Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

MGR ANNA ENGLERT-BATOR

asystent

w Zakładzie Psychologii

Pełnomocnik Dziekana ds. Erasmus+        

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: englert@ur.edu.pl , englert.psychologia@gmail.com

tel. 178721837

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Psychologiczne aspekty edukacji (m.in. nieuczciwość akademicka i uczniowska, edukacja wielokulturowa, coaching), psychologia życia społecznego i psychologia kłamstwa, psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z osobą przewlekle chorą/z niepełnosprawnością (m.in. zespoły otępienne, szczególnie choroba Alzheimera, dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, choroba onkologiczna) oraz formy terapii i pomocy psychologicznej.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

„Coaching w systemie szkolnictwa jako nowatorska forma wsparcia studenta i ucznia”. (2012), (współautor Wołpiuk-Ochocińska A.) W: K. Barłóg, D. Ochojska (red.), Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia. „Dyskurs Pedagogiczny”, T. 2, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.

 

„The challenges of intercultural teaching in psychology”. (2012) W: Didactics at Higher Education Institutions – efficiency of new methods of education. Wyd. Mitel, Rzeszów.

 

„Psychospołeczny udział rodziny w przebiegu i leczeniu choroby nowotworowej- konsekwencje emocjonalne.” (2013), (współautorzy: Łukasiewicz J., Dziurzyńska E.) W: M. Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym. Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.

 

„Natura i efektywność coachingu w programie edukacyjnym jako praktyka rozwojowa i wspierająca potencjał dziecka.” (2013) W: E. Dolata, S. Puch (red.), Wczesna Edukacja Dziecka Implikacje do Praktyki Pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

 

„Program Triple P (Positive Parenting Program) dla rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania jako przykład treningu rodzicielskiego z elementami terapii behawioralnej”. (2013), (współautorzy: Marmola M., Wańczyk-Welc A.) W: Barłóg K., Tłuczek-Tadla, E., Żak M., (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. T. 7, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.

 

„Rola infotainment w kulturze młodzieżowej.” (2013), (współautor: Wołpiuk-Ochocińska A.) W: Lewicki, Cz., Cichowska, M., (red.), „Dyskurs Pedagogiczny” Wyzwania edukacji wielokulturowej”, Jarosław.

 

„Academic dishonesty among students as an eternal problem in higher education worldwide” (2014) W: Proceedings of the International Scientific Conference on European Pedagogy Forum 2014. Changes of Pedagogy and Psychology, vol. IV, wyd. MAGNANIMITAS, Hradec Kralove.

 

„Rozwój kompetencji indywidualnych i zawodowych nauczyciela akademickiego w perspektywie nowych wymagań edukacyjnych.” (2014), (współautor: Wołpiuk-Ochocińska A.) W: Szmyd, K. Frączek, Z., Garbarz, A.,

(red.), Kultura – Przemiany – Wychowanie, T. II, Myśl o wychowaniu. Teoria zastosowania edukacyjne.

 

„A pilot study of academic cheating among polish students as a growing problem of XXIc. Education (2014) W: Majchrzak, N., Zduniak (red.) Edukacja XXI w. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI w.

 

„Problem nieuczciwości uczniowskiej w zarysie: rozpowszechnienie, niektóre przejawy, uwarunkowania oraz działania nauczycieli przeciwdziałające zjawisku” (2015) W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA, vol. V, 2015, Magnanimitas, Hradec Králové.

 

„Poziom motywacji osiągnięć wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych.” (2015), (współautor Dziurzyńska E.) W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA, vol. V, 2015, Magnanimitas, Hradec Králové.

 

„Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych.” (2015), (współautor A. Wołpiuk-Ochocińska) W: Szmyd, K., Frączek, Z., (red.), Kultura – Przemiany –Wychowanie, T.  III, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne.

 

„Sztuka leczenia sztuką w terapii osób z zaburzeniami odżywiania się i spostrzegania własnego ciała” (2015) W: Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Contemporary art. Theoretical and practical aspects. (red. Iwona Bugajska-Bigos, Anna Steliga), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

„Poziom uczciwości akademickiej u studiujących mężczyzn i kobiet w Polsce” (2015), (współautor: Dziurzyńska E.) W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA, vol. V, 2015, Magnanimitas, Hradec Králové.

 

„Wychowani do nieuczciwości? Poziom nadziei na sukces i poczucie własnej skuteczności u uczniów i studentów o różnym poziomie nieuczciwości akademickiej.” (2016), (współautor: Wołpiuk-Ochocińska A.) W: Fides et ratio. Kwartalnik naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. Dylematy dotyczące wychowania.

 

„Motywacja osiągnięć u młodzieży szkół średnich i wyższych o różnym poziomie nieuczciwości akademickiej”, (2016), (współautorzy: Dziurzyńska E., Wołpiuk-Ochocińska A.), PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, T. XXV nr 1.

 

„Uczciwość akademicka u studentów, a ich motywacja osiągnięć i poczucie umiejscowienia kontroli” (2016), (współautor: Dziurzyńska, E.) W: H. Marek, T. Węglarz (red.), Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, T. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Poznań.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow