Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Osiągnięcia i publikacje

 1. DYPLOM UZNANIA REKTORA UR DLA STUDENTA I CZŁONKA KOŁA NAUKOWEGO PEDAGOGÓW I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH PANA JANUSZA KAWY
  • Opinia Opiekuna Roku dr D. Ochojskiej
  • Opinia Promotora dr M. Badowskiej-Hodyr
  • Opinia Opiekuna Koła Naukowego Pedagogów I Pedagogów Specjalnych dr hab. Prof. UR Krystyny Barłóg

 

 1. PUBLIKACJE PRZYJĘTE DO DRUKU:
  • Współudział w opracowaniu materiału badawczego „Biuletyn gotowości rzeszowskich szkół podstawowych do przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami” pod redakcją naukową K. Barłóg, D. Karcz, J. Kawa, K. Sabat-Zabłotni, Wyd. UR Rzeszów, 2017
  • Artykuł pt. „Problemy w funkcjonowaniu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” Wyd. "Lwowsko-Rzeszowskich Zeszytach Naukowych" w roku 2018
  • Artykuły studentów i doktorantów w monografii po konferencyjnej – Sympozjum Naukowe – 19 grudnia 2016 r. (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life span”, pod redakcją naukową K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017
   • Michał Zapartek (student UR), Relacje i problemy osoby niesłyszącej /referat za pomocą j. migowego.
   • Natalia Kwoka (studentka UR), Metoda Ośrodków Pracy M. Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – od tradycji ku współczesności.
   • Agnieszka Ożóg, Wioletta Lech (studentki UR), Praca z dzieckiem z ADHD i trudności z nią związane w percepcji przyszłych pedagogów. Na przykładzie badań prowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
   • Karolina Bieniarz, Alicja Elgass, (studentki UR), Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
   • Maciąg-Bebło, Justyna Michalewska, (studentki UR), Metoda Dennisona jako metoda wspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością wieloraką
   • Janusz Kawa (student UR), Metody pracy z uczniem zdolnym
   • Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna (studentki UR), Metoda W. Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
   • Dominika Karcz, Karolina Nowak (studentki UR), Muzykoterapia
   • Patrycja Węgrzyn (studentka UR), Biblioterapia
   • Joanna Rogala (studentka UR), Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
   • Katarzyna Świder, Klaudia Skrzypak (studentki UR), Dogoterapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
   • Dominika Gołąb, Dominika Szczepanik (studentki UR), Arteterapia jako metoda pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
   • Klaudia Sabat-Zabłotni (studentka UR), Biblioterapia
   • Magdalena Ciołek (studentka UR), Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w rehabilitacji osób z zespołem Downa
   • mgr Magdalena Gadamska (studentka/doktorantka UR), Wspieranie dziecka z niepełnosprawnością przez rodzeństwo
   • mgr Marta Lubas (doktorantka UR), Praca indywidualna czy grupowa jako formy pracy z uczniem z autyzmem w szkole masowej
   • mgr Alicja Kurasz (doktorantka UR), Zajęcia rewalidacyjne i ich znaczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w szkole masowej
   • Katarzyna Biskup, Sylwia Dziadosz (studentki UR), Praca z dzieckiem autystycznym jako doświadczenie własne
   • Patrycja Węgrzyn (studentka UR), Filmoterapia
   • Bartłomiej Juda, Małgorzata Marszałek (studenci UR), Terapia zajęciowa –istota i cel w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
   • Janusz Kawa, Patrycja Węgrzyn (studenci UR), Porażenie mózgowe dzieci. Między teorią a praktyką
   • Kinga Murias, Aleksandra Moskal, Marzena Polak (studentki UR), Praca z dzieckiem przewlekle chorym w percepcji przyszłych pedagogów
   • Katarzyna Ginalska, Ewelina Ginarska, (studentki UR), Praca z dzieckiem autystycznym
   • Janusz Kawa (student UR) Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Badania własne.
   • mgr Ewa Depa(doktorantka UR), Upośledzenia umysłowe jako ważny temat, który powinno się poruszać
   • Justyna Bąk (studentka UR), Motywacja w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością na przykładzie życia i działalności Nicka Vujicica
   • Izabela Zajdel, Barbara Szettla, Monika Godos (studentki UR), Rola rodziny w wychowaniu dziecka z wadą słuchu
   • Alina Bańka, Anna Chlebio, Ewa Jabłońska (studentki UR), Samoocena przygotowania przyszłych pedagogów do pracy z dzieckiem z autyzmem w świetle badań prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 1. CZYNNY UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW NAUKOWE:
  • Projekt badawczy pt. „Metody i formy pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością” 2016/2017
  • Projekt badawczy pt. „Szkoła przyjazna dla dzieci z niepełnosprawnością” 2015/2017
  • Projekt badawczy pt. „Między integracją – inkluzją – a normalizacją” 2017
  • Projekt badawczy pt. „Konferencja Naukowa – Poczucie sensu życia oraz jakości życia studiującej młodzieży z niepełnosprawnością” 2017

 

 1. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH CZŁONKÓW KNPIPS:
  • II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców w Rzeszowie w dniach 13-15 października 2016 r. i wygłoszenie referatu przez Janusza Kawę pt. „Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów. Między teorią a praktyką”
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej pt. „Aktualne konteksty aktywności i uczestnictw osób z niepełnosprawnością” w Rzeszowie w dniach 26-27 października 2016 r. i wygłoszenie referatu przez Janusza Kawę pt. „Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych UR w trosce o lepsze jutro osób z niepełnosprawnością”
  • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana przez Studencki Krąg Korczakowski UR, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniu 7 grudnia 2016 r. pt. „Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży” i wygłoszenie 3 referatów przez Janusza Kawę: nr1 „Rola rodziców w wychowaniu dzieci w trosce o lepsze relacje między rodzeństwem”, nr2 „Relacje między rodzeństwem – brata z siostrą a przemoc seksualna. Między teoria a praktyka”, nr 3 „Rywalizacja między rodzeństwem. Czego rodzeństwo może się od siebie nauczyć? Badania własne”
  • Sympozjum Naukowe pt. „Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością” w dniu 19 grudnia 2016 r. i wygłoszenie referatów przez członków KNPiPS:
   • Michał Zapartek (student UR), Relacje i problemy osoby niesłyszącej /referat za pomocą j. migowego/.
   • Natalia Kwoka (studentka UR), Metoda Ośrodków Pracy M. Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – od tradycji ku współczesności.
   • Karolina Bieniarz, Alicja Elgass, (studentki UR), Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
   • Barbara Maciąg-Bebło, Justyna Michalewska, (studentki UR), Metoda Dennisona jako metoda wspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością wieloraką
   • Janusz Kawa (student UR), Metody pracy z uczniem zdolnym
   • Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna (studentki UR), Metoda W. Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
   • Dominika Karcz, Karolina Nowak (studentki UR), Muzykoterapia
   • Patrycja Węgrzyn (studentka UR), Biblioterapia
   • Joanna Rogala (studentka UR), Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
   • Katarzyna Świder, Klaudia Skrzypak (studentki UR), Dogoterapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
   • Dominika Gołąb, Dominika Szczepanik (studentki UR), Arteterapia jako metoda pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
   • Klaudia Sabat-Zabłotni (studentka UR), Biblioterapia
   • mgr Marta Lubas (doktorantka UR), Praca indywidualna czy grupowa jako formy pracy z uczniem z autyzmem w szkole masowej
   • mgr Alicja Kurasz (doktorantka UR), Zajęcia rewalidacyjne i ich znaczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w szkole masowej
   • Patrycja Węgrzyn (studentka UR), Filmoterapia
   • Janusz Kawa, Patrycja Węgrzyn (studenci UR), Porażenie mózgowe dzieci. Między teorią a praktyką
   • Katarzyna Ginalska, Ewelina Ginarska, (studentki UR), Praca z dzieckiem autystycznym
   • Janusz Kawa (student UR) Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Badania własne
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Iwoniczu pt. „Rodzina – Kultura – Wychowanie Współczesne tendencje i uwarunkowania” w dniach 29-30 marca 2017 r. przez Janusza Kawę – „Problemy w funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – badania własne. Między teorią a praktyką”
  • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Syberia oczami zesłanego dziecka” w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. i wygłoszenie referatu przez Janusza Kawę pt. „Syberia – wspomnienia, które pozostają na zawsze”

 

 1. UDZIAŁ AKTYWNY W WARSZTATACH, SZKOLENIACH W WYKŁADACH/KONGRESIE CZŁONKÓW KNPIPS:
  • Udział w Narodowym Kongresie Nauki w Rzeszowie pt. „Umiędzynarodowienie- szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” w dniach 20-21 października 2016 r.
  • Uczestniczenie w szkoleniu w ramach Projektu pt. „Skutecznie przeciw przemocy” w dniu 23 listopada 2016 r.
  • Uczestniczenie w szkoleniu z zakresu problematyki zakażeń HIV na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 11 stycznia 2017 r.
  • Uczestniczenie w warsztatach penitencjarnych w ramach wizyty studyjnej w OZ Chmielów Aresztu Śledczego w Nisku w dniu 10 maja 2017 r.
  • Uczestniczenie w warsztatach psychoedukacyjnych „Balonowa Depresja” w dniu 22 maja 2017 r. na Wydziale Pedagogicznym UR
  • Uczestniczenie warsztatach-edukacyjnych w ramach wizyty studyjnej w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego I Interwencji Kryzysowej MOPS w dniu 3 lutego 2016 r.

 

 1. CZYNNY UDZIAŁ W PRACACH KÓŁ NAUKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA UR I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA CZŁONKÓW KNPIPS:
  • Udział w pracach Samorządu Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Czynny udział w pracach Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów działającym przy Wydziale Prawa i Administracji UR na rzecz pomocy studentom UR w rozwiązywaniu problemów i sporów
  • Czynny udział w pracach Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych w tym odebranie wyróżnienia w kategorii KOŁO ROKU 2016 z rąk Ministra Jarosława Gowina w Konkursie StRuNa 2016 zorganizowanego w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 27.01.2017 r.
  • Kół Naukowych Wydziału Pedagogicznego i przygotowanie stanowiska koła naukowego na Dzień Otwarty w dniu 25.10.2016 r.
  • Reprezentowanie Kół/Sekcji Wydziału Pedagogicznego podczas Festiwalu Kół Naukowych w ramach projektu Salonu Maturzystów w dniu 18.11.2016 r.
  • Wolontariat na rzecz innych w PCK POLSKA
  • Wolontariat i wyjazd do Kolumbii i Belgii w celu przeprowadzenia badań pilotażowych

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow