Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pedagogika medialna - sylwetka absolwenta

SYLWETKA ABSOLWENTA

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA MEDIALNA

STUDIA I STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMCIKI

 

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika medialna uzyska tytuł zawodowy licencjata.

W toku studiów absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności  i kompetencję społeczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

WIEDZA

W ramach specjalności: Pedagogika medialna student zostanie wyposażony w podstawową wiedzę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą rozumienie społeczno – kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: psychologia mediów, pedagogika medialna, nauka o komunikowaniu, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, teoria komunikowania masowego, projektowanie i wykonywanie różnorodnych przekazów medialnych, technologie informacyjne, projektowanie, realizacja i ewaluacja programu edukacji medialnej, metodyka edukacji medialnej.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Student uzyska umiejętności w zakresie:

 • krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem języka komunikatów medialnych, ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców;
 • użytkowania mediów takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja w tym ich edukacyjnych zastosowań;
 • konstruowania komunikatów medialnych na poziomie pedagogicznym i dziennikarskim oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

 KOMPETENCJE

Studenci nabędą  kompetencje społeczne w zakresie programowania własnego rozwoju zawodowego, w tym refleksyjnego stosunku do podejmowanych działań oraz kompetencje związane ze świadomością swojej wiedzy, potrzebą ciągłego dokształcania się, z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowanych oddziaływań pedagogicznych oraz przestrzeganiem zasad etycznych.

 

 

Ponadto w ramach studiów realizowane są praktyki pedagogiczne i zawodowe. Te ostatnie odbywają się w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych, np. portale internetowe.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w:

 • instytucjach oświatowych w charakterze specjalisty od:
  • wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły;
  • organizacji i funkcjonowania szkolnego centrum informatyczno – dydaktycznego;
  • marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych;

 

 • środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych np. portalach społecznościowych w charakterze specjalisty od spraw edukacji.
 • urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami.

 

Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki: w charakterze specjalisty od cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych).

Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika medialna.  

 

 

Studiując pedagogikę medialną istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European Computer Driving Licence)

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 

 • szukających po raz pierwszy pracy, wkraczających na rynek pracy,
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich,

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji,
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystywania  komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym,
 • wprowadzaniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracownika,
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania komputerów,
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Unii Europejskiej.

 


Kierunek: pedagogika

Specjalność: pedagogika medialna II stopnia

 

1. Ogólne cele kształcenia dla studiów II stopnia

W ramach specjalności: pedagogika medialna student zostanie wyposażony w rozszerzoną wiedzę pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień specjalnościowych z zakresu pedagogiki medialnej umożliwiającą rozumienie społeczno – kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji, korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia, nadawania oraz analizy przekazów medialnych w różnych formach. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: edukacja medialna w przestrzeni publicznej, warsztat dziennikarski, pedagogika medialna, język komunikatów medialnych, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, projektowanie, wykonywanie i analiza różnorodnych przekazów medialnych, technologie informacyjne, projektowanie,

2. Możliwości kontynuacji studiów

Uzyskanie tytułu magistra umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie nauk społecznych.

3. Możliwości zatrudnienia

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w różnego rodzaju  instytucjach oświatowych w charakterze specjalisty od: wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatyczno – dydaktycznego, marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci stają się ekspertami z zakresu edukacji medialnej i moją umiejętności projektowania programów kształcenia uwzględniających media w edukacji, co może być wykorzystane w programach profilaktycznych w urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami. Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki: w charakterze specjalisty od cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych).

4. Interesariusze zewnętrzni

a. I liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Rzeszowie

b. Stowarzyszenia „WIOSNA”

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow