Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

DR HAB. ALEKSANDER PIECUCH

profesor nadzwyczajny UR

w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24, pok. 115

35-010 RZESZÓW

e-mail: apiecuch@ur.edu.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: skupiają się na zagadnieniach związanych z rozwijającą się Dydaktyką informatyki. Szczególnym terenem zainteresowań badawczych jest poszukiwanie efektywnych metod nauczania-uczenia się wspomaganych środkami informatycznymi. Obszar badawczy zorientowany jest przede wszystkim na konstruowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych uwzględniających aspekty: merytoryczne, psycho-fizjologiczne, dydaktyczne, ergonomiczne, wychowawcze i techniczne. Ponadto w obszarze zainteresowań są sposoby pozyskiwania, dekodowania, przetwarzania informacji oraz skuteczna ich dystrybucja; optymalizacja procesów związanych z efektywnym wykorzystywaniem informacji w procesach transferu wiedzy; przygotowanie obszaru Podkarpacia do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Autor 140 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach/wydawnictwach,
 • Autor 4 monografii autorskich,
 • Współredaktor 12 monografii,
 • Promotor łącznie 96 prac dyplomowych (lic., inż., mgr),
 • Recenzent łącznie 55 prac dyplomowych (lic., inż., mgr),
 • Recenzent 2 rozpraw doktorskich,
 • Uczestnik 44 konferencji naukowych krajowych i 48 zagranicznych,
 • Członek komitetów naukowych w 5 konferencjach krajowych i 4 międzynarodowych,
 • Redaktor naczelny czasopisma „Dydaktyka Informatyki”,
 • Egzaminator ECDL,
 • Rzeczoznawca środków dydaktycznych w zakresie informatyki, elementów informatyki, technologii informacyjnej i techniki,
 • Rzeczoznawca do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie techniki,
 • Stały recenzent czasopisma Problemy Profesjologii,
 • Członek Założyciel Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

 1. Piecuch A., Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, ss. 398, WO FOSZE, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-88845-97-0.
 2. Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, ss. 320, WO FOSZE, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7586-005-4.
 3. Piecuch A., Multimedialne kompetencje nauczycieli, ss. 282, Wyd. UR, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-698-3.

 

Wybrane artykuły z ostatnich 5 lat:

 1. Piecuch A., Światy równoległe [w:] Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, red. W. Walat, W. Lib, s. 38-45, WO Fosze, Rzeszów 2013, ISSN 2080-9069.
 2. Piecuch A., Technologia dla edukacji [w:] Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się, red. A. Piecuch, W. Furmanek, s. 34-48, UR, 8(2013), Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-908-3.
 3. Piecuch A., Uczeń w cyfrowej szkole, „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1(8)/2014, s. 20-25, Via Ferrata, Wrocław, ISSN 2084-1108.
 4. Piecuch A., Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja [w:] Dydaktyka informatyki, red. A. Piecuch, W. Furmanek, s. 91-103, UR, 9(2014), Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7996-021-7.
 5. Piecuch A., Informacje i wiedza w edukacji [w:] Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, red. A. Jastriebow, K. Worwa, s. 342-351, ITE-PIB, RADOM 2014.
 6. Piecuch A., Borcz M., Pizło N., Hierarchia wartości współczesnych kobiet i mężczyzn. Aksjologiczny kontekst pracy [w:] Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, s. 132-145, Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7996-001-9.
 7. Piecuch A., Edukacja coraz bardziej mobilna [w:] Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, red. W. Walat, W. Lib, s. 32-41, WO Fosze, Rzeszów 2014, ISSN 2080-9069.
 8. Piecuch A., Informatyczne przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia wyższe [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, red. R. Wawer, M. Pakuła, s. 29-40, LTN, Lublin 2014, ISBN 978-83-62025-28-2.
 9. Piecuch A., Szkoła pod przymusem nowoczesności [w:] „Edukacja ustawiczna dorosłych”, nr 4/2014, red. H. Bednarczyk, s. 758-766, ITE-PIB, Radom 2014, ISSN 1507-6563.
 10. Piecuch A., Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później [w:] „Dydaktyka informatyki”, nr 10/2015, s. 63-72, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-145-0.
 11. Piecuch A., Rodzina – wartość nieprzemijająca – terenem urzeczywistniania wartości [w:] Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, s. 13-25, Wyd. UR, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-131-3.
 12. Piecuch A., Przygotowanie informatyczne studentów a kształcenie informatyczne w szkołach [w:] Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, red. W. Czerski, R. Wawer, s. 13-22, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-715-2.
 13. Piecuch A., Wirtualna obecność a realne problemy, [w:] Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, D. Morańska (red.), s. 87-99, WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, ISBN 978-83-64927-5.
 14. Piecuch A., Nowe media – nowe problemy [w:] "Dydaktyka Informatyki", nr 11/2016, s. 109-116, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-298-3, ISSN 2083-3156.
 15. Piecuch A., Studiowanie jako wartość [w:] Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, s. 142-150, Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-281-5.
 16. Piecuch A., Programowanie może być interesujące – platforma ARDUINO [w:] "Dydaktyka Informatyki", nr 12/2017, s.155-160, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-428-4.
 17. Piecuch A., Sałata E., Depesova J., Dydaktyka cyfrowa ­w szkole zrównoważonego rozwoju [w:] "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", nr 4/2017, s. 73-83, Wyd. ITE-PIB, Radom 2017, ISSN 1507-6563.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow