Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

 

 

Celem studiów II stopnia jest uzupełnienie wiedzy studentów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza różnych obszarów psychologii, socjologii, psychopatologii, pedagogiki ogólnej oraz prawa, kryminologii, wiktymologii a także penitencjarystyki. Absolwent nabywa kompetencje do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w przebiegu socjalizacji jednostek i grup, prowadzących do zróżnicowanych form patologicznego, w tym antyspołecznego zachowania oraz marginalizacji i wykluczenia.

 

W trakcie kształcenia student:

1. Zdobywa i poszerza wiedzę na temat:

 • specyfiki oddziaływań podejmowanych wobec osób naruszających normy społeczne, w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych;
 • zaburzeń w funkcjonowaniu różnych struktur społecznych oraz środowisk wychowawczych;
 • celów, funkcji i struktury, systemu profilaktyki społecznej w Polsce;
 • wybranych form zjawisk kryminogennych oraz teorii penologicznych;
 • instytucji tworzących system profilaktyki i resocjalizacji.

 

2. Doskonali umiejętności:

 • prowadzenia pracy naukowej w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dyscyplinach pokrewnych;
 • konstruowania mikrosystemów resocjalizacyjnych;
 • programowania indywidualnych oddziaływań resocjalizujących w placówkach cechujących się różnym stopniem izolacji, przeznaczonych dla nieletnich, młodocianych i dorosłych, a także w środowisku otwartym;
 • programowania współpracy z rodzicami, zespołami nauczycielskimi, osobami oraz instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami profilaktyki, a także działalnością terapeutyczną.

 

3. Nabywa kompetencje społeczne wyrażające się w:

 • nawiązywaniu, organizowaniu i podtrzymywaniu współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
 • docenianiu znaczenia wiedzy pedagogicznej w penitencjarystyce i penologii;
 • dążeniu do dokształcania zawodowego, aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, z wykorzystaniem doświadczeń polskich i zagranicznych.

 

Interdyscyplinarne studia II stopnia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna umożliwiają rozwijanie kompetencji niezbędnych do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, określonych przepisami branżowymi, absolwent może podjąć zatrudnienie w:

 • charakterze zawodowego kuratora sądowego,
 • placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • policji,
 • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

 

Studia przygotowują do podjęcia studiów podyplomowych i/lub doktoranckich w zakresie nauk społecznych.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow