Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

SYLWETKA ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

STUDIA I STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

Studia przygotowują do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Ich najważniejszymi celami jest wyposażenie studentów w teoretyczne i metodyczne podstawy przygotowujące do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.

Absolwent studiów winien nabyć następujące umiejętności:

 • stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących,
 • tworzenia prostych programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych, do zastosowania w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym,
 • prowadzenia rozmaitych form zajęć, głównie o charakterze kulturotechnicznym, posiadających walory wychowawcze, profilaktyczne lub resocjalizacyjne,
 • kreatywności, dynamiki i otwartości w kontaktach interpersonalnych.

 

Interdyscyplinarne studia I stopnia na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w:

 • placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo - resocjalizacyjnych,
 • policji,
 • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym
  w wyniku przestępstwa i byłym skazanym a także innych instytucjach rządowych
  i pozarządowych.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

STUDIA II STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

Celem studiów II stopnia jest uzupełnienie wiedzy studentów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza różnych obszarów psychologii, socjologii, psychopatologii, pedagogiki ogólnej, oraz prawa, kryminologii, wiktymologii a także penitencjarystyki. Absolwent nabywa kompetencje do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w przebiegu socjalizacji jednostek i grup, prowadzących do zróżnicowanych form patologicznego w tym antyspołecznego zachowania oraz marginalizacji i wykluczenia.

 

Studia II stopnia przygotowują do:

 • konstruowania mikrosystemów resocjalizacyjnych,
 • programowania i realizacji indywidualnych oddziaływań resocjalizujących w placówkach cechujących się różnym stopniem izolacji, przeznaczonych dla nieletnich, młodocianych
  i dorosłych a także w środowisku otwartym,
 • programowania i realizacji współpracy z rodzicami, zespołami nauczycielskimi, osobami oraz instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami profilaktyki, a także działalnością terapeutyczną,
 • ukierunkowywania i wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych
  w rozwiązywaniu ich problemów indywidualnych i społecznych,
 • opartego na podstawach naukowych, skutecznego i etycznego działania na rzecz jednostek, grup i środowisk społecznych, wymagających interwencji o charakterze socjalno - wychowawczym oraz wsparcia socjalnego,
 • prowadzenia pracy naukowej w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dyscyplinach pokrewnych,
 • nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

 

Interdyscyplinarne studia II stopnia na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w:

 • charakterze zawodowego kuratora sądowego,
 • placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczo - resocjalizacyjnych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych oraz aresztach śledczych,
 • policji,
 • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa
  i byłym skazanym a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow