Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - sylwetka absolwenta

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA,

STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Cykl kształcenia 2019/2022

 

 

Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie.

Absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne.

 

WIEDZA

Absolwent studiów I stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Ponadto posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie).

 

UMIEJĘTNOŚCI

Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju oraz posiada przekonanie o potrzebie, sensie i wartości działalności pedagogicznej w środowisku. Przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w działalności pedagogicznej, zorientowany na profesjonalizm w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy. 

 

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy:

  • w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy,
  • w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów),
  • na stanowisku asystenta rodziny,
  • w żłobku,
  • w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego,
  • w szkole podstawowej – w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow