Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

KS. DR HAB. ANDRZEJ GARBARZ

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Nauk o Rodzinie

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Nauk o Rodzinie

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail: agarbarz@rzeszow.opoka.org.pl

tel. 601 08 0005

 

 

Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie

Ur. 31 sierpnia 1953 r. w Jaśle. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1972-1978). Święcenia kapłańskie 4 czerwca 1978 r. Studia specjalistyczne z teologii moralnej na ATK w Warszawie (obecnie UKSW), Magisterium z teologii moralnej ATK w Warszawie (1987); doktorat z teologii na ATK w warszawie (1993), habilitacja z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej na Wydziale Teologicznym w Opolu (2008)

Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie (3kadencja);

Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich - Oddział w Rzeszowie

Kierownik Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • teologia moralna, etyka, katolicka nauka społeczna;
 • pedagogika rodziny;
 • bioetyka.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

I. Książki

 1. Ks. A. Garbarz, ks. W. Jagustyn, Ku Tobie o Matko idziemy, Przewodnik historyczny Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki, Rzeszów 2010;
 2.  Wokół rodziny, red: Ks. A, Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011;
 3. Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011;
 4. Świadectwo mocy miłości. 20-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2012;
 5. Powołanie człowieka (Aksjologiczny wymiar pracy ludzkiej), Referat wygłoszony na zajęciach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej w Rzeszowie 29 III 2012 r., Rzeszów, czerwiec 2012, zeszyt nr 78/115, s. 1- 29 [wyd. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie].

 

II. Artykuły

2009

 1. Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie, w: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, pr. zb. pod red. K. Duraj-Nowakowej i U. Grucy-Miąsik, Rzeszów 2009, s. 66-83 (wespół z Małgorzatą Lipską-Obuchowską);
 2.  Czas pamięci – śp. ks. Walenty Bal (1920-2002, w:  Ksiądz Infułat Walenty Bal 1920-2002. Duszpasterz w Rzeszowie, pr. zb. pod red. ks. Jana Twardego, Rzeszów 2009, s. 228-230;
 3. Wychowanie jako uczestnictwo w kulturze, w: Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej. Od doświadczeń regionalnych ku wyzwaniom globalnym, pr. zb. pod red. P. Grygla i D. Wojakowskiego, Rzeszów 2009, s. 225 -233;
 4. Jubileusz 10-lecia współpracy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Zwiastowanie” 18 (2009) nr 2, s. 77-81;
 5. Przedmowa, w: J. Homplewicz, Pedagogika i etyka (zarys etyki pedagogicznej), wyd. II poszerzone „Etyki pedagogicznej”. Podręcznik dla studentów pedagogiki, Rzeszów 2009, s. 21-22;
 6. Współczesny sposób stosowania leków – pomoc czy lekomania?, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” t. 7, 2009 nr 3, s. 224-230;
 7.  Komisja Bioetyczna – ważny organ Okręgowej Izby Lekarskiej, „Biuletyn”. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie. Wydanie jubileuszowe 2009 październik, s. 24-26;

2010

 1. Działalność Podkarpackiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, w: Fascynacje rehabilitacją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kwolkowi, pr. zb. pod red. T. Pop i K. Obedyńskiego, Rzeszów 2010, s. 310-324;
 2. Wstęp, w: Ks. A. Garbarz, ks. W. Jagustyn, Ku Tobie o Matko idziemy…, Przewodnik historyczny Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki, Rzeszów 2010,
  s. 7-10.
 3. Fragmenty recenzji wydawniczej, w: Zawołasz wnuki, opowiesz im…. Wspomnienia Antoniego Stala i jego córki Marii, opr. Ks. S. Nabywaniec, Rzeszów 2010, s. 6.

2011

 1. Monitorowanie przemocy w rodzinie – „Niebieska Karta”, w: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów,   pr. zb. pod red. M. Chodkowskiej i A. Mach, Rzeszów 2011, Rzeszów 2011, s. 257-265;
 2. Wokół rodziny. Wychowanie – Kultura – Społeczeństwo, red. naukowa: Ks. A Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011;
 3.  Wychowanie do dialogu w rodzinie jako wymóg współczesnej komunikacji, w: Wokół rodziny. Wychowanie – Kultura – Społeczeństwo, (red. naukowa: Ks. A Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011, s. 43-62;
 4. Etyka w rehabilitacji, w: Rehabilitacja medyczna, pod red. A. Kwolka, Wyd. Elevier Urban & Partner, wyd. II, Wrocław 2012, s. 40-47;
 5. Miejsce etyki w działalności szkoły, w: Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011, s. 208-215;
 6. Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011;

2012

 1. Wychowanie zdrowotne w rodzinie wobec współczesnych zagrożeń społecznych, w: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, pr. zb. pod red. Z. Frączek, K. Szmyda, H. Sommera, A. Olaka, s. 164-183;
 2. Przedmowa, w: A. Sokołowska, Działalność muzyczna i pedagogiczna Księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza,  Rzeszów 2012, s. 5 - 7;

2013

 1. Oni już doszli. Wspomnienie uczestników-duszpasterzy Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej, w: W mocy Ducha Świętego. Księga pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń biskupich, red. zb. pod red. ks. P. Mierzwy, ks. M. Nabożny, Rzeszów 2013, s. 98-117, ISBN 978-83-936516-0-3;
 2. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012), w: Wielcy Polacy Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich, pr. zb. pod red. J. Marciak-Kozłowskiej, Białystok 2013, s. 453-460; 549-553, ISBN 978-83-62668-59-5;
 3. Autorzy opracowań historycznych na temat miasta Jasła i regionu, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. ks. Waldemara Glińskiego, Warszawa 2013, wyd. UKSW, s. 237-246, ISBN 978-83-7072-798-5;

2014

 1. Rodzina w centrum uwagi Kościoła, w: Rodzina – centrum świata, pr. zb. pod red. naukową U. Grucy-Miąsik, Rzeszów 2014, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 23-29, ISBN 979-83-7996-997-1;
 2. Problem eutanazji jako jeden z dylematów bioetycznych w edukacji (Według wypowiedzi studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) w: Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, Red. naukowa: K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, T. 2. Rzeszów 2014,
  s. 67-75, ISBN 978-83-7886-078-1.

 

III. Recenzje

2009

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej Ks. mgr. Józefa Muchy, pt.  „Współczesne uwarunkowania pokoju. Studium na przykładzie Orędzi na Światowy Dzień Pokoju”, s. 225 (Warszawa 2008), napisanej w Katedrze Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego. (obrona: 23. 02. 2009);
 2. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dr. Janusza Mierzwy, pt. „Społeczny, religijny i edukacyjny kapitał Ludowego Uniwersytetu Archidiecezji Przemyskiej, s. 293+XLI, (Ružomberok 2008) (kolokwium: Ružomberok 23.06. 2009);
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej Ks. mgr. Grzegorza Soboty, pt.  „Problem migracji w świetle katolickiej nauki społecznej”, s. 322 (Warszawa 2009), napisanej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Jarosława Korala. (obrona: 20. 10. 2009);

2010

 1. Fragmenty recenzji wydawniczej, w: Zawołasz wnuki, opowiesz im. Wspomnienia Antoniego Stala i jego córki Marii, opr. Ks. S. Nabywaniec, Rzeszów 2010, s. 6;

2012

 1.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Majchrowicz, pt. „Analiza akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców województwa podkarpackiego” (Rzeszów 2011), napisanej ma Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem prof.  dr hab. Ludwiki Sadowskiej (obrona: 27.06.2012);
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej Ks. mgra Piotra Potyrały, pt.  „Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu. Studium na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej”, s. 295+XXXVII, (Warszawa 2012), napisanej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Jarosława Korala. (obrona: wrzesień 2012);
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Łysik, pt.  „Akomodacyjna procesy w rodzinie w obliczu starzenia się rodziców. Studium socjologiczne”, s. 396 (Warszawa 2012), napisanej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Sławomira H. Zaręby. (obrona: wrzesień  2012);

 

Udział w konferencjach

2008

 1. Konferencja Forum Moralteologie Mitteleuropa, Lwów 26 29  sierpnia 2008 r.: „Verantwortung für die Waitergabe Lebenz: „40 Jahre Humanie Vitae”;
 2. XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, Gdańsk 11-14 września 2008 r. „Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej”;
 3. Międzynarodowa Konferencja: "Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości - inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych". Rzeszów – Lwów 22-24 październik 2008;
 4. Towarzystwo Naukowe UR - Wykład otwarty: „Zagadnienia życia i zdrowia oraz ich ochrona”, Rzeszów, - Ratusz, 22 października 2008; (tekst w wykazie publikacji);

 

2009

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina – Szkoła – Podwórko” Nowoczesne  formy współpracy  międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży,  Rzeszów 15-16 stycznia 2009 r. Instytut Jana Pawła II;
 2. Międzynarodowa Konferencja (polsko-słowacka): „Wspieranie rozwoju regionów, grup i osób zagrożonych marginalizacją”, Rzeszów UR – 29-30 kwietnia 2009 r.;

Artykuł do materiałów pokonferencyjnych: „Monitorowanie przemocy w rodzinie – ‘Niebieska Karta’ ”, (tekst w wykazie publikacji);

 1. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów: „Uwierzyliśmy miłości Boga” (Benedykt XVI) – Wiara, nadzieja i miłość jako podstawowe dynamizmy moralności chrześcijańskiej” – Licheń, Dom Pielgrzyma „Arka” 14-16 czerwca 2009 r.;
 2. V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa:  „Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie, profilaktyka”,  PWSZ Sanok 23-24 października 2009 – [Za udział w Konferencji przyznano 15 punktów edukacyjnych];
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej: Diagnozy – analizy – interpretacje” – Rzeszów, Instytut Jana Pawła II, 27-28 października 2009 [organizacja];
 4. XXVI Ogólnopolski Sejmik Rodzinny: „Współczesny świat – zagrożenia i wyzwania dla małżeństwa i rodziny”, Rzeszów, Urząd Wojewódzki, 6-7 listopada 2009 [Organizacja: Katolickie Stowarzyszenie ‘Civitas Christiana’; Instytut Jana Pawła II];
 5. Konferencja szkoleniowa [Uczestnicy: przedstawiciele Policji z woj. Podkarpackiego; nauczyciele – dyrektorzy szkół i inni z powiatu dębickiego]: „Razem bezpieczniej”, Chotowa k. Dębicy 19-20 listopada 2009;

Referat: Współczesny sposób stosowania leków – pomoc czy lekomania?, Tekst wcześniej publikowany, w: „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” t. 7, 2009 nr 3, s. 224-230;

 

2010

 1. Konferencja „Múdrost’ veku – vek múdrosti” – Preszów (Słowacja), Wydział Filozoficzny – Preszowski Uniwersytet – 15. stycznia 2010;
 2. Konferencja naukowa „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” – Brzozów – 19 kwietnia 2010;

Referat: „Etyczne aspekty transplantologii”;

 1. Sympozjum poświęcone problematyce przeszczepiania narządów zorganizowane w ramach programu działań pod nazwą „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Podkarpackim - „Przeszczep to drugie życie”, Rzeszów - 24 kwietnia 2010; Sala Aydytorialna Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie [Organizator: Urząd Marszałkowski];

Referat: „Etyczne aspekty w obszarze transplantologii”;

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych”, Sanok 26-28 maja 2010;

Referat:  Wychowanie zdrowotne w rodzinie wobec współczesnych zagrożeń społecznych (tekst w wykazie publikacji);

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina, wychowanie a modele komunikacji społecznej”, Częstochowa 30 maja – 1 czerwca 2010;

Referat: Wychowanie do dialogu w rodzinie jako wymóg współczesnej komunikacji, (tekst w wykazie publikacji);

 1. Konferencja zatytułowana: „Kultura Chrześcijańska Przełomu Tysiąclecia”, część II, Myczkowce 12 czerwca 2010 {Organizatorzy Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Okręg w Rzeszowie; Caritas Diecezji Rzeszowskiej; Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie;
 2. Konferencja naukowa: „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956-1990, 17 -18 czerwca 2010 [Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie; NSZZ „Solidarność”, Region Rzeszowski;
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze” 3 grudnia 2010 r. Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie (Organizacja: „Civitas Christiana”, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Teologiczno-Pastoralny, Polskie Towarzystwo Teologiczne)

 

2011

 1. Udział w pracach Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie;
 2. Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie;
 3. I Otwarta Konferencja „Przeszczep szansą na drugie życie”, Politechnika Rzeszowska 16 marca 2011 r.;
 4. V Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Polska rodzina poza granicami kraju” – „Ocalić rodzinę – ocalić przyszłość”, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 marca 2011 r.;
 5. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym. Instytut Teologiczno-Pastoralny 10-11 maja 2011 r. [Organizacja};
 6. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów „Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce”, Warszawa –Bielany. Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Dewajtis 3, 12-14 czerwca 2011 r. ;
 7. Konferencja „Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia”, Myczkowce 29 października 2011 r.;
 8. Międzynarodowa Konferencja „OPIEKA – między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej, Bielsko-Biała, 24 października 2011 r. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej [Udział w Komitecie Naukowym].

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow