Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

DR ANTONI KRAUZ

Adiunkt

w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: antonikrs@gmail.com

tel. 885 792 322

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Pedagogika pracy, praca socjalna, andragogika z elementami pracy socjalnej, dydaktyka zawodowa, zawodoznawstwo, historia techniki, bezpieczeństwo w czasie pokoju, kryzysu i wojny

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Monografia
 • Krauz A., Semiprogramowanie nowoczesną metodą współczesnej edukacji zawodowej, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7586-037-5, ss. 223;
 • Krauz A., Edukacja jutra w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7586-038-2, ss.158;
 • Krauz A., Krauz Ag. Paluch M., Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7586-060-3, ss.204.

 

 • Książka pod redakcją
 • Krauz A., Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej, Wybrane problemy współczesnej edukacji zawodowej Polsce i na Słowacji, Wyd. MAX-DRUK, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-61483-76-2, ss. 157;
 • Olak A., Kozaczuk F., Krauz A., Edukacja dla bezpieczeństwa – Ostrowiec Świętokrzyski 2011, ISBN 978-83-89466-35-8 ss. 256;
 • P. Necas, F. Kozaczuk, A. Olak, A. Krauz, Edukacja a poczucie bezpieczeństwa, Wyd. Amelia, Rzeszów 2012r., ISBN 978-83-63359-12-68, ss. 354.

 

 • Artykuły krajowe i zagraniczne
 1. Krauz A., Zawód jako wartość, [w:] Furmanek W., Wartości w pedagogice, UR, IBE, Rzeszów – Warszawa 2005, ISBN 83-7300-501-3, s. 128-135,
 2. Krauz A., Zasady semiprogramowania stosowane w praktycznym nauczaniu zawodu, [w:] Duris M., Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Univerzita Mateja Bela v Banska Bystrica, Velka Lomnica 2005, ISBN 80-8083-151-3, s.19-20,
 3. Krauz A., Kwalifikacje zawodowe – jak syndrom wartości i aktualnych potrzeb, [w:] Furmanek W., Z badań nad wartościami w pedagogice, UR, Rzeszów 2006, ISBN 83-88845-65-9, s. 261-268,
 4. Krauz A., Wykorzystanie pokazu w strategii multimedialnej - jako metody uczenia się poprzez obserwację, [w:] SCHOLA 2006 – kvalita vychovy a vzdelavania, Slovencka Technicka Univerzita Bratislava, Bratislava 2006, ISBN 80-227-2389-4, s. 181-187,
 5. Krauz A., Instruktaż - proponowany model organizacji procesu praktycznego nauczania zawodu [w:] Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Univerzita Mateja Bela v Banska Bystrica, Velka Lomnica 2006. ISBN 80-8083-326-5, s. 21-22,
 6. Krauz A., Ogólne zasady projektowania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem scenariusza przy zastosowaniu metod semiprogramowania TWI, MTM, [w:] Walat W., Technika - Informatyka - Edukacja, Teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji technicznej, tom V, UR, Rzeszów 2006, ISBN 83-88845-69-1, s. 97-102,
 7. Krauz A., Kształcenie zawodowe a wartość pracy [w:] Furmanek W., Praca człowieka jako kategoria pedagogiki współczesnej, Rzeszów-Warszawa 2007, ISBN 978-83-88845-82-6, s. 204-209,
 8. Krauz A., Szkolne Ośrodki Kariery - potrzeba i rzeczywistość szansy edukacyjnej i kariery zawodowej dla młodzieży kształcącej się i poszukującej pracy, [w:] Furmanek W., Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, tom VII, UR, Rzeszów 2007, ISBN 978-83-88845-90-1, s. 78-85,
 9. Krauz A., Kompetencje nauczycieli praktycznego nauczania zawodu na przykładzie metody semiprogramowania instruktażu TWI, [w:] Furmanek W., Duris M., Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki, Studia porównawcze POLSKO - SŁOWACKIE. Rzeszów 2007, ISBN 978-83-7338-326-5, s. 115-133,
 10. Krauz A., Istota kompetencji nauczycieli praktycznego nauczania zawodu na przykładzie trójetapowego modelu instruktażu, [w:] Kajdasz-Aoull M., Michalski A.M., Podolska-Filipowicz E., Edukacja techniczna i informatyczna: przygotowanie zawodowe – kwalifikacje – rynek pracy, Technology computer education: vocational training - qualifications – labour market,  Bydgoszcz 2007, ISBN 978-83-7096-642-3, s. 273-280,
 11. Krauz A., Gminne Centrum Informacji ośrodkiem Infocentrum, miejscem podwyższania kwalifikacji, [w:], Duris M., IKT v technikom vzdelavani, Velka Lomnica 2007, ISBN 978-80-8083-529-3, s. 88-95,
 12. Krauz A., Edukacja w XXI wieku – Szkoła Przyszłości otwarta na świat, [w:], Duris M., Technickie vzdelavanie ako sucast vseobecneho vzdelavania, Velka Lomnica 2008,  ISBN 978-80-8083-721-1, s. 141-151,
 13. Krauz A., Kształcenie przez całe życie – standardem nowoczesności w życiu społecznym, [w:], Duris M., Technicke vzdelavanie ako sucast vseobecneho vzdelavania, 25 medzinarodna vedecko-odborna konferencja, Tom I, Velka Lomnica 2009, ISBN 978-80-8083-878-2, EAN 9788080838782, s. 217-222,
 14. Krauz A., Patriotyzm, jako wartość – rozumiany przez człowieka dawniej, dziś i w przeszłości, [w:] Furmanek W., Wartości w Pedagogice, Ojczyzna, jako kategoria współczesnej pedagogiki – Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7586-032-0, s. 288-296,
 15. Krauz A., Doskonalenie zawodowe współczesną formą uzupełniania kwalifikacji, [w:] Piątek T., Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej, Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji, Wyd. MAX-DRUK, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-61483-72-4, s. 70-76,
 16. Krauz A., Zarządzanie czasem i sobą w czasie rozwoju zawodowego społeczeństwa informacyjnego, [w:] Krauz A., Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej, Wybrane problemy współczesnej edukacji zawodowej w Polsce i na Słowacji, Wyd. MAX-DRUK, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-61483-76-2, s. 147-156,
 17. Krauz A., Ochotnicze Hufce Pracy – oknem na świat na współczesnym rynku pracy w procesie przygotowania zawodowego, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja TechnikaInformatyka, Rocznik naukowy Nr 1 /2010/ Część 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7586-042-9, s.196-207,
 18. Krauz A., Vocational education in the period of transition, Vedecko-Pedagogicky casopis XVIII. Rocnik 99, “Technologia vzdelavania”, nr 9/2010, Technology of education / professional journal on education. (Casopis je vydavany v spolupraci s PF UKF Nitra a s financnou dotacion MS SR), s 3-6,
 19. Krauz A., Plaga niewolnictwa trwogą antywartości obecnego świata, [w:] Furmanek W., Wartości w Pedagogice, Teoria i praktyka wartości w pedagogice – Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7738-653-2 s. 283-296,
 20. Krauz A., Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w procesie przygotowania zawodowego – wybrane procedury, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja TechnikaInformatyka, Rocznik naukowy Nr 2 /2011/ Część 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2011, ISSN 2080-9069, s.162-174,
 21. Krauz A., Niewolnictwo dzieci na e-globie w XXI wieku zamiast edukacji [w:], Duris M., Technicke vzdelavanie ako sucast vseobecneho vzdelavania, 27 medzinarodna vedecko-odborna konferencia, Banska Bystrcia 2011, ISBN 970-80-557-0265-0, s. 428-437,
 22. Krauz A., Współczesne zagrożenia procesu globalizacji – emigracja zarobkowa, narkomania, [w:] Olak A., Kozaczuk F., Krauz A., Edukacja dla bezpieczeństwa – Ostrowiec Świętokrzyski 2011, ISBN 978-83-89466-35-8 s. 138-149;
 23. Krauz A., Współczesne zmiany zawodów, kwalifikacji na europejskim rynku pracy [w:] Walat W., Lib W., Edukacja TechnikaInformatyka, Rocznik naukowy Nr /3 /2012-1/ Część 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2012, ISSN 2080-9069, s.136-147,
 24. Krauz A., Ewolucja zawodów a potrzeba rynku pracy, [red.:] Wołosiuk B., Nowak M., Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, PSWJPII, Biała Podlaska 2012, ISBN 978-83-61044-93-2, s. 63-77,
 25. Krauz A., Olak A,. Crisis situations the Munucipal Team Management Approach Crisis – overview of the problem, Science & military, No 1, Volume 7, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Stefanik, Slovak Republic, Liptovsky Mikulas 2012, ISSN 1336-8885, s. 43-49,
 26. Olak A. Krauz A., Szkoła wobec wyzwań XXI wieku, t-1 W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, (w:) P. Necas, F. Kozaczuk, A. Olak, A. Krauz, Edukacja a poczucie bezpieczeństwa, Wyd. Amelia  Rzeszów 2012r., ISBN 978-83-63359-12-68 s. 315-328,
 27. Krauz A., Krauz Agnieszka, Przykładowy scenariusz działania w zakresie studium indywidualnego przypadku, [red:] Szmyd K., Garbarz A., Frączek Z., Skoczyńska-Prokopowicz B., Kultura Przemiany Edukacja t-1, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, wyd. UR – Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-901-4, s. 257-278,
 28. Krauz A., Internet narzędziem groźnej broni cyfrowej dla infrastruktury krytycznej w globalnym świecie wiedzy, [w:] Walat W., Lib W., Edukacja TechnikaInformatyka, Rocznik naukowy Nr 4 /2013-1/ Część 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2013, ISSN 2080-9069, s.388-399,
 29. Krauz A., Zagrożenie i zmienność wartości społecznych w obecnym życiu i pracy człowieka, [w:] Furmanek W., Wartości w pedagogice, Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice, Uniwersytet Rzeszowski 2013, ISBN 978-83-7338-882-6, s.235-242.
 30. Krauz A., Niewolnik, czy to już współczesny zawód, specjalność w globalnym świecie pracy XXI wieku [w:] Sas-Badowska A. Ochrona pracy jako przedmiot badań Pedagogiki Pracy, Wyd. ITE PIB Radom 2013, ISBN 978-83-920246-8-2, ISBN 978-83-7789-240-4, s. 193-201,
 31. Krauz A., Paluch M. Wolontariat - forma pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej [w:] Zięba B.A., Paluch M., Kaniosa P., Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna. Konteksty Ukraińsko-Polskie, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63452-82-7, s.123-130,
 32. Krauz A., Opar A., Aksjologiczny wymiar wolontariatu [w:] Furmanek W., Długosz A., Wartości w pedagogice, Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości, Uniwersytet Rzeszowski 2014, ISBN 978-83-7996-001-9, s.224-234,
 33. Krauz A., Bioterroryzm narzędziem groźnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym świecie techniki, [red:] Walat W., Lib W., Edukacja TechnikaInformatyka, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Rocznik naukowy Nr5/2014-1/Część 1, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2014, ISSN 2080-9069, s.294-302,
 34. Krauz A., Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji śmierci, [red:] Walat W., Lib W., Edukacja TechnikaInformatyka, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Rocznik naukowy Nr5/2014-1/Część 1, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2014, ISSN 2080-9069, s.285-293.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow