogova, Medzigeneracne mosty – ustupujeme do roka medzigeneacnej solidarity, Filozoficka fakulta Presovskiej Univerzity v Presove, Presov 2012,  s. 381-392

Polish Family Facing European Integration. Chances and Threats Percepted by Generations of Children, Parents and Grandparents, w: EUROPEAN IDEAS IN THE PEDAGOGICAL THOUGHT: FROM NATIONAL TO SUPRANATIONAL POINTS OF VIEW. SOME TOTALITARIAN ASPECTS. Editors: R.Kucha, H. Cudak, Łódź 2013, Społeczna Akademia Nauk, Studia i Monografie, Nr 43, pp. 211 - 226;:

Searching for the New Educational Paths - Maria Montessori`s Pedagogy. Report on Scientific Practice in the Centre of Montessori Studies, Roma Tre University w: EUROPEAN IDEAS IN THE PEDAGOGICAL THOUGHT: FROM NATIONAL TO SUPRANATIONAL POINTS OF VIEW. SOME TOTALITARIAN ASPECTS. Editors: R. Kucha, H. Cudak, Łódź 2013, Społeczna Akademia Nauk, Studia i Monografie, Nr 43, pp. 339 - 342.

Rodzina między przedsiębiorczością a samotnością. Ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna, w: K.Szmyd, Z. Fraczek, A. Garbarz, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Kultura, przemiany, edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, UR, Rzeszów 2013, s.208-227.

Polish people’s thoughts on the united Europe. The European Community in the perception of three successive generations: children, parents and grandparents [Opiniones de los polacos ante la Unión Europea. La Comunidad Europea en la percepción de tres...], Ensayos 28/2013, s. 213-228

O miejscu wyznaczanym rodzicom w szkołach gimnazjalnych. Ujęcie porównawcze, w: B. Lulek, K. Szmyd: Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-szkoła-region-kultura, , Krosno 2014, s. 155-175

Raising a child in prearranged environment in the perception of Polish teachers - the forgotten discourse or a new educational perspective? (Research conducted in the province of Subcarpathian), Pedagogika Rodziny – Family Pedagogy, 4/2014, s. 129-141

In search for new solutions in Polish schools. What do students think about M. Montessori pedagogy? in Learning in Montessori Classroom – in Search of Quality in Education, Editors B. Bednarczuk, D. Zdybel, Lublin, 2014, s. 215-230

Samotne matki w lokalnej strukturze społecznej. Jednowymiarowosć egzystencji, w: S. Cudak, E. Adasiewicz, Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Łódź 2014, s. 251-263

Komunikacja w małżeństwie i narzeczeństwie. Ujęcie porównawcze, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Kraków, tom LXVII 2014, s. 153-168

Rodzice jako liderzy w edukacji szkolnej własnego dziecka. O trudnościach w budowaniu rodzicielskich zespołów w szkole [w:] Edukacja Jutra problemy współczesnej rodziny, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2015, Humanitas, s. 107-122.

W poszukiwaniu dróg urzeczywistniania dobra dziecka. Pomiędzy współpracą a rywalizacją, [w:] Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek i A. Długosz, Rzeszów 2015, UR, s. 137-146.

Comparing selected levels of communication between fiancée and fiancé and spouses, Pedagogika Rodziny – Family Pedagogy, 1/2015, s. 137-155.

Rodzina w procesie wsparcia dorastającego dziecka. Wymiary wycofania i aktywności, [w:] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, red. B. Chrostowska, M. Dymowska, M. Zmysłowska, Olsztyn 2015, s. 45-63.

Samotne matki w środowisku szkolnym. Między biurokratycznym naznaczeniem a kulturowa wspólnotą, [w:] Zagrożone człowieczeństwo, t. IV, W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka, red. Katarzyna Białobrzeska i Cezary Kurkowski, Impuls, 2015, s. 149-163.

Pomiędzy koncentracją a rozproszeniem. O równowadze i nierównowadze sił w relacjach rodziców i nauczycieli, [w:] W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, red.  S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2015, s. 147-163.

Miejsce rodziców w przestrzeni szkoły. W kierunku budowania partycypacji społecznej, [w:] Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny, red. naukowa Janusz Bielski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2015, s. 15-32.

Dwubiegunowość zachowań rodziców w szkole, [w:] E. Adasiewicz, S. Cudak, Współczesna rodzina w Polsce – zagrożenia i nadzieje, Łódź, Warszawa 2016, s. 243-255.

Rada rodziców pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka,  Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016, s. 22-32.

Rodzice – nieujawniane czy niewykorzystane zasoby w procesie edukacji dziecka? [w:] E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 464-487.

Rodzicielska przestrzeń w szkole – o powiązaniach typu sieci, koordynacji i kooperacji. [w:] A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red.): Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 179-195.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow