Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych

 

Opiekun: dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg

 

Zarząd koła:

Przewodnicząca: Klaudia Sabat-Zabłotni

Wiceprzewodnicząca: Dominika Karcz

Pozostali członkowie zarządu: Janusz Kawa, Natalia Kwoka

 

Kontakt:

klaudiasabat96@gmail.com

 

Misja koła:

Poznanie wielokontekstowości metod oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspierania rodziców dotkniętych trajektorią cierpienia.

 

Cel:

 • Poznanie metod oraz form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wsparcie ich rodzin.
 • Próba prowadzenia pilotażowych badań naukowych, monograficznych oraz empirycznych dotyczących wielokontekstowego wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wspierania rodziców dotkniętych trajektorią cierpienia.
 • Nawiązanie kontaktu z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz osobami odpowiedzialnymi za organizowanie wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wspierania ich rodzin.
 • Udział w warsztatach organizowanych przez instytucje oraz placówki  terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Organizowanie spotkań z dziećmi oraz z ich rodzicami, celem poznawania ich specjalnych potrzeb, oraz zrozumienia trajektorii cierpienia rodziców.
 • Nawiązywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni, które podejmują problematykę kreatywnego wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania rodziny.
 • Integracja członków studenckiego koła naukowego pedagogów i pedagogów specjalnych celem wymiany doświadczeń i poglądów.
 • Rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez koło podczas wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych.

 

Zadania:

Zadania zawierają się w następujących problemach badawczych:

 1. Poczucie sensu i bezsensu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 2. Rodzina i jej znaczenie w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec agresji i przemocy.
 4. Aspiracje i cele życiowe młodzieży niepełnosprawnej.
 5. Hierarchia wartości i poczucie sensu życia dzieci z dysfunkcją narządu ruchu.
 6. Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 7. Diagnozowanie specjalnych potrzeb oraz potencjałów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako ich gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 8. Artterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu i szkole.
 9. Edukacja włączająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem zabawowych form terapeutycznych i wspomagających.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w przedszkolu ogólnodostępnym.
 11. Wspomaganie rozwoju i odkrywanie predyspozycji od uzdolnień u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 12. Wsparcie edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w ogólnodostępnej edukacji.

 

Formy aktywności:

 • Wyjazdy do instytucji organizujących pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.
 • Spotkania i dyskusje z osobami organizującymi pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.
 • Zapraszanie teoretyków oraz  praktyków zajmujących się działalnością terapeutyczną.
 • Organizowanie spotkań z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzicami.
 • Prowadzenie badań naukowych: pilotażowych, monograficznych oraz empirycznych w zakresie oddziaływań terapeutyczno-diagnostycznych dotyczących dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • Redagowanie publikacji oraz publikowanie w studenckich czasopismach naukowych.
 • Współpraca z kołami naukowymi funkcjonującymi przy innych uczelniach.
 • Udział w konferencjach naukowych związanych z kanonem zainteresowań Koła Naukowego.
 • Realizacja grantów naukowych.

 

Członkowie koła:

 1. Klaudia Sabat-Zabłotni
 2. Dominika Karcz
 3. Janusz Kawa
 4. Karolina Nowak
 5. Alicja Elgass
 6. Barbara Maciąg-Bebło
 7. Katarzyna Dyrda
 8. Agnieszka Bałamut
 9. Natalia Kwoka
 10. Patrycja Węgrzyn
 11. Jaromir Kocur
 12. Dominika Szewc
 13. Barbara Świętyniowska
 14. Karolina Bieniarz
 15. Aleksandra Warcaba
 16. Katarzyna Ginalska-Połomska
 17. Ewelina Ginalska-Rak
 18. Gabriela Nagórna

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA:

KONFERENCJE:

 1. Organizacja:

Organizacja Konferencji Naukowej "Autyzm - wyzwaniem współczesnej szkoły"  Wydział Pedagogiczny UR:  11.06.2015r.

 1. Udział czynny studentów:

 

 • Tytuł Konferencji: Jakość Życia Jako Kategoria Interdyscyplinarna Ze Szczególnym Uwzględnieniem Pedagogiki – Instytut Humanistyczny PWSTE w Jarosławiu, 21- 22.05.2015r

Wystąpienia:

- Alicja Kurasz: "Poczucie sensu i bezsensu życia rodziców dzieci z zespołem Downa"

- Marta Kulasa: "Poczucie sensu i bezsensu życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną"

 • Tytuł konferencji: Człowiek w sytuacji granicznej - pedagogiczne interpretacje.... Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 26.03.2015r.

Wystąpienia:

- Alicja Kurasz: "Poczucie sensu i bezsensu życia rodziców dzieci z zespołem Downa”

- Marta Kulasa: „Poczucie sensu i bezsensu życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”

 

 • Tytuł Konferencji: Autyzm - Wyzwaniem Współczesnej Szkoły, " Uniwersytet Rzeszowski 11.06.2015r.

Wystąpienia:

- Alicja Kurasz: "Lekcje religii i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem”

- Marta Kulasa: „Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w środowisku szkolnym na przykładzie szkoły podstawowej w Błażowej Dolnej” 

- Natalia Kwoka: " Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców " 

- Barbara Maciąg,  Anna Handzlik „Preferencje rodziców w wyborze szkoły dla dziecka na podstawie badań empirycznych oraz najczęstsze problemy, jakie spotykają nauczycieli w ich pracy z dzieckiem autystycznym.”

 

PUBLIKACJE naszych studentów:

 1. Redakcja Naukowa: Krystyna Barłóg, "Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce". Autor rozdziału: Alicja Niemiec, Marta Kulasa Tytuł rozdziału: „Idea integracyjnego systemu kształcenia dzieci z niepełnosprawnością”. s. 198 – 216. Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
 2. Redakcja Naukowa: Krystyna Barłóg "Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych" Autorzy rozdziałów:
 •  Alicja Kurasz. Tytuł: „Terapia behawioralna w percepcji rodziców dzieci z autyzmem i jej znaczenie dla wczesnego wspomagania rozwoju”. s. 103 -116. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015
 • Marta Kulasa. Tytuł: "Adaptacja rodziców do zaburzeń rozwojowych dzieci z autyzmem i jej znaczenie dla wczesnego wspomagania rozwoju" s. 117 -130. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

     3.  Redakcja Naukowa:       Jolanta Wiśniewska, "Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia”. Autorzy rozdziałów:

 • Alicja Niemiec Tytuł rozdziału: „Poczucie sensu i bezsensu życia rodziców dzieci z Zespołem Downa”. S.136- 149. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015
 • Marta Kulasa Tytuł rozdziału: „Poczucie sensu i bezsensu życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”. S.124- 136. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015

 

Dokonania w roku akademickim 2015/ 16:

„Wspieramy Hospicjum”

Studenci Koła Pedagogów i Pedagogów Specjalnych działający przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z opiekunem dr hab. prof. UR Krystyną Barłóg w grudniu 2015r. zorganizowali pomoc dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Głównym celem akcji była chęć podzielenia się radością i życzliwością w okresie przedświątecznym, udało się tego dokonać poprzez zbiórkę słodyczy i przekazanie ich dla dzieci i ich rodzin. Podjęta próba solidarności z chorymi dziećmi cieszyła się dużym zaangażowaniem i ofiarnością studentów Wydziału Pedagogicznego.

 

„Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”

2 kwietnia 2016r. Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Studenckie Koło Pedagogów i Pedagogów Specjalnych pod kierunkiem prof. Krystyny Barłóg zorganizowało na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”. Program był bardzo bogaty, zwierał: wykład  dr hab. Prof. UR Krystyna Barłóg -  „Autyzm jednym z problemów i wyzwań współczesnego świata” oraz  „Trajektoria cierpienia rodziców dzieci z autyzmem”, wykład dr Izabeli Marczykowskiej - „Sytuacje trudne w opiniach rodziców dzieci z autyzmem oraz wykład dr Anety Lew – Koralewicz - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem”. Dodatkowo można było uczestniczyć w wybranych warsztatach:. „Praca z rodziną dziecka z autyzmem- dr Izabela Marczykowska „Rozwijanie komunikacji funkcjonalnej u dzieci z autyzmem”- dr Aneta Lew-Koralewicz,  „System pomocy dziecku z autyzmem w wieku przedszkolnym”- mgr Katarzyna Łach,  „Wczesne objawy autyzmu- program fundacji Synapsis Badabada”- mgr Barbara Boruta.

 

„Festiwal Kół Naukowych”

W dniu 12.04.2016r. odbył się Festiwal Kół Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nasze koło również zaprezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane zadania i działania, które zamierzamy podejmować.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow