Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Anna Wołpiuk - Ochocińska

stanowisko adiunkt

w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: awolpiuk@ur.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Do jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia z związane psychologią pracy: z pojęciem sukcesu życiowego, zadowoleniem z pracy, motywacją w pracy i do pracy,  jak również psychologią różnic indywidualnych, tj. m.in. kompetencjami uniwersalnymi, umiejętnościami społecznymi oraz wpływem mediów (szczególnie Internetu) na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne jednostki.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Wołpiuk - Ochocińska, A.. (2014 - złożone do recenzji). Motywacje dorastającej młodzieży planującej (bądź nie) dalszą edukację, Poznań: Wyd. WSB
 2. Wołpiuk - Ochocińska, A.. (2014 - złożone do recenzji). Kultura bezpieczeństwa w organizacji na przykładzie firm podkarpackich, Poznań: Wyd. WSB
 3. Wołpiuk - Ochocińska, A., Marmola. M., (2014 - złożone do recenzji) Aspiracje życiowe i poczucie jakości życia młodzieży w perspektywie jej rozwoju zawodowego, Lublin: Wyd. WSEI.
 4. Englert- Bator, A., Wołpiuk – Ochocińska, A. (w druku) Kompetencje nauczyciela akademickiego wyzwaniem współczesnych uczelni wyższych, Rzeszów: Wyd. UR
 5. Englert- Bator, A., Wołpiuk – Ochocińska, A. (w druku). Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli w rzeczywistości akademickiej, Rzeszów: Wyd. UR
 6. Wołpiuk – Ochocińska, A., Englert- Bator, A. (2013). Rola infotaintment w kulturze młodzieżowej, [w:] Cz. Lewicki, M. Cichowska (red.) Wyzwania edukacji wielokulturowej Jarosław: Wyd. PWSTE, s. 81 - 100
 7. Wołpiuk -Ochocińska, A., Englert - Bator, A. (2012) Coaching w systemie szkolnictwa jako nowatorska forma wsparcia studenta i ucznia., [W:] K. Barłóg, D. Ochojska (red.) Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia, “Dyskurs Pedagogiczny”, T.2, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław 2012, ss. 257-272, ISBN 978-83-88139-39-0
 8. Wołpiuk – Ochocińska, A. (2012) Wyzwania współczesnego nauczyciela w dobie globalizacji i powszechnej konkurencji, [w:] K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.) Szkoła wobec wyzwań XXI wieku, t.2, Rzeszów: Wyd. URz., ss. 48-53
 9. Wołpiuk - Ochocińska, A. (2010). Kompetencja społeczna jako wymiar funkcjonowania społecznego jednostki, [w:] A. Sekowski, W. Klinkosz (red.) Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, Lublin: TN KUL, ss. 93-116
 10. Wołpiuk - Ochocińska, A. (2010). Obraz ucznia o zaniżonych osiągnięciach w świetle współczesnej edukacji, [w:] J. Bielecki, A. Jacewicz (red.) Edukacja z perspektywy przemian kulturowo - społecznych., Białystok, NWSP, ss. 473 - 482
 11. Wołpiuk - Ochocińska, A., Sękowski, A. (2009). Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych, Czasopismo Psychologiczne, Tom 15, Nr 1, 2009,ss.57-70
 12. Wołpiuk - Ochocińska, A. (2006). Uzależnienie od Internetu - przybliżenie zjawiska. [w:] W. Otrębski, P. Francuz (red.) Studia z psychologii w KUL, t.13, s.99 - 119. Lublin: WN KUL
 13. Wołpiuk - Ochocińska, A. (2006) Recenzja książki: Aleksandra Tokarz (red.), „W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, Przegląd Psychologiczny, T. 49, z.1., ss. 109 - 112
 14. Płotka, A., Michalik, E., Makara  - Studzińska, M., Szymona, K., Karakuła, H., Wołpiuk - Ochocińska, A., Kowal, A. (2005). Czynniki stresogenne a zespół wypalenia zawodowego w pracy położnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, 567, Lublin, ss. 5-11
 15. Płotka, A., Michalik, E., Makara - Studzińska, M., Szymona, K., Karakuła, H., Wołpiuk - Ochocińska, A., Kowal, A. (2005). Badania nad uwarunkowaniami syndromu burnout u położnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, 568, Lublin, ss. 12-18
 16. Wołpiuk, A. (2003). Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej, Problemy poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, Warszawa 1(17) 2003, ss. 50-63

 

Inne publikacje:

 1. Wołpiuk - Ochocińska, A. (2004). Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji ? Kilka praktycznych uwag dla rodziców i specjalistów, dostępne: [On-Line] Publikacje edukacyjne, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1013
 2. Wołpiuk - Ochocińska, A. (2004) Uczniowie zdolni - co o nich wiemy ? Wskazówki praktyczne dla rodziców i nauczycieli, dostępne: [On-Line] Publikacje edukacyjne http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1012

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow