Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

SYLWETKA ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKI PRACY, STUDIA I STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Absolwent studiów I stopnia na specjalności pedagogika pracy powinien posiąść podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną oraz  w zakresie pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego. Powinien ponadto zdobyć kompetencje społeczne, intelektualne i praktyczne w dziedzinie edukacji przedzawodowej, prozawodowej, zawodowej i ustawicznej oraz uzyskać umiejętności niezbędne w pracy doradcy zawodowego i w zarządzaniu własną karierą zawodową. Powinien także opanować wiedzę na temat procesów makroekonomicznych i rynku pracy w skali lokalnej i globalnej dla optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego.

Kształcenie na tym poziomie ma również przygotować do dalszej edukacji akademickiej i praktyczno-zawodowej.

         Absolwent/ka posiada przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne
z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Może być zatrudniany/a jako doradca zawodowy w gimnazjach i w zasadniczych szkołach zawodowych. Może również, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., par. 5, ust. 3 i 4), zajmować stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

         Ponadto absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w agencjach pośrednictwa pracy i agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, w działach spraw socjalnych i osobowych, działach ds. szkoleń urzędów miejskich, gminnych i starostw powiatowych oraz różnego typu przedsiębiorstw.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

 

SYLWETKA  ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRACY, STUDIA II STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Absolwent studiów II stopnia na specjalności pedagogika pracy powinien posiąść rozszerzoną wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną oraz  w zakresie pedagogiki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Powinien ponadto zdobyć kompetencje społeczne, intelektualne i praktyczne w dziedzinie edukacji prozawodowej, zawodowej i ustawicznej oraz uzyskać umiejętności niezbędne w zarządzaniu karierą zawodową  własną i innych.

Powinien także opanować w stopniu rozszerzonym wiedzę na temat procesów makroekonomicznych i rynku pracy w skali lokalnej i globalnej dla optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego.

Kwalifikacje dla absolwentów po licencjacie z zakresu pedagogiki pracy:

 Absolwent/ka posiada przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne
z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Może być zatrudniany/a jako doradca zawodowy w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach zawodowych, liceach profilowanych, liceach ogólnokształcących, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

             Po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., par. 22, ust. 3) absolwenci mogą być zatrudnieni jako doradcy zawodowi w gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

           Absolwenci mogą również, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., par. 5, ust. 3 i 4), zajmować stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

           Absolwenci studiów magisterskich posiadają również kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, gminnych centrach pracy, ochotniczych hufcach pracy, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, agencjach pośrednictwa pracy, w działach HR, działach spraw socjalnych i szkoleń różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Kwalifikacje dla absolwentów po licencjacie z innych specjalności:

 Absolwent/ka posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach  szkół.

 Po spełnieniu dodatkowych warunków  określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., par. 5, ust. 3 i 4), absolwent/ka może zajmować stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto uzyskał/a specjalistyczne kwalifikacje do pracy w działach kadr (HR), działach spraw socjalnych i szkoleń różnych instytucji i przedsiębiorstw.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow