Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

kierunek: JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

studia I  stopnia, stacjonarne 

UWAGA !     W drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  nabór tylko na wykonawstwo instrumentalne

 

Specjalności:

 • wykonawstwo instrumentalne
 • wykonawstwo wokalne

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1. wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu dojrzałości.
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im dalsze kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „Jazz i muzyka rozrywkowa”. Każda ze specjalności będzie oceniana samodzielnie.

 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości: brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

 1. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne
 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych.

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem; (0-6 pkt.)

 • Egzamin z instrumentu (0-15 pkt.):

a) Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat+improwizacja+temat
b) Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat+improwizacja+temat
c) Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według zasad:

- dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
- dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
- dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych
- dla gitarzystów, basistów: czytanie a’vista bardzo prostego zapisu nutowego i funkcyjnego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

 • Rozmowa kwalifikacyjna (0-3 pkt.).

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

 1. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo wokalne
 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych.

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem; (0-6 pkt.)

 • Egzamin wokalny (0-15 pkt.):

a/ obowiązkowe wykonanie bluesa

b/ obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation "Real Books"

c/ obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.), którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki

d/ przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji - sprawdzian dykcji

e/ obowiązkowy udział w grupowych warsztatach wokalnych w trakcie egzaminu, które będą zawierały m.in. podstawy improwizacji wokalnej, tworzenie wielogłosu itp. Pozwolą ocenić kreatywność i otwartość muzyczną kandydata.

f/ Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły: temat+improwizacja+temat w odniesieniu do podpunktu a/ lub b/

 • Rozmowa kwalifikacyjna (0-3 pkt.).

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

Kandydat na specjalność: wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

 

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Kandydaci na specjalność: wykonawstwo wokalne - zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do długotrwałego posługiwania się głosem
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
 5. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (w sierpniu wyłącznie drogą mailową):

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow