Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Katedra Nauk o Rodzinie

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

RODZINA – KULTURA – WYCHOWANIE

 WSPÓŁCZESNE TENDENCJE I UWARUNKOWANIA

RZESZÓW - IWONICZ, 2930 marca 2017

 

pod patronatem JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka

oraz

Dziekana Wydziału Pedagogicznego dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego prof. UR

 

Miejsce konferencji:

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej,

Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy        

w Iwoniczu – ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR

Prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

Prof. zw. dr hab. Eugenia Iwona Laska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Prof. Ph Dr. Pavol Dancák, PhD.

Prof. Ph Dr. Vasil Gluchman, CSc.

Prof. dr hab. Jurji Medviedik

Doc. dr Taras Dubrovny

Dr hab. Jadwiga Daszykowska

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. nadzw.

 Dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR

Dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. UR

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR

Dr hab. Danuta Opozda

Dr hab. Marek Paluch, prof. nadzw.

Dr hab. Marek Rembierz

Dr hab. Marta Uberman, prof. UR

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. nadzw.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

 

DZIEŃ PIERWSZY – 29.03.2017 r.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Iwoniczu

ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz

 

9.00-10.00 rejestracja uczestników konferencji

 

10.00-12.30 obrady plenarne (AULA)

 

12.30-13.30 obiad

 

13.30 – 18.00 - wycieczka do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, spacer po Krośnie

 

20.00 – uroczysta kolacja

 

 

DZIEŃ DRUGI – 30.03.2017 r.

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz

 

 

9.00 - 11.00 – obrady w sekcjach (część I)

 

11.00 -11.30 – przerwa kawowa

 

11.30 - 13.30 – obrady w sekcjach (część II)

 

13.30 - 14.00 - podsumowanie konferencji

 

14.00 – 15.00 - obiad

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

 

29.03.2017 r. (dzień pierwszy)

 

10.00-12.30 obrady plenarne

Miejsce obrad: Aula Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
w Iwoniczu, ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz

Moderatorzy:

prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd, dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz,

dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek

 

1.  Doc. dr nauk Wiktorija Hupalovska (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów), Kobiety i mężczyźni: seksualność i duchowość.

 

2. Prof. PhDr. Vasil Gluchman (Uniwersytet w Preszowie), Etika a morálka manželstva a rodiny starých Slovanov.

 

3. Prof. zw. dr hab. Roman Pelczar (KUL), Rodzina chłopska w Galicji na przełomie XIX  i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej.

 

4. Prof. zw. dr hab Eugenia Iwona Laska (Akademia Ignatianum w Krakowie), Formy wspierania rodziny przejawem dążenia do dobrostanu społecznego.

 

5. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski), Antropologiczno-kulturowe znaczenie rodziny, odniesienia historyczne i wyzwania współczesności.

 

6.  Prof. nadzw. dr hab.  Marian Stepulak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenia nieważności małżeństwa w Trybunale Kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych.

 

7. Dr hab. Danuta Opozda (KUL), (Nie) zróżnicowane modele współczesnego rodzicielstwa.

 

12.30-13.30 obiad

 

13.30 – 18.00 wycieczka do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie  spacer po Krośnie

 

20.00 – uroczysta kolacja

 

 

 

 

30.03.2017 r. (dzień drugi)

 

9.00 - 13.30 obrady w sekcjach

Miejsce obrad: Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz

 

 

 

SEKCJA I

RODZINA - KONTEKSTY HISTORYCZNE I AKSJOLOGICZNE

 

 

Moderatorzy:  dr hab. Anna Szylar, dr Urszula Gruca-Miąsik

 

9.00 - 11.00 – (część I)

 1. Dr hab. Anna Szylar (PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), „Ćwiczyła się tedy w cnocie wielkiej, submisyi i pobożności”. Wychowanie klasztorne alternatywą dla wychowania domowego w XVII i XVIII wieku?
 2. Dr hab. Anna Boguszewska (UMCS), Rodzina w przedstawieniach malarskich.
 3. Dr Monika Nawrot-Borowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Problematyka wychowania domowego na łamach czasopisma „Dziecko” (1913-1915).
 4. Dr Elżbieta Dolata (Uniwersytet Rzeszowski), Działalność rodziny Żulińskich na rzecz dzieci w Galicji doby autonomicznej.
 5. Dr Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku), Rodzina karaimska w Drugiej Rzeczypospolitej – zadania, wyzwania.
 6. Mgr Agnieszka Małek (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Przemiany modelu rodziny oraz funkcji rodzicielskich w świetle poradników dla rodziców z lat 1918 – 1989.
 7. Mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS Lublin), Matka, żona, kochanka… Kobieta jako centrum świata rodzinnego w świetle prasy kobiecej okresu II Rzeczpospolitej.
 8. Mgr Barbara Więckowska (Uniwersytet Szczeciński), Neoliberalna prywatyzacja dyskursu publicznego. Rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych.

 

11.00 -11.30 – przerwa kawowa

 

11.30 - 13.30 – (część II)

 1. Dr Anastazja Sorkowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Rodzina jako wspólnota wychowawcza.
 2. Dr Dariusz Zając (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Etyka rodzicielska  jako problem wychowawczy.
 3. Dr Danuta Kamilewicz-Rucińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Młodzi o przyszłej rodzinie w kontekście realnego spełnienia.
 4. Dr  Monika Miczka-Pajestka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Problem odpowiedzialności a wychowanie do wielokulturowości. Filozoficzne i antropologiczne aspekty myślenia o odpowiedzialnym podmiocie i wychowaniu do wielokulturowości.
 5. Dr Sabina Zalewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Źródła samotności w narracjach i doświadczeniach małżeńskich.
 6. Dr Urszula Gruca-Miąsik (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzinne uwarunkowania aksjologicznych kontekstów rozumowania moralnego.
 7. Dr Ewa Markowska-Gos (Uniwersytet Rzeszowski), Znaczenie instytucji małżeństwa a zmiany społeczno-kulturowe.
 8. Dr Anna Śniegulska (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian.
 9. Mgr Maria Pleskaczyńska (KUL), Rodzina jako przestrzeń kształtowania pamięci i wychowania do pamięci.

 

SEKCJA II

WSPÓŁCZESNE RODZICIELSTWO - POMOC I WSPARCIE

 

MODERATORZY: dr hab. inż. Mirosław Rucki, dr Piotr Szczukiewicz

 

9.00 - 11.00 – (część I)

 

 1. Dr hab. prof. UR, Andrzej Garbarz (Uniwersytet Rzeszowski), Wsparcie rodzin wielodzietnych przez Caritas.
 2. Dr hab. inż. Mirosław Rucki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), Uwzględnienie działania Boga w edukacji prorodzinnej na przykładzie rekolekcji RCS.
 3. Mgr Grzegorz Krawiec (Czasopismo „Miłujcie się” Poznań), „Modlitwa zawierzenia” jako program formacyjny Ruchu Czystych Serc.
 4. Mgr Krzysztof Jamroży (Uniwersytet Rzeszowski), Czy trzeci sektor może wspierać rodziny wielodzietne? Analiza wybranych rzeszowskich NGO’s.
 5. Mgr Wiesław Setlak (Uniwersytet Rzeszowski), Procesy sekularyzacyjne jako zagrożenie i wyzwanie dla tradycyjnej rodziny.
 6. Mgr Joanna Lorenc (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Drogi wsparcia dziecka i rodziny. Wybrane zagadnienia.
 7. Dr Piotr Szczukiewicz (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Zespół Poradni nr 2 Lublin), Problemy rodziny a zjawisko społecznej anomii – perspektywa psychologiczna.
 8. Dr Wiesława Walc (Uniwersytet Rzeszowski), Asystentura rodziny jako nowa forma  

        wsparcia środowiska rodzinnego.

 1. Dr Ewa Krause (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Rodzina i/czy kariera naukowa? - o konflikcie ról matka-naukowiec.

 

 

11.00 -11.30 – przerwa kawowa

11.30 - 13.30 – (część II)

 

 1. Доц. Ярослав Береський (Uniwersytet im. I. Franki, Lwów), Виховання в родині і девіантна поведінка: кримінологічне дослідження.
 2. Доц. Іванна Лучаківська (Uniwersytet im. I. Franki, Drohobycz), Розвиток інституту сучасної української сім’ї: соціальний та правовий захист.
 3. Dr Wiesław Matyskiewicz (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzina w katolickiej myśli społecznej.
 4. Dr Małgorzata Dubis (Wyższa Szkoła  Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Ojcostwo i macierzyństwo wobec systemu wartości młodzieży w warunkach współczesnego wychowania.
 5. Dr Anna Wołpiuk-Ochocińska (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzina i praca w systemie wartości podkarpackich studentów.
 6. Dr Magda Urbańska (Uniwersytet Rzeszowski), Życie w pojedynkę – wybór czy konieczność młodych dorosłych?
 7. Dr Weronika Juroszek (Uniwersytet Śląski), Wybór współmałżonka – aspekt zadaniowy, ewolucjonistyczny i  planowy.
 8. Dr Barbara Lulek (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzicielstwo w narracjach rodziców zastępczych. W kierunku wartości uniwersalnych.
 9. Mgr Magdalena Gadamska (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzeństwo jako „rodzic”? Trudności i pozytywne strony wychowania przez rodzeństwo.
 10. Проф. Олена Квас (Uniwersytet im. I. Franki, Lwów), Проф. Надія Скотна (Uniwersytet im. I. Franki, Drohobycz), Аналіз дитячої картини світу в  соціальній психології  дитинства.

 

 

 

SEKCJA III

DYNAMIKA ŻYCIA RODZINNEGO JAKO WYZWANIE

 

MODERATORZY: prof. dr hab. Eugenia Laska, dr Dariusz Perszko

 

 1. - 11.00 – (część I)

 

 1. Dr Danuta Ochojska, dr Jacek Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski), Oddziaływania rodzicielskie w retrospektywnej ocenie młodych dorosłych z deficytem uwagi i nadruchliwością.
 2. Dr Małgorzata Półtorak (Uniwersytet Rzeszowski), Dzieci z grupy ryzyka specyficznych trudności szkolnych  w środowisku rodzinnym.
 3. Dr Paulina Dubiel-Zielińska (Uniwersytet Rzeszowski), Choroba i niepełnosprawność dziecka jako czynnik spajający rodzinę w kontekście doświadczeń rodzeństwa pełnosprawnego.
 4. Dr Małgorzata Marmola, dr Anna Wańczyk-Welc (Uniwersytet Rzeszowski), Postawy i techniki wychowawcze stosowane przez rodziców w okresie wczesnej dorosłości wobec własnych dzieci.
 5. Mgr Piotr Czech (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu), Rodzina wobec aktualnych niebezpieczeństw a uwarunkowania wsparcia instytucjonalnej pomocy społecznej.
 6. Mgr Janusz Kawa (Uniwersytet Rzeszowski), Problemy w funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - badania własne. Między teorią a praktyką.

 

 

11.00 -11.30 – przerwa kawowa

 

11.30 - 13.30 – (część II)

 

 1. Dr hab. prof. UR Marek Paluch (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Krystian Szajna (Zakład Karny nr 1 Wrocław), Edukacja prorodzinna w ramach instytucji totalnej jedną z form kształtowania postaw prospołecznych. Analiza teoretyczna w ujęciu aksjonormatywnym.
 2. Dr Leokadia Szymczyk (Uniwersytet Śląski), Wychowanie seksualne małego dziecka zadaniem rodziców i placówek przedszkolnych.
 3. Mgr Ewa Śliwińska (Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim), Edukacja muzyczna dzieci i dorosłych.
 4. Dr Barbara Chojnacka-Synaszko, (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Czynna / bierna partycypacja rodziców w działania na rzecz wspierania rozwoju dziecka objętego wczesną interwencją / wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 5. Dr Andrzej Świerczek (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu), Rodzinna piecza zastępcza jako alternatywna  forma wspierania dziecka z rodziny będącej w kryzysie.
 6. Dr Dariusz Perszko (Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Puławach),  Nieobecność ojca i nadobecność matki w niedostosowaniu społecznym dziecka.
 7. Dr Ewa Kopeć (UW im. MSC w Warszawie), Pomoc rodzinie z perspektywy kuratora społecznego.
 8. Dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, dr Małgorzata Marmola, dr  Danuta Ochojska (Uniwersytet Rzeszowski), Starość i starzenie się w percepcji studentów. Postawy studentów wobec ludzi starych.
 9. Dr Justyna Meissner-Łozińska (Uniwersytet Rzeszowski), Dziadkowie o swojej roli w procesie wychowania wnuków.

 

SEKCJA IV

EROS W MORALNOŚCI I KULTURZE. ETYKA SEKSUALNA A ESTETYKA

 

MODERATORZY: doc. dr Taras Dubrownyj, dr Maria Łukaszek

 

9.00- 11.00 – (część I)

 1. Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, dr Radosław Malikowski (Uniwersytet Rzeszowski), Świadomość seksualna studentów pedagogiki a etos życiowy.
 2. Doc. dr Taras Dubrownyj (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie), Поняття кічу в сучасній культурі та побуті.
 3. Dr Tatiana Maciejewska (Uniwersytet Zielonogórski) Cielesność - estetyka – Seksualność. Męskość w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
 4. Dr Paulina Dubiel-Zielińska (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Piotr Zieliński (NZOZ PALOMED Rzeszów), Pomiędzy etyką a estetyką kobiecego ciała w ponowoczesności.
 5. Dr Mira Malczyńska-Biały (Uniwersytet Rzeszowski), Zamiana na lepszy model czyli „towar” niezgodny z umową.
 6. Mgr Maria Pleskaczyńska (KUL), Przebaczenie jako kategoria etyczna a doświadczenie trudności i kryzysu w związku małżeńskim.
 7. Dr Andrzej Świerczek (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu), Seksualność osób skazanych za czyny pedofilskie.

 

11.00 -11.30 – przerwa kawowa

 

11.30 - 13.30 – ( część II)

 1. Dr Maria Łukaszek (Uniwersytet Rzeszowski), Więźniowie wobec seksualnej normy partnerskiej.
 2. Mgr Barbara Żmuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Rola miłości we współczesnej rodzinie.
 3. Mgr Paweł Tobiczyk (Szkoła Policji w Katowicach), Etos duchownego a katolicka etyka seksualna.
 4. Mgr Zbigniew Małodobry (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu), Działania profilaktyczne policji a przemoc seksualna.
 5. Mgr Paulina Wąż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Rodzina wobec zagrożeń współczesnego świata konsumpcji.
 6. Dr Zbigniew Chodkowski (Uniwersytet Rzeszowski), Czynniki wzmacniające rozwój rodzin w opiniach studentów UR.

 

 

 

13.30 - 14.00 - podsumowanie konferencji

 

14.00 – 15.00 - obiad

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR – przewodniczący

dr Elżbieta Dolata

dr Barbara Lulek

dr Radosław Malikowski

dr Ewa Markowska-Gos

dr Wiesław Matyskiewicz

dr Justyna Meissner-Łozińska

dr Anna Śniegulska

dr Magda Urbańska

dr Wiesława Walc

dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

 

Dodatkowych informacji udzielają:

dr Anna Śniegulska (tel.608 754 056),

dr Magda Urbańska (tel. 506 792 930), 

dr Wiesława Walc (tel. 694 843 547).

 

 

Informacje o wymogach  redakcyjnych  i terminie przygotowania tekstów do druku zostaną podane podczas konferencji.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow