Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku Nauk o rodzinie posiada wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty do spraw rodziny, w tym pełnienia funkcji kierowniczych.

Celem kształcenia jest:

- umożliwienie zdobycia poszerzonej, interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie, obejmującej wiedzę z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, filozoficzno-teologicznych; a w szczególności opanowanie w poszerzonym zakresie terminologii, teorii, nurtów, metodologii i metodyki działalności z rodziną;

- w ramach procesu kształcenia stworzenie możliwości do wykorzystania pogłębionej  wiedzy w profesjonalnym wykonywaniu zawodu, komunikacji ze specjalistami pracującymi z rodziną, a także adekwatnego do wymogów regulacji prawnych i orzecznictwa przepisów działania w obszarze funkcjonowania małżeństwa i rodziny;

- kształtowanie refleksyjności, krytycyzmu i poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania zawodowe;

- umożliwienie opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługiwania się zaawansowanym słownictwem z zakresu nauk o rodzinie;

- student ma możliwość kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą być zatrudnieni w placówkach wsparcia dziennego oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu na stanowisku wychowawcy lub kierownika/dyrektora placówki. Absolwent uzyskuje również kwalifikacje do pracy w ośrodku adopcyjnym, w tym do ubiegania się o stanowisko dyrektora. Ponadto mogą pracować w charakterze specjalistów pracy z rodziną w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodziny.

Absolwenci kierunku Nauki o rodzinie mogą stanowić profesjonalną kadrę instytucji funkcjonujących w systemie społecznego wspierania rodziny, m.in. rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow