Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

I OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu:

Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej

na temat: Aktualne konteksty aktywności i uczestnictwa osób
z niepełnosprawnością

Rzeszów, 26 - 27 października 2016r.

 

pod patronatem

 

 

Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

JM REKTORA Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dra hab. Sylwestra Czopka

 

Plakat informacyjny

 

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. Maria Chodkowska

prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

prof. UW dr hab. Grażyna Dryżałowska

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak

prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause

prof. UP dr hab. Adam Mikrut

prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski

prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

prof. zw. dr hab. Adam Stankowski

prof. APS dr hab. Bernadeta Szczupał

prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski

prof. zw. dr hab. Marzena Zaorska

prof. UR dr hab. Krystyna Barłóg

 

Komitet Organizacyjny:

dr Beata Gumienny – przewodnicząca

dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak  - sekretarz

dr Aleksandra Mach - członek

dr Izabela Marczykowska - członek

dr Agnieszka Łaba- Hornecka  - członek

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

26 października 2016 r. ŚRODA

10.30 – Rejestracja Gości w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48, Rzeszów

11.30 – Obiad w Hotelu Prezydenckim

13.00 – Uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektora UR oraz dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego -Dziekana Wydziału Pedagogicznego

13.20 – Obrady plenarne Duża Aula „Kula”, budynek A0 UR, ul. Pigonia 1, Rzeszów

SESJA PLENARNA I

Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski, Prof. UR, dr hab. Krystyna Barłóg

Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski

Społeczny model niepełnosprawności – geneza, istota, kontrowersje

Prof.zw. dr hab. Janusz Kirenko

O niepełnosprawności inaczej

Prof. zw. dr hab. Maria Chodkowska

Niepełnosprawność a realizacja ról rodzicielskich. Dymensje indywidualne, rodzinne i ogólnospołeczne

Prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska

Aktywność społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych wzrokowo – możliwości i ograniczenia

Prof. zw. dr hab. Adam Stankowski

Strategie rozwiązywania konfliktów przez osoby z niepełnosprawnością

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

W zawieszeniu między niepełno - i pełnosprawnością – czyli o pograniczu jako przestrzeni rozwoju i funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

15.00 – Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA II

Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska, Prof. zw. dr hab. Adam Stankowski

15.20 –  Duża Aula „Kula”, budynek A0 UR, ul. Pigonia 1, Rzeszów

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Sytuacja   rodziców dzieci  z niepełnosprawnością w  kontekście    wypalenia się   sił

Prof. UW, dr hab. Grażyna Dryżałowska

Status dziecka niepełnosprawnego w rodzinie

Prof. zw. dr  hab. Kazimiera Krakowiak, Dr Renata Kołodziejczyk, Dr Aleksandra Borowicz

Udział Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL w przemianach edukacji osób
z uszkodzeniami słuchu

Prof. APS dr hab. Bernadeta Szczupał

Prawa pacjenta z niepełnosprawnością do poszanowania jego godności – wybrane dylematy
w sytuacjach granicznych

Prof. UP, dr hab. Adam Mikrut

Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych

Prof. UP, dr hab. Piotr Majewicz   

Zachowania twórcze i odtwórcze osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości

Prof. KAAFM, dr hab. Joanna Konarska  

Aktywność kulturalna młodzieży niewidzącej

Dr hab. Piotr Gindrich  

Wsparcie edukacyjne młodzieży gimnazjalnej a jej postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD

Dr hab. Monika Parchomiuk

Starzenie i starość w doświadczeniach kobiet z niepełnosprawnością intelektualną

Prof. UR, Dr  hab. Krystyna  Barłóg  

Niepełnosprawność  jako   wyzwanie  do aktywności  i zrozumienia sensu

Dr Monika Zima-Parjaszewska  

Konwencja  o prawach osób  z  niepełnosprawnościami w  praktyce polskiej  - dylematy i wyzwania

 

20.00 – Uroczysta kolacja przy muzyce na żywo, Hotel Prezydencki

27 października 2016 r. CZWARTEK

9.00 – 10.30   – Obrady w sekcjach I, III budynek A0/B2 UR, ul. Pigonia 1, Rzeszów

10.30 – 11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 – Obrady w sekcjach II, IV budynek A0/B2 UR, ul. Pigonia 1, Rzeszów

12.30 – 13.30 – Panel dyskusyjny, podsumowujący obrady w sekcjach.

Zakończenie konferencji

13.30 – Obiad w Hotelu Prezydenckim

 

SEKCJA I: WSPARCIE WCZESNOROZWOJOWE DZIECI
                          NA TLE AKTUALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH

Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, dr Izabela Marczykowska

sala 265            9.00 – 10.30

 

Dr Anna Banasiak, Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci

Dr Krystyna MocziaRola rodzinnego domu dziecka w działaniach wczesnego wspomagania rozwoju bliźniąt z afazją motoryczną

Dr Ewa GawlikOddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju względem dzieci z głęboką niepełnosprawnością

Dr Małgorzata Półtorak, Wczesne rozpoznanie symptomów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu

Dr Aneta Lew-Koralewicz, Zachowania trudne a satysfakcja z życia rodziców dzieci
z niepełnosprawnością

Dr Izabela Marczykowska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – konteksty praktyczne
w obszarze autyzmu

 

SEKCJA II: DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
    W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Moderatorzy: Prof. UP, dr hab. Piotr Majewicz, dr Beata Gumienny

sala 265            11.00 – 12.30

 

Dr Jerzy Wolny, Mgr Maria Flanczewska-Wolny, Nauczyciel wspomagający ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej 

Dr Alicja Kubik, Komponenty i uwarunkowania gotowości szkolnej współczesnych sześciolatków

Dr Szymon Godawa, Gestalt a pedagogika specjalna

Dr Agnieszka Łaba-Hornecka, Uspołeczniająca rola pacynek w nauczaniu dzieci w szkołach specjalnych

Mgr Joanna Jankowska, Rola stymulacji dotykowej w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Mgr Agnieszka Koryl, Psychopedagogiczna jazda konna jako uniwersalne narzędzie terapeutyczne

Mgr Agnieszka Wnorowska, Mgr Marta Wiarska, „Czarno-białe” – program stymulacji polisensorycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

SEKCJA III:  KONTEKSTY AKTYWNOŚCI I UCZESTNICTWA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Moderatorzy: Prof. UW, dr hab. Grażyna Dryżałowska, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

sala 266            9.00 – 10.30

 

Dr Anna SteligaWszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o niepełnosprawności, a boimy się zapytać – obraz osoby z niepełnosprawnością w odbiorze społecznym rzeszowian

Dr Natalia Stankowska, Pedagog specjalny jako profesjonalista

Dr Joanna Godawa, Natura, sztuka, komunikacja czyli o wspomaganiu rozwoju osób
z niepełnosprawnością

Mgr Małgorzata Grabowska, Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych

Mgr Magdalena Bednarska, Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym,
a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością

Mgr Izabella Gałuszka, Mgr Agnieszka Ochman, Mgr Magdalena Pasteczka, Trening umiejętności spędzania czasu wolnego na przykładzie działalności środowiskowego domu samopomocy

Mgr Katarzyna Pająk, Mgr Monika Masłowska, Obraz idealnego partnera w oczach młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, zagrożoną niedostosowaniem społecznym i w normie intelektualnej

Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak, „Głuche” rodzicielstwo. Osoby z wadą słuchu w roli rodziców – wybrane problemy

Dr Aleksandra Mach, Nastoletnie macierzyństwo dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną

 

SEKCJA IV: DOROSŁOŚĆ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
– MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA

Moderatorzy: Prof. UP, dr hab. Adam Mikrut, dr Aleksandra Mach

sala 266            11.00 – 12.30

 

Dr Aneta Rejman, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a instytucja ubezwłasnowolnienia
w świetle prawa polskiego

Dr Marlena Duda, Dr Magdalena Boczkowska, Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności

Dr Anna Gutowska, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – komunikat z badań

Mgr Grażyna Aondo-Akaa, Motywacja i poziom altruizmu wolontariuszy wspierających społeczną aktywność młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową

Student Janusz Kawa, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych UR w trosce
o lepsze jutro osób z niepełnosprawnością

Dr Beata Gumienny, Asystent i jego znaczenie w kształtowaniu kompetencji społecznych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow