Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROFIL PRAKTYCZNY

 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.  Uzyska wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zgodne z Polską Normą Kwalifikacji na poziomie 6-7.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada:

 1. Wiedzę dotyczącą:
 • głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • procesów wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych;
 • głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi;
 • alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej;
 • podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów;
 • zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.
 1. Umiejętności w zakresie:
 • diagnozy i oceny różnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, wykorzystując wiedzę biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną wraz z projektowaniem sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów;
 • analizy i interpretacji różnych sytuacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • analizy przykładów badań edukacyjnych oraz projektowania i realizacji badań własnych w odniesieniu do wczesnej edukacji dziecka;
 • wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu  i w klasach I-III szkoły podstawowej;
 • identyfikowania zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz stosowania indywidualizacji w procesie edukacyjnym;
 • efektywnej pracy z dziećmi z różnych środowisk kulturowych;
 • wykorzystania różnorodnych pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu kształcenia adekwatnie do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • rozpoznania i analizy specyficznych cech środowiska oraz podejmowania działań na rzecz wykorzystania ich w pracy z dziećmi na poziomie wczesnej edukacji;
 • dostosowania metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej do sformułowanych celów wychowania i kształcenia;
 • projektowania planu własnego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • udzielania pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. Kompetencje społeczne w zakresie:
 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności
 • ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego;
 • współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról;
 • działania na rzecz środowiska społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • własnych powinności zawodowych i kierowania się zasadami deontologii nauczycielskiej.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow