Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym”

 

8 marca 2018

 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1, (budynek A0), Aula „Kula”

 

9.00-9.30  Rejestracja

 

9.30-10.00  Otwarcie konferencji

 

10.00-10.45 WYKŁAD INAUGURACYJNY

 

 

Prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski

Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu – wyzwania dla diagnozy

 

11.00-11.30 Przerwa kawowa

 

 

11.30 WYKŁADY PLENARNE

 

MODERATOR: Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR

 

11.30-12.00  Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Deficyty rozwoju językowego u dzieci z ryzykiem dysleksji - diagnoza i terapia

 

12.00-12.30  Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Czy mówienie o współchorobowości w zaburzeniach neurorozwojowych ma sens?

 

12.30-13.00  Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skuteczność treningów poznawczych w zaburzeniach neurorozwojowych

 

13.00-13.30  Dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie biologicznej

 

13.30-14.45  Obiad (Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48)

 

 


 

14.45-16.00  OBRADY W SEKCJACH (Aula „Kula”, budynek A0)

 

SEKCJA I. TEORETYCZNE I APLIKACYJNE ASPEKTY WSPIERANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI

 

MODERATORZY: Dr Małgorzata Marmola, Dr Tomasz Gosztyła

 

Dr Małgorzata Chojak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Neuropedagogika w systemie nauk

 

Dr Teresa Jadczak-Szumiło, Item-Centrum Psychologiczne, Żywiec

Wpływ alkoholu w okresie ciąży na powstawanie zaburzeń neurorozwojowych u dzieci

 

Dr Agnieszka Łaba-Hornecka, Uniwersytet Rzeszowski

Zabawa jako forma wspomagająca kształtowanie zachowań społecznych w grupie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na przykładzie badań własnych)

 

Mgr Natalia Kajka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wpływ treningu metapoznawczego na zdolność hamowania reakcji u dzieci z ADHD

 

16.00-18.00  Warsztaty

 

Dr Aneta Lew-Koralewicz, Uniwersytet Rzeszowski (s. 156, budynek A0, część B2)

Modyfikacja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Mgr Joanna Fularz, Poradnia Zdrowia Psychicznego ZOZ nr 2 w Rzeszowie; Centrum Diagnozy i Terapii „Cogito” w Rzeszowie (s. 251, budynek A0, część B2)

Deficyty w teorii umysłu u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi

 

Mgr Magdalena Lech, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie (s. 266, budynek A0, część B2)

Rozwijanie kluczowych dla funkcjonowania w środowisku szkolnym umiejętności u dzieci ze spektrum autyzmu

 

19.30  Uroczysta kolacja (Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48)

 


 

9 marca 2018

 

OBRADY W SEKCJACH

 

9.00-11.00  Sekcja II. i III.

11.00-11.30  Przerwa kawowa

11.30-12.00  Sesja plakatowa

12.00-14.00  Sekcja IV. i V.

 

SEKCJA II. ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE W ASPEKCIE DIAGNOSTYCZNYM I TERAPEUTYCZNYM (s.177, budynek A0, część B2)

 

MODERATORZY: Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Dr Danuta Ochojska

 

Dr Lidia Perenc, Dr Katarzyna Zajkiewicz, Dr Katarzyna Walicka-Cupryś, Dr Joanna Majewska,
Dr Barbara Cyran-Grzebyk,
Uniwersytet Rzeszowski

Zastosowanie kwestionariusza do orientacyjnego badania rozwoju motorycznego i psychospołecznego pod kątem gotowości szkolnej w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie

 

Dr Joanna Leśniak, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim; Uniwersytet Rzeszowski, Mgr Marzena Jakubek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach; Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim

Dialog rodziców i specjalistów podstawą tworzenia warunków dla wspierania harmonijnego rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Dr Izabela Marczykowska, Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Uniwersytet Rzeszowski

Autyzm w perspektywie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Dr Danuta Ochojska, Dr Jacek Pasternak, Uniwersytet Rzeszowski

Błędy diagnostyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

 

Mgr Paulina Golińska, Uniwersytet Gdański, Dr Agnieszka Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Demencja u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualne trudności diagnostyczne

 

Mgr Iwona Szczęch, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”

Terapia i rehabilitacja dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi w kontekście praktycznym – studium przypadku w oparciu o funkcjonowanie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku „INA”

 

 

SEKCJA III. OSOBY Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM (s. 179, budynek A0, część B2)

 

MODERATORZY: Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR, Dr Jacek Pasternak

 

Dr Anna Borzęcka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wsparcie dziecka z autyzmem w szkole specjalnej

 

Dr Marta Deńca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

 

Dr Małgorzata Półtorak, Uniwersytet Rzeszowski

Sposoby radzenia sobie ze stresem szkolnym przez uczniów dyslektycznych. Doniesienie z badań

 

Dr Joanna Marnik, Politechnika Rzeszowska, Mgr Anna Englert-Bator, Uniwersytet Rzeszowski,
Mgr Katarzyna Milczanowska, Stowarzyszenie BRUNO, Joanna Bondal, Politechnika Rzeszowska

Multimedialny paszport komunikacyjny

 

Mgr Wiesław Setlak, Uniwersytet Rzeszowski

Cyberdemencja a zaburzenia neurorozwojowe. Implikacje dla neurodydaktyki

 

 

SEKCJA IV. RELACJE RODZINNE OSÓB Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI,
WSPARCIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO
(s. 177, budynek A0, część B2)

 

MODERATORZY: Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS, Dr Tomasz Gosztyła

 

Dr Magdalena Kozyra-Sekulska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

Funkcjonowanie psychospołeczne matek wychowujących małe dziecko z niepełnosprawnością a ich postawa wobec prowadzonych oddziaływań rehabilitacyjnych

 

Dr Tomasz Gosztyła, Uniwersytet Rzeszowski, Dr Anna Prokopiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Osobowość czy brak wsparcia? Uwarunkowania poczucia osamotnienia u rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dr Danuta Ochojska, Dr Jacek Pasternak, Uniwersytet Rzeszowski

Relacje w rodzinie pochodzenia w retrospektywnej ocenie studentów z ADHD

 

Dr Małgorzata Marmola, Uniwersytet Rzeszowski

Funkcjonowanie pary małżeńskiej w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

 

Mgr Ireneusz Marciniec, Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Lesku

Postawa rodziców a psychoterapia nastolatków ze spektrum autyzmu

 

 

SEKCJA V. FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE OSÓB Z ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI – UWARUNKOWANIA, PRZEJAWY, KONSEKWENCJE (s. 179, budynek A0, część B2)

 

MODERATORZY: Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW, Dr Anna Wańczyk-Welc

 

Dr Bogusława Bober-Płonka, Uniwersytet Jagielloński, Mgr Magdalena Konop, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS”

Funkcje wykonawcze u dzieci z zespołem Aspergera i dzieci z wysokofunkcjonującym autyzmem

 

Dr Agnieszka Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mgr Paulina Golińska, Uniwersytet Gdański

Depresja w przebiegu Zespołu Tourette'a

 

Dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Uniwersytet Rzeszowski

Odporność psychiczna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w kontekście pracy z nimi

 

Mgr Dorota Prędkiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Odruch odzwierciedlenia - doniesienie z badań

 

Mgr Karolina Krzysztofik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wybrane neuropoznawcze korelaty nasilenia syndromu autyzmu

 

 

Sesja plakatowa (budynek A0)

 

MODERATORZY: Dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Mgr Anna Englert-Bator

 

Dr Anna Jankowska, Mgr Ariadna Łada, Dr Paweł Jurek, Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Funkcje wykonawcze a regulacja emocji w zaburzeniach afektywnych – badania pilotażowe

 

Dr Anna Jankowska, Mgr Ariadna Łada, Uniwersytet Gdański

Profile funkcji wykonawczych u adolescentów z zaburzeniami rozwoju a ich zdolność do samoregulacji w uczeniu się

 

Dr Anna Wańczyk-Welc, Dr Anna Wołpiuk-Ochocińska, Uniwersytet Rzeszowski

Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym a wybierane przez nie zabawy

 

Dr Danuta Ochojska, Dr Anna Wańczyk-Welc, Dr Małgorzata Marmola, Uniwersytet Rzeszowski

Uwarunkowania zachowań agresywnych i autoagresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym

 

Mgr Anna Englert-Bator, Uniwersytet Rzeszowski

Rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: potencjalne zagrożenia i możliwości

 

 

14.00-14.15  Zakończenie konferencji (Aula „Kula”, budynek A0)

 

 

14.30  Obiad (Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow