Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Punkt Mediacji przy Wydziale Pedagogicznym11.11.2016 10:13

Punkt Mediacji przy Wydziale Pedagogicznym

 

Informujemy, że w dniu 19.10.2016 r. na Wydziale Pedagogicznym utworzony został  Punkt Mediacji.

 

Celem Punktu Mediacji jest pomoc studentom Wydziału Pedagogicznego w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i koleżeńskich poprzez prowadzenie bezpłatnych mediacji.

 

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym mediator, za zgodą obu stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala stronom, przy pomocy mediatora, określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne oraz wypracować propozycje rozwiązań i jeśli jest taka wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

 

Obszary spraw, w których prowadzone są mediacje:

- konflikty rodzinne,

- konflikty koleżeńskie.

 

Podstawowe zasady mediacji:

- dobrowolność – brak przymusu z zewnątrz do przystąpienia do mediacji czy zawarcia konkretnego porozumienia. Udział w mediacji jest dobrowolny, każda ze stron może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w mediacji,

- bezstronność – mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, nie reprezentuje interesów żadnej ze stron, nie ocenia. Zadaniem mediatora jest pomagać w równym stopniu każdej ze stron w poszukiwaniach satysfakcjonującego rozwiązania,

- neutralność – mediator nie jest związany z przedmiotem sporu. Nie narzuca stronom konkretnego sposobu rozwiązania sporu, jego zadaniem jest wsparcie obu stron w procesie wzajemnych uzgodnień,

- poufność – mediator zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie  wszystkich informacji uzyskanych podczas mediacji. Mediator nie dzieli się z nikim uzyskanymi informacjami, nie relacjonuje przebiegu mediacji osobom trzecim.

 

Mediator:

- nie ocenia stron,

- nie opowiada się za żadną ze stron,

- nie proponuje sposobu rozwiązania konfliktu, jego rola sprowadza się do wsparcia obu stron w poszukiwaniu wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia,

- nie przekazuje żadnych informacji uzyskanych podczas mediacji osobom trzecim.

 

Korzyści z mediacji:

- strony same wypracowują satysfakcjonujące je rozwiązanie,

- wszystkie decyzje podejmowane są przez obie strony, mediator jedynie wspiera je w poszukiwaniu wzajemnych rozwiązań,

- każda ze stron ma możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i pełną kontrolę nad wynikiem postępowania mediacyjnego,

- mediacja umożliwia obu stronom zachowanie godności i podjęcie postanowienia, które jest obopólnie akceptowane,

- mediacje prowadzone są w miejscu neutralnym, zapewniającym stronom poczucie bezpieczeństwa, w terminach odpowiadających obu stronom,

- mediacja jest szansą na zachowanie wzajemnie poprawnych relacji między stronami,

- mediacja umożliwia szybkie zakończenie konfliktu.

 

Kontakt z mediatorem: osoby zainteresowane mediacjami zapraszamy na dyżur mediatora

dr Magda Urbańska - czwartek godz. 11.30-13.00 pok. nr 19.

e-mail: murbanska@onet.pl

 

 

„Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora”, uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r.,

 

 

 

Regulamin prowadzenia mediacji w Punkcie Mediacji

przy Wydziale Pedagogicznym UR

 

1. W Punkcie Mediacji prowadzone są mediacje, w których bezstronny i neutralny mediator towarzyszy stronom będącym w konflikcie w procesie wzajemnych uzgodnień, za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności.

 

2. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów oraz, o ile jest taka wola stron, w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego i świadomego porozumienia.

 

3. Mediacje prowadzone są zgodnie ze „Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora”, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r., stanowiących załącznik do Regulaminu.

 

4. Mediacje prowadzone są przez osoby, posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji, potwierdzone stosownymi dokumentami i będące pracownikami Wydziału Pedagogicznego UR.

 

5. Z mediacji mogą korzystać studenci Wydziału Pedagogicznego. Mediacje prowadzone są w sprawach rodzinnych oraz koleżeńskich.

 

6. Mediacje są dobrowolne, każda ze stron może w dowolnej chwili odstąpić od mediacji.

 

7. Mediacje prowadzone są w siedzibie Wydziału Pedagogicznego.

 

8. Mediacje są bezpłatne.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow