Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA MEDIALNA

STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CYKL KSZTAŁCENIA 2017/2019

 

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: pedagogika, specjalność pedagogika medialna uzyska tytuł magistra.

W toku studiów absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Ogólne cele kształcenia dla studiów II stopnia

 

WIEDZA

W ramach specjalności pedagogika medialna student zostanie wyposażony w rozszerzoną wiedzę pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień specjalnościowych z zakresu pedagogiki medialnej umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji, korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia, nadawania oraz analizy przekazów medialnych w różnych formach. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: edukacja medialna w przestrzeni publicznej, warsztat dziennikarski, pedagogika medialna, język komunikatów medialnych, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, projektowanie, wykonywanie i analiza różnorodnych przekazów medialnych, technologie informacyjne, projektowanie materiałów dydaktycznych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów II stopnia na specjalności pedagogika medialna posiada umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów. Potrafi refleksyjnie oceniać rolę mediów w edukacji oraz wychowaniu, a także optymalnie korzystać z ich możliwości.  

 

KOMPETENCJE

Po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności pedagogika medialna absolwent posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, zorientowane na pracę w mediach, a także w szeroko rozumianych instytucjach oświatowych, instytucjach kultury i organizacjach trzeciego sektora. Potrafi badać rzeczywistość, relacjonować ją, interpretować oraz przekazywać w różnych rodzajach mediów. Działania te podejmuje wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

2. Możliwości kontynuacji studiów

Uzyskanie tytułu magistra umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie nauk społecznych.

 

3. Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w różnego rodzaju  instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatyczno-dydaktycznego, marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci stają się ekspertami z zakresu edukacji medialnej i mają umiejętności projektowania programów kształcenia uwzględniających media w edukacji, co może być wykorzystane w programach profilaktycznych w urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami. Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych).

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow