Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

SYLWETKA ABSOLWENTA

Pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, studia i stopnia

Profil praktyczny

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy uzyska tytuł zawodowy licencjata.

Absolwenci otrzymają kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17. 01 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

W toku studiów studenci uzyskują podstawową wiedzę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą rozumienie społeczno – kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji. Ponadto zdobywają umiejętności prowadzenia badań, co wiąże się ze znajomością teoretycznych modeli badawczych funkcjonujących na gruncie nauk społecznych, umiejętnością formułowania problemów badawczych i hipotez, znajomością metod i technik badawczych oraz posługiwaniem się narzędziami statystycznymi.

Nabywają także wiedzę i konkretne umiejętności potrzebne do wykonywania pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy w zakresie:

 • diagnozy predyspozycji zawodowych i osobowych klienta, a także jego potrzeb, umiejętności i zainteresowań (umiejętność wykorzystania właściwych narzędzi diagnostycznych, interpretacja wyników),
 • szeroko rozumianego procesu doradzania (umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej z klientem, umiejętność stosowania technik doradztwa grupowego),
 • pomagania klientowi w skonstruowaniu indywidualnego planu rozwoju zawodowego i kariery,
 • zarządzania informacjami w doradztwie zawodowym (znajomość podstaw prawnych doradztwa zawodowego, pozyskiwanie informacji o rynku pracy - lokalnym, krajowym, międzynarodowym, o kursach i szkoleniach oraz wolnych miejscach pracy, korzystanie z technologii informatycznych w celu aktualizowania i wymiany informacji edukacyjnych i zawodowych),
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • pośrednictwa pracy (podstawy prawne, znajomość strategii poszukiwania pracy, umiejętność tworzenia profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego, umiejętność przygotowania się i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętności współpracowania z publicznymi służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, instytucjami kształcenia, poradniami specjalistycznymi, wykorzystanie technologii informatycznych w celu pozyskiwania ofert zatrudnienia i promocji usług).

Kształcenie na tym poziomie ma przygotować do dalszej edukacji akademickiej, jak również do działalności praktyczno-zawodowej.

 Potencjalne miejsca pracy:

 Absolwenci studiów I stopnia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy są zatrudniani jako specjaliści m.in.:

 • w gimnazjach,
 • w zasadniczych szkołach zawodowych,
 • w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 • w gminnych centrach pracy,
 • w ochotniczych hufcach pracy,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w agencjach pracy tymczasowej,
 • w agencjach doradztwa zawodowego i personalnego,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Po ukończeniu studiów I stopnia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (profil praktyczny) absolwenci mają możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji zawodowych na studiach drugiego stopnia o specjalności Pedagogika pracy (profil ogólnoakademicki) lub na innej specjalności.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow