Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Nazwa koła: Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych

 

Opiekun: dr hab. Prof. UR Krystyna Barłóg

 

Zarząd koła:

Przewodnicząca: Klaudia Sabat-Zabłotni

Wiceprzewodniczący: Dominika Karcz, Janusz Kawa

 

 

Kontakt: knpips2017@gmail.com

 

Misja koła:

Poznanie wielokontekstowości metod oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspierania rodziców dotkniętych trajektorią cierpienia.

 

Cel:

-poznanie metod oraz form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wsparcie ich rodzin;

-próba prowadzenia pilotażowych badań naukowych, monograficznych oraz empirycznych dotyczących wielokontekstowego wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wspierania rodziców dotkniętych trajektorią cierpienia;

-nawiązanie kontaktu z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz osobami odpowiedzialnymi za organizowanie wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania ich rodzin;

-udział w warsztatach organizowanych przez instytucje oraz placówki  terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

-organizowanie spotkań z dziećmi oraz z ich rodzicami, celem poznawania ich specjalnych potrzeb oraz zrozumienia trajektorii cierpienia rodziców;

-nawiązywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni, które podejmują problematykę kreatywnego wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie rodziny;

-integracja członków Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych celem wymiany doświadczeń i poglądów.

-rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez Koło podczas wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych.

 

Zadania:

Zadania zawierają się w następujących problemach badawczych:

1.Poczucie sensu i bezsensu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2.Rodzina i jej znaczenie w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

3.Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec agresji i przemocy.

4.Aspiracje i cele życiowe młodzieży niepełnosprawnej.

5.Hierarchia wartości i poczucie sensu życia dzieci z dysfunkcją narządu ruchu.

6.Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych.

7.Diagnozowanie specjalnych potrzeb oraz potencjałów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako ich gotowości do podjęcia nauki w szkole.

8.Artterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu i szkole.

9.Edukacja włączająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem zabawowych form terapeutycznych i wspomagających.

10.Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w przedszkolu ogólnodostępnym.

11.Wspomaganie rozwoju i odkrywanie predyspozycji od uzdolnień u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

12.Wsparcie edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w ogólnodostępnej edukacji

 

Formy aktywności:

-Wyjazdy do instytucji organizujących pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.

-Spotkania i dyskusje z osobami organizującymi pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.

-Zapraszanie teoretyków oraz  praktyków zajmujących się działalnością terapeutyczną.

-Organizowanie spotkań z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzicami.

-Prowadzenie badań naukowych: pilotażowych, monograficznych oraz empirycznych w zakresie oddziaływań terapeutyczno-diagnostycznych dotyczących dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera;

-Redagowanie publikacji, oraz publikowanie w studenckich czasopismach naukowych.

-Współpraca z kołami naukowymi funkcjonującymi przy innych uczelniach.

-Udział w konferencjach naukowych związanych z kanonem zainteresowań Koła Naukowego.

-Realizacja grantów naukowych.

 

Członkowie koła:

 1. Klaudia Sabat-Zabłotni
 2. Dominika Karcz
 3. Janusz Kawa
 4. Barbara Maciąg-Bebło
 5. Agnieszka Bałamut
 6. Natalia Kwoka
 7. Jaromir Kocur
 8. Dominika Szewc
 9. Barbara Świętyniowska
 10. Karolina Bieniarz
 11. Katarzyna Ginalska-Połomska
 12. Ewelina Ginalska-Rak
 13. Maciej Kokoszka
 14. Justyna Michalewska
 15. Ewa Materna
 16. Maria Bobecka

 

Wydarzenia organizowane przez Koło w roku akademickim 2016/2017

 • Sympozjum naukowe „Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością”
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Sympozjum Naukowe Sympozjum naukowe „Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością”

W dniu 19.12.2016 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało zorganizowane Sympozjum Naukowe.  Wystąpienia licznych prelengentów pozwoliły zgłębić zagadnienia dotyczące edukacji oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W dniu 2 kwietnia 2017r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowany został po raz kolejny Dzień Świadomości Autyzmu. Wydarzenie to skierowane było przede wszystkim do rodzin zmagających się z tą chorobą, nauczycieli, terapeutów oraz studentów zainteresowanych ową tematyką.

Publikacje wydane w roku akademickim 2016/2017

 • Monografia pt. „Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością”
 • Biuletyn gotowości rzeszowskich szkół podstawowych do przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Monografia pt. „Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością”

Jest to publikacja powstała po sympozjum naukowym.  Jest ona przewodnikiem metodycznym prezentującym różne formy i metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Autorami rozdziałów są pracownicy naukowo-dydaktyczni UR, specjaliści-praktycy, a także doktoranci oraz studenci.

Biuletyn gotowości rzeszowskich szkół podstawowych do przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja która ma pomóc rodzicom w wyborze szkoły dla swojego dziecka, szkoły która będzie odpowiednio przystosowana i gotowa do pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Osiągnięcia Koła

 • Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie StRuNa w kategorii „Koło Naukowe Roku 2016”
 • I nagroda dla dr hab. prof. nadzw. UR Krystyny Barłóg w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2016

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow