Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci

przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opiekunka: dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

 

Zarząd koła:

Przewodnicząca Koła: Joanna Rogala

Zastępca: Patrycja Węgrzyn

Sekretarz: Aleksandra Białogłowska

 

Kontakt: 

animatorzyliteratury@onet.pl

 

Misja Koła:

Animowanie działań związanych z czytelnictwem i rozwojem zainteresowań czytelniczych. Wprowadzanie dziecka w szeroko pojętą kulturę (dawną i współczesną), w tym w kulturę literacką. Rozwijanie warsztatu pracy pedagoga poprzez aktywność kulturalną.

 

Cel:

Rozwijanie zainteresowań literaturą i książką oraz wszelkimi formami sztuk, jak: teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, muzyka i taniec.

 

Zadania:

 • zapoznawanie dzieci z literaturą dawną i współczesną,
 • wprowadzanie do korzystania z zasobów bibliotecznych,
 • wskazywanie na rolę książki i innych mediów we współczesnej kulturze,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia i odbioru tworów sztuki,
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt ze sztuką.

 

Formy aktywności:

 • prowadzenie szeroko pojętych działań animacyjnych w zakresie kultury literackiej (zajęcia, pokazy, odczyty, wykłady, prelekcje, warsztaty, wystawy, konferencje, projekty itp.),
 • prowadzenie spotkań czytelniczych i pokazów multimedialnych wśród dzieci,
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu pracy z tekstem z zastosowaniem metod pozawerbalnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie spektakli teatralnych dla dzieci z wykorzystaniem  wartościowej literatury dziecięcej,
 • czytelnictwo współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży,
 • wykorzystywanie treści literatury oraz wiedzy o książce podczas pracy z dzieckiem.

 

Organizatorzy cyklicznych akcji:

 • Najdłuższa Książka Świata,
 • Chodnikowa Poezja.

 

Korzyści dla członków:

 • poznanie działań związanych z animowaniem działalności kulturalnej,
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci i młodzieży,
 • możliwość bliższego poznania dziecka w jego środowisku zabawowym, edukacyjnym, wychowawczym,
 • współpraca z instytucjami kultury, wychowania i oświaty (biblioteka, dom kultury, przedszkole, szkoła), dająca możliwość poznania specyfiki ich pracy,
 • rozwijanie umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych, pracy w zespole, współpracy z wychowankami.

  

Członkowie koła:

 1. Baran Marzena
 2. Barzyk Izabela
 3. Białogłowska Aleksandra
 4. Bobecka Maria
 5. Bugajska Natalia
 6. Caban Magdalena
 7. Czepiel Magdalena
 8. Ćwikła Wioleta
 9. Drewniak Natalia
 10. Dykas Anna
 11. Godek Edyta
 12. Gudyka Jolanta
 13. Kadyjewska Małgorzata
 14. Kornaga Kinga
 15. Kozdrowicz Karolina
 16. Kubaj Agnieszka
 17. Kustra Karolina
 18. Łazarz Andżelika
 19. Matejek Patrycja
 20. Nguyen-Quang Paulina
 21. Rogala Joanna
 22. Ważna Anna
 23. Węgrzyn Patrycja
 24. Wolanin Kinga

Zakład został powołany w dniu 28 września 2017 roku.

Zakład zajmuje się nauczaniem studentów pedagogiki w obszarach edukacji literackiej i językowej oraz literatury dziecięcej. Ponadto pracownicy Zakładu podejmują działania naukowe i naukowo-dydaktyczne dotyczące badania czytelnictwa, odbioru literatury przez dziecko, krytyki literackiej (literatura dla dzieci), rozwijania aktywności twórczej uczniów edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i wspieranie uczniów ryzyka dysleksji, Ponadto zajmują się diagnozą i terapią dzieci w wieku wczesnoszkolnym, badaniem kompetencji językowych i literackich dziecka, terapią i diagnozą logopedyczną.

W obszarze eksploracji naukowej znajdują się badania nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia) widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury, wychowaniem przez sztukę, zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem. Ponadto Zakład zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego, literacką edukacją małego dziecka, odbiorem literatury przez małe dziecko, terapeutycznymi funkcjami literatury dziecięcej. Kierownik Zakładu jest twórczynią metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich.

Pracownicy Zakładu prowadzą warsztaty w obszarach edukacji literackiej, biblioterapii, terapii logopedycznej, integracji sztuk.

 

Tematy badawcze:

 1. Integrowanie sztuk w procesie pracy z poezją na poziomie przedszkola i klas początkowych szkoły podstawowej.
 2. Doświadczenia lekturowe współczesnych dzieci w kontekście aspektu żeńskości (badania podjęte w ramach grantu wydziałowego).
 3. Badanie odbioru liryki przez dziecko z wykorzystaniem metody ekspresywnego wykonania utworów literackich. (Opieka naukowa nad eksperymentem pedagogicznym nt.: Odkrywając słowa odkrywamy siebie i świat prowadzonym przez nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sarzynie).
 4. Badania kompetencji językowo-literackiej uczniów klasy III w szkołach podstawowych w Rzeszowie (projekt oczekujący w konkursie NCN Opus 14).
 5. Literacka pamięć dziecka (badania w obszarze recepcji literatury przez dziecko).

 

 

Współpraca:

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie w ramach akcji czytelniczych i promowania czytelnictwa dzieci (m.in. Najdłuższa Książka Świata);
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sarzynie (opieka naukowa nad eksperymentem pedagogicznym);
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie (organizacja wykładów i warsztatów dla nauczycieli przedszkola, wczesnej edukacji oraz studentów);
 • Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dziecka przy Wydziale Pedagogicznym UR;
 • Centrum Literatury Dziecięcej - Miejska Biblioteka Publiczna „Galeria Książki” w Oświęcimiu (Rada Programowa Centrum).

 

Wybrane publikacje:

 

Prace zwarte

 1. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999.
 2. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 3. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 4. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2011.
 5. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2012.

 

 

Prace pod redakcją

 1. Alicja Ungeheuer-Gołąb (red.), W pobliżu literatury dziecięcej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 2. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Małgorzata Chrobak (red.), Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012.
 3. Alicja Ungeheuer-Gołąb,  Małgorzata Chrobak, Michał Rogoż (red.),  O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
 4. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Urszula Kopeć (red.), Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow