Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Pedagogika medialna - sylwetka absolwenta

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA MEDIALNA

STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMCIKI

Cykl kształcenia 2019/2022

 

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Pedagogika, specjalność: pedagogika medialna uzyska tytuł zawodowy licencjata.

W toku studiów absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności  i kompetencje społeczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne.

 

WIEDZA

W ramach specjalności: pedagogika medialna student zostanie wyposażony w podstawową wiedzę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowych kontekstów edukacji. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: psychologia mediów, pedagogika medialna, nauka o komunikowaniu, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, teoria komunikowania masowego, projektowanie i wykonywanie różnorodnych przekazów medialnych, technologie informacyjne, projektowanie, realizacja i ewaluacja programu edukacji medialnej, metodyka edukacji medialnej.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Student uzyska umiejętności w zakresie:

 • krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem języka komunikatów medialnych, ich oddziaływania na zdrowie i psychikę odbiorców;
 • użytkowania mediów takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja, w tym ich edukacyjnych zastosowań;
 • konstruowania komunikatów medialnych na poziomie pedagogicznym i dziennikarskim oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

Studenci nabędą  kompetencje społeczne w zakresie programowania własnego rozwoju zawodowego, w tym refleksyjnego stosunku do podejmowanych działań oraz kompetencje związane ze świadomością swojej wiedzy, potrzebą ciągłego dokształcania się, z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowanych oddziaływań pedagogicznych oraz przestrzeganiem zasad etycznych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w:

 • instytucjach oświatowych w zakresie:
  • wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
  • organizacji i funkcjonowania szkolnego centrum informatyczno-dydaktycznego;
  • marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych; 
 • środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych np. portalach społecznościowych w  zakresie spraw edukacji.
 • urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami.
 • agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia (np. świetlice środowiskowe, muzea: digitalizacja zasobów muzealnych, biblioteki w zakresie cyfrowego przetwarzania zbiorów bibliotecznych).

Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata umożliwia absolwentowi tego kierunku i specjalności kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika, w tym również specjalność pedagogika medialna.  

 

Studiując pedagogikę medialną istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European Computer Driving Licence)

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, wkraczających na rynek pracy,
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich,

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji,
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystywania  komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym,
 • wprowadzaniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracownika,
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania komputerów,
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Unii Europejskiej.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow