Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Harmonogram pracy 2015/2016

HARMONOGRAM PRACY

WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

 

Zadanie

 

 

Realizacja/Odpowiedzialni

 

Termin realizacji

Zakończenie badania realizowanego na podstawie ankiety oceny prowadzącego przedmiot i przekazanie do Działu Jakości i Akredytacji zbiorczej analizy wyników

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia/ Dziekan Wydziału

do końca października 2015

Przedłożenie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia kopii protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w zakresie oceny zakładanych efektów kształcenia na wydziale

Dziekan Wydziału

do końca października 2015

Przedłożenie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia sprawozdania z liczby wprowadzonych do ORPD prac, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zarządzania Rektora nr 95/2015

Dziekan Wydziału

grudzień 2015

Przygotowanie formularza oceny własnej Wydziału

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

styczeń 2016

Przeprowadzanie hospitacji zajęć wytypowanych pracowników zgodnie z opracowanym na Wydziale planem hospitacji

Dziekan Wydziału/Kierownicy Katedr/Zakładów

w trakcie roku akademickiego

Analiza wyników hospitacji zajęć

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia/ Dziekan Wydziału

czerwiec 2016

Realizacja ankiet oceny prowadzącego przedmiot przez studentów

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

na koniec cyklu zajęć

Realizacja ankiet oceny pracy dziekanatu

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

na koniec roku akademickiego

Realizacja ankiet oceny studiów podyplomowych

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia/ Kierownicy studiów podyplomowych

na zakończenie edycji

Analiza ankiet funkcjonujących w systemie zapewniania jakości kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia/ Dziekan Wydziału

po wprowadzeniu wyników ankiet

Spotkanie Uczelnianego Zespołu, przedstawicieli Wydziałowych Zespołów oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcone doskonaleniu oferty dydaktycznej UR w kontekście zapotrzebowania rynku pracy

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w terminie uzgodnionym z przedstawicielami WUP

Działania promocyjne oraz upowszechnianie informacji zachęcających studentów oraz absolwentów do udziału

w badaniach ankietowych poprzez uświadamianie ich związku

z jakością kształcenia

Władze Wydziału/ Samorząd Studencki

w trakcie roku akademickiego

Podsumowanie funkcjonowania systemu na Wydziale, przedłożenie przez Dziekana Wydziału w trakcie posiedzenia rady sprawozdania z oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia. Przekazanie kopii protokołu do wiadomości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia/ Dziekan Wydziału/ rada Wydziału

czerwiec-październik 2016

Pozostałe działania wynikające z systemu zapewniania

i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

na bieżąco

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow