Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

OBSZARY TEMATYCZNE:

 1. Kobiety i mężczyźni-perspektywa psychobiologiczna: neurobiologia zachowania związanego z płcią, ewolucyjne wyznaczniki zachowań kobiet i mężczyzn, problemy starzenia się kobiet i mężczyzn.
 2. Płeć w perspektywie kulturowej- społeczno- kulturowe wyznaczniki płci, stereotypy płci i ideologie ról płciowych, wizerunek płci w mediach.
 3. Seksualność kobiet i mężczyzn-biologiczne i społeczne wyznaczniki zachowań seksualnych, wzorce zachowań seksualnych, zaburzenia seksualne.
 4. Różnice i podobieństwa między kobietami i mężczyznami w zakresie procesów poznawczych, emocjonalnych, konstrukcji osobowości.
 5. Zdrowie psychiczne kobiet i mężczyzn-sposoby radzenie sobie ze stresem i chorobą, wzorce zaburzeń psychicznych kobiet i mężczyzn, powrót do zdrowia, wzorce zachowań prozdrowotnych w zakresie funkcjonowania psychicznego, przemoc wobec partnera w związku.
 6. Kobiety i mężczyźni w systemie edukacji-sposoby uczenia się kobiet i mężczyzn, dostosowanie potrzeb edukacyjnych wynikających z odrębności płci, modele nauczania.
 7. Kobiety i mężczyźni w sferze publicznej-polityka, władza, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn, relacje między kobietami i mężczyznami w miejscu pracy.

CONFERENCE CATEGORIES

 1. Men and women - psychobiological perspective: the neurobiology of behavior associated with male and female sex, evolutionary determinants of behavior between men and women, the problems of ageing in men and women.
 2. Gender in cultural perspective - the sociocultural determinants of gender, gender stereotypes and ideologies of gender roles, gender images in the media.
 3. Sexuality of men and women - biological and social determinants of sexual behavior, patterns of sexual behavior, sexual dysfunction.
 4. The differences and similarities between men and women in terms of cognitive, emotional and personality structure.
 5. Mental health of men and women - ways of coping with stress and illness, patterns of mental disorders for men and women, the return to health, patterns of healthy behavior in terms of mental functioning, violence against a partner in the relationship, etc.
 6. Men and women in education - methods of learning for men and women, adapting the educational needs resulting from the separation of gender, teaching models.
 7. Men and women in the public sphere - politics, government, the situation of men and women in the labour market, professional activities, relationships between men and women in the workplace.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow