Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

KATEDRA HISTORII I TEORII WYCHOWANIA

 1. Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd – kierownik
 2. Dr Ewa Barnaś-Baran
 3. Dr Elżbieta Dolata
 4. Dr Zofia Frączek
 5. Dr Hubert Sommer

 

                Działalność badawcza, dydaktyczna Katedry mieści się w obszarze:  Historyczne i współczesne (ponowoczesne i globalne) problemy edukacji, opieki i wychowania. W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajdują się następujące zagadnienia:

 • Historia myśli pedagogicznej i praktyki edukacyjnej, ich uwarunkowania w naukach społecznych, humanistycznych i tradycjach narodowych;
 • Rozwój i przemiany teorii i praktyki wychowania, ciągłość i jej zmienność;
 • Kulturowe, środowiskowe, rodzinne, regionalne i uniwersalne uwarunkowania edukacji;
 • Dylematy wychowania w perspektywie zagrożeń i szans cywilizacyjnych w  ponowoczesnej i globalnej rzeczywistości.

 

                Celem naukowym i edukacyjnym realizowanych tematów badawczych są wielodyscyplinarne i wielokierunkowe procesy przemian edukacji i wychowania w rodziny w kontekście przemian społecznych i aksjologii pedagogicznych. Koncentrują się na rozpoznawaniu uwarunkowań funkcjonowania środowisk wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych z punktu widzenia rozwoju jednostki, pokoleń i generacji

 • Zrealizowane prace mają charakter historyczno-oświatowy, źródłowy, porównawczy, diagnostyczny, analityczny i projekcyjny w dziedzinach zgodnych z zainteresowaniami naukowo-dydaktycznymi pracowników Katedry. Zawierają one oryginalne rezultaty badań w dziedzinie współczesnej myśli pedagogicznej, pedagogiki społecznej, kształcenia ogólnego, teorii wychowania, wsparcia i rozwoju dziecka.
 • Osiągnięcia badawcze mają znaczenie poznawcze i aplikacyjne w edukacji i funkcjonowania pozaszkolnych środowisk wychowawczych (rodzina, kultura społeczna, współczesna cywilizacja i jej przemiany). W większości przypadków stanowią one konkretne składniki dorobku naukowego poszczególnych pracowników. Efektem są publikacje monografii i artykułów w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach. Odnotowujemy czynny udział w konferencjach naukowych, staże naukowe, realizacja odrębnych projektów badawczych. Rezultatem pracy organizacyjnej i redakcyjnej Katedry jest 4 numer periodyku „Kultura-Przemiany-Edukacja” (red. K. Szmyd, Z. Frączek), ponadto wydanie II części Słownika Biograficznego Twórców Oświaty i Kultury XIX i XIX wieku pod redakcją K. Szmyd. Biogramy do Słownika napisali, m.in. dr E. Barnaś-Baran, dr E. Dolata, prof. dr hab. K. Szmyd. 
 •    Zdecydowana część zrealizowanych prac znajduje zastosowanie w procesie edukacyjnym na Wydziale Pedagogicznym, jako materiały naukowe i dydaktyczne dla pracowników i studentów, a także dla nauczycieli szkół średnich w regionie, poza nim i za granicą. Dr E. Barnaś-Baran uzupełniła bazę źródłową do publikacji zgłoszonej do druku monografii. „Tradycje opiekuńcze Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności”; Dr E. Dolata wydała monografię dotyczącą oświaty higienicznej i zdrowotnej w Galicji doby autonomicznej.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow