Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

ZAPRASZAMY NA DODATKOWY NABÓR NA STUDIA WE WRZEŚNIU

NA KIERUNKI:

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia , stacjonarne

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1.  wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.
 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna. 

 1. Sprawdzian praktyczny, który obejmuje sprawdzian dyspozycji:

a) słuchowych – rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem ; 0-6 pkt.

b) głosowych - zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku” ; 0-6 pkt.

c) manualnych - dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku0-6 pkt.

d) grę na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie ; 0-6 pkt.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI

Do 12 września – dostarczenie nut do emisji głosu i do dyrygowania ; kandydaci na studia I stopnia podają telefonicznie lub e-mailem tytuły utworów ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”
Do 14 września – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)
18 września – egzaminy praktyczne
19 września –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
19-20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK;
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w wersji elektronicznej;
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-083 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

(w sierpniu informacje udzielane będą tylko drogą mailową)

 

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia II stopnia, stacjonarne

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

 1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 2. Sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia, który obejmuje praktyczne sprawdzenie umiejętności:

a) słuchowych - śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych; 0-6 pkt.
b) głosowych - zaśpiewanie jednej arii lub pieśni; 0-6 pkt.
c) manualnych - dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej; 0-6 pkt.
d) gra na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności; 0-6 pkt.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

TERMINY REKRUTACJI

Do 12 września – dostarczenie nut do emisji głosu i do dyrygowania ; 
Do 14 września – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)
18 września – egzaminy praktyczne
19 września –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
19-20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK;
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz poświadczona przez UR kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców;
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w wersji elektronicznej;
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata 

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-083 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

(w sierpniu informacje udzielane będą tylko drogą mailową)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow