Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRZEDSZKOLU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

STUDIA II STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

 

 

 

Absolwent kierunku pedagogika studia drugiego stopnia, specjalność edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach edukacyjnych. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego oraz z dydaktyki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki edukacji i rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów magisterskich absolwent wykaże się:

 

WIEDZĄ Z ZAKRESU:

 • głównych problemów pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki);
 • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • psychologii klinicznej, psychopatologii, psychologii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zagrożonego niepełnosprawnością w kontekście diagnozy, profilaktyki i rehabilitacji;
 • postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, idei integracji i inkluzji w edukacji i społecznym funkcjonowaniu tych osób;
 • regulacji prawnych dotyczących edukacji oraz rehabilitacji zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności;
 • funkcjonowania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i jej wspierania;
 • diagnostyki psychologicznej i pedagogicznej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziny, w tym orzecznictwa i poradnictwa;
 • zasad i metod pracy rehabilitacyjnej/rewalidacyjnej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;

 

UMIEJĘTNOŚCIAMI:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień;
 • planowania i realizowania kierunków oddziaływań rewalidacyjnych wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej;
 • realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej;
 • projektowania i ewaluacji programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • planowania i udzielania pomocy i wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną;
 • współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
 • udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne), w doborze form i metod pracy z uczniami z  niepełnosprawnością intelektualną;
 • udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej;
 • planowania i organizowania wielokontekstowych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.

KOMPETENCJAMI W ZAKRESIE:

 • świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, potrzeby rozwoju osobistego i zawodowego;
 • świadomości konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • świadomości etycznego wymiaru rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach edukacyjnych, m.in. w przedszkolach integracyjnych lub prowadzących oddziały integracyjne, w oddziałach i punktach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w szkołach podstawowych integracyjnych, szkołach podstawowych  z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach i szkołach specjalnych, szkołach ogólnodostępnych i innych placówkach i instytucjach prowadzonych przez resort edukacji.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow