Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia, stacjonarne

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1.  wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.
 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie  rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna. 

 1. Sprawdzian praktyczny, który obejmuje sprawdzian dyspozycji:

a) słuchowych – rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem ; 0-6 pkt.

b) głosowych - zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”; 0-6 pkt.

c) manualnych - dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku0-6 pkt.

d) grę na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie; 0-6 pkt.

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego zgłosić Komisji Rekrutacyjnej, jakie wybrał utwory ze zbioru Z. Noskowskiego "Cztery pory roku".

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI

do 7 lipca – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (120,- zł), dostarczenie nut do emisji głosu i do dyrygowania ; kandydaci na studia I stopnia podają telefonicznie lub e-mailem tytuły utworów ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”
12 lipca – egzaminy praktyczne
18 lipca –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
18, 19, 20 lipca – przyjmowanie dokumentów

 

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
 5. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu innego kierunku studiów (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 6. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

 


 

Studia II stopnia, stacjonarne

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

 1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 2. Sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia, który obejmuje praktyczne sprawdzenie umiejętności:

a) słuchowych - śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych; 0-6 pkt.
b) głosowych - zaśpiewanie jednej arii lub pieśni; 0-6 pkt.
c) manualnych - dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej; 0-6 pkt.
d) gra na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności; 0-6 pkt.

Kandydat jest zobligowany co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do dyrygowania oraz do emisji głosu.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI


do 7 lipca – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (120,- zł), dostarczenie nut do emisji głosu oraz  do dyrygowania (osobiście lub mailowo)
12 lipca – egzaminy praktyczne
18 lipca –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
18, 19, 20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz poświadczoną przez UR kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
 5. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu innego kierunku studiów (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 6. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040  Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow