Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

ZAKŁAD PSYCHOLOGII

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa

Rzeszów, 18-19 maja 2016 r.

 

Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze zachodzące w ostatnich kilkudziesięciu latach w społeczeństwach zachodnich, w tym także i w Polsce, wprowadziły do dyskursu publicznego problematykę płci. Płeć człowieka stała się jedną z ważniejszych kategorii społecznych skupiając na sobie zainteresowanie naukowców oraz polityków i ideologów, często prowadząc do gorących sporów.  Z wielką siłą odżyło fundamentalne pytanie o to  czym różni się kobieta od mężczyzny?, ale też pojawiło się będące jego rewersem pytanie o to czym kobiety i mężczyźni są do siebie podobni?

Pytania te, z jednej strony są wyrazem ludzkiej poznawczej ciekawości, potrzeby zrozumienia otaczającej rzeczywistości, ale z drugiej przejawem niepokoju osób mających poczucie, że został zachwiany jakiś istotny porządek dotychczasowego świata.  Co niezwykle istotne, odpowiedzi, które padają obecnie i zapewne jeszcze pojawią się w przyszłości, mają także wymiar praktyczny, np. kształtując politykę społeczną. Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na te dwa ważkie pytania z pozycji nauki, a w szczególności psychologii. Dyskusje i eksploracje w zakresie problematyki kobiet i mężczyzn, zamierzamy prowadzić wokół siedmiu obszarów tematycznych, niemniej jednak dopuszczamy propozycje tematyczne prelegentów, mogące wzbogacić dyskurs  problematyki kobiet i mężczyzn.

 

 

 

Wykład inauguracyjny pt. Różnice płci w świetle metaanaliz empirycznych wygłosi 

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

 

 


DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

FACULTY OF EDUCATION

Conference Chairman: dr hab. prof UR Andrzej Łukasik

INVITES YOU TO

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

WOMEN AND MEN.  DIFFERENCES, SIMILARITIES.

RZESZÓW, POLAND (18-19 MAY 2016)

 

CONFERENCE AIMS AND OBJECTIVES

Due to social, cultural, and economic changes that have been taking place in recent decades in European countries, including Poland, gender issues have been introduced into the public discourse. The sex of man has become one of the most important social categories of great interest  for scientists, politicians and ideologists, often leading to heated disputes.

A fundamental question has revived with great power: How does a woman differ from a man?, but also the reverse question appeared: How are women and men alike? On the one hand, these questions are the expression of human cognitive curiosity, the need to understand the surrounding reality, but on the other hand they have become a manifestation of the anxiety of people who feel that a significant order of the current world has been unbalanced.

Most importantly, contemporary answers which will probably still arise in the future, also have a practical dimension, for example shaping social policy. The aim of the Conference is to attempt to answer these two weighty questions from the position of science, particularly psychology.

 

 

The inaugural lecture entitled ‘Gender differences  in empirical meta – analyzes’ will be delivered by

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow