Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski wraz z Prof. UR dr hab. Martą Wrońską, Kierownikiem Katedry Pedagogiki Medialnej oraz Prodziekanem ds. Studiów Stacjonarnych i Spraw Studenckich Ks. dr. hab. Januszem Miąso serdecznie zaprasza do udziału w seminarium doktorskim.

 

 

Szanowni Państwo,

Termin kolejnego seminarium doktorskiego to 27.11. 2018 (wtorek),  godz.16.30.

Bardzo proszę o wpisanie tej daty do swoich kalendarzy.

Pozdrawiam ciepło – Marta Wrońska

 

 

Cele, założenia, problematyka seminarium doktorskiego:

 

seminarium doktorskie z nauk pedagogicznych

 

Prowadzący:

 

Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR

 

CELE SEMINARIUM

 • Kształtowanie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwanie się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych oraz prezentowanie wyników w formie wystąpień na konferencjach naukowych, tworzeniem tekstów naukowych.
 • Przygotowanie, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej.
 • Opracowanie, pod kierunkiem opiekuna naukowego, dysertacji doktorskiej, która powinna  stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z obszaru nauk pedagogicznych

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zajęcia z metodologii pracy naukowej.
 • Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Tematyczne seminaria doktorskie.

 

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

 

 • osób z pasją, mających wysoką motywację do działania,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i prowadzeniem badań naukowych,
 • nauczycieli akademickich, kreatywnych nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
 • osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania systemu edukacji w przestrzeni społecznej, gospodarczej politycznej, kulturowej.

 

 

EFEKT KOŃCOWY SEMINARIUM JEST

 

 - stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 

PROBLEMATYKA SEMINARIUM:

 

 

Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

 

 • Instytucja szkoły we współczesnym systemie edukacji – czynniki determinujące efektywność jej funkcjonowania w przestrzeni życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego na wszystkich poziomach organizacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkolnictwo ponadgimnazjalne), funkcjonowanie szkoły w różnych systemach edukacyjnych;

 

 • Funkcjonowanie małych szkół wiejskich – proces kształcenia i czynniki proces ten determinujące, system nauczania w klasach łączonych, poziom osiągnięć szkolnych uczniów małych szkół, losy edukacyjne uczniów małych szkół, alternatywne propozycje realizacji procesu kształcenia w małych szkołach;

 

 • Proces kształcenia i czynniki determinujące jego efektywność, uczeń i nauczyciel jako podmioty współczesnej szkoły, relacje uczeń – nauczyciel, rodzice – szkoła; uwarunkowania środowiskowe, w wymiarze makro i mikro, i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły  na wszystkich poziomach organizacyjnych szkoły.

 

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

 

 • Różnorodne aspekty funkcjonowania mediów: media a opinia publiczna (np. teoria agenda setting, teoria spirali milczenia), funkcjonowanie mediów jako systemu (np. teorie systemów medialnych), media a świadomość odbiorcy (np. teorie kognitywistyczne, teorie primingu i framingu);

 

 • Opisywanie i analizowanie właściwości oraz możliwości edukacyjnych mediów, a także opracowywanie optymalnych sposobów stosowania mediów w zorganizowanych procesach edukacyjnych;

 

 • Mediatyzacja rzeczywistości społecznej: modele, normy i standardy zachowania kreowane przez media cyfrowe; analiza procesów socjalizacji i wychowania przebiegających w kulturze prefiguratywnej w przestrzeni  zdominowanej przez media;

 

 • Eksploracja, analiza, diagnoza oraz krytyczna oceny problemów społecznych w nowych mediach z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw badawczych;

 

 • Badania zawartości mediów: ilościowa i jakościowa analiza zawartości mediów (np. jakościowa analiza wytworów internautów: twórczość amatorska i fanfikcje (fan fiction), remiksy i kolaże), analiza semiologiczna;

 

 • Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania: problemy metodologiczne w badaniach dotyczących sposobów konwersacji internautów (fora, komentarze, interakcja w social media, facebook etc.) oraz sposobów interpretacji i konstruowania zachowań badanych użytkowników sieci; analiza relacji między świadomością odbiorców przekazów medialnych, treścią przekazów i zamierzeniami nadawców tych przekazów;

 

 • Konwergencja mediów: zmiany w sposobie korzystania z mediów przez adresatów mediów (z biernego na czynny); kulturowe i cywilizacyjne zmiany w zjawiskach komunikacyjnych wzbogacone o media cyfrowe; nowe oprogramowanie: bazy danych, zasoby cyfrowe, technologie mobilne w badanach ilościowych i jakościowych.

 

 

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR

 

 • Funkcjonowanie człowieka w świecie społecznym, immersyjnym (zanurzonym) w rzeczywistości mediów i multimediów (prasa, książka, radio, telewizja, Internet) oraz wypracowanie sposobów poznania mechanizmów odbioru i oddziaływania mediów na jednostkę i szerzej na grupy społeczne; wypracowanie postulatów pedagogiczne w zakresie wykorzystania multimediów w pedagogizacji jednostek, wspólnot, grup i społeczeństwa.

 

Wyżej wymieniony obszar będzie obejmował trzy sfery:

 • ontologiczną, w której badane i rozpatrywane będą zjawiska społeczne w kategoriach wzajemnych relacji człowieka z mediami. Tłem tych rozważań będą procesy kulturowe, socjologiczne, psychologiczne i biologiczne, które – osadzone w filozoficznych podstawach – stanowią ważny punkt konstruowania różnych koncepcji funkcjonowania człowieka w świecie mediów;

 

 • aksjologiczną, w której podejmowane będą problemy wartości w społeczeństwie zdominowanym komunikacją medialną oraz związane z tymi problemami zjawiska dotyczące procesów edukacyjnych;

 

 • epistemologiczną, w której zajmować się będziemy poznawaniem zjawisk i mechanizmów odbioru i oddziaływania mediów na społeczeństwo, na człowieka.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow