STUDIA STACJONARNE
w roku akademickim 2018/2019

 

Terminarz egzaminów

 


 

UWAGA

Studenci:

- I roku pedagogiki medialnej I stopnia ćwiczenia z przedmiotu psychologia rozwoju i wychowania realizują wspólnie ze sp. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; prosimy o sprawdzenie harmonogramu sp. pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

- II roku pedagogiki medialnej I stopnia ćwiczenia z przedmiotu teoretyczne podstawy wychowania realizują wspólnie ze sp. pedagogika resocjalizacyjna bądź pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; prosimy o sprawdzenie harmonogramów w/w specjalności,

- I roku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej II stopnia – przedmiot statystyka pedagogiczna – podział na 3 grupy warsztatowe

- I roku pedagogiki II stopnia, profil OA – przedmiot statystyka pedagogiczna realizowany będzie w 4 grupach warsztatowych (cały rok zostanie podzielony na 4 grupy)

 

 


 

          

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy korzystać z przeglądarki Mozilla Firefox ver. 47 lub wyższa.

 

Harmonogramy zajęć

Tydzień 1/3 tutaj

Tydzień 2/4 tutaj

 

 

Instrukcja do harmonogramów:

  1. Wybierz rok, kierunek studiów i rodzaj studiów
  2. Wybierz specjalność

Zwróć uwagę na grupę i rodzaj zajęć, np. 1 ćw - oznacza 1 grupę ćwiczeniową, 2 war. - oznacza 2 grupę warsztatową.


Indywidualne harmonogramy pracowników - studia stacjonarne

 

Tydzień 1/3 tutaj

Tydzień 2/4 tutaj

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow