Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

SYLWETKA ABSOLWENTA

STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROFIL PRAKTYCZNY

 

 

 

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I –III szkoły podstawowej.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada:

 1. wiedzę:
 • dotyczącą edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin pedagogiki ogólnej, potrafi zdefiniować terminologię tych subdyscyplin i wskazać na podstawowe orientacje w ich obrębie;
 • w zakresie związków pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych;
 • w zakresie społecznych i biopsychicznych uwarunkowań rozwoju dziecka;
 • dotyczącą funkcjonowania polskiego systemu oświaty;
 • dotyczącą czynników efektywności procesów edukacyjnych;
 • dotyczącą projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
 1. umiejętności:
 • w zakresie prowadzenia analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych w odniesieniu do wczesnej edukacji dziecka
 • prezentowania własnych poglądów i opinii dotyczących środowiska przedszkola i szkoły;
 • organizowania środowiska uczenia się stymulującego rozwój dziecka, tworzenia klimatu grupy/klasy szkolnej wspierającego indywidualny potencjał każdego dziecka, rozwijającego postawę twórczą i umiejętność współpracy w grupie;
 • projektowania i ewaluacji programów edukacyjnych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
 • stosowania innowacyjnych strategii edukacyjnych;
 • prowadzenia badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej dotyczącej rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • wykorzystania technologii informacyjnych i informatycznych w pracy dydaktycznej oraz w rozwoju osobistym i zawodowym;
 1. kompetencje społeczne:
 • potrzeba ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego;
 • świadomość własnych powinności zawodowych i kierowanie się zasadami deontologii nauczycielskiej;
 • przekonanie o konieczności współpracy w grupie i umiejętne nawiązywanie relacji z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  jest przygotowany do wykonywania zawodu  nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow