Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

REKRUTACJA na rok akademicki 2015/2016

ZAPRASZAMY NA DODATKOWY NABÓR NA STUDIA WE WRZEŚNIU

NA KIERUNKI:

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia , stacjonarne

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1.  wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.
 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna. 

 1. Sprawdzian praktyczny, który obejmuje sprawdzian dyspozycji:

a) słuchowych – rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem ; 0-6 pkt.

b) głosowych - zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku” ; 0-6 pkt.

c) manualnych - dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku0-6 pkt.

d) grę na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie ; 0-6 pkt.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI

Do 13 września – dostarczenie nut do emisji głosu i do dyrygowania ; kandydaci na studia I stopnia podają telefonicznie lub e-mailem tytuły utworów ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”
Do 13 września – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)
16 września – egzaminy praktyczne
19 września –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
19-20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK;
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców;
 4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna w wersji elektronicznej;
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu innego kierunku studiów (do wydrukowania z systemu IRK);
 7. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-083 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

(w sierpniu informacje udzielane będą tylko drogą mailową)

 

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia II stopnia, stacjonarne

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

 1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 2. Sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia, który obejmuje praktyczne sprawdzenie umiejętności:

a) słuchowych - śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych; 0-6 pkt.
b) głosowych - zaśpiewanie jednej arii lub pieśni; 0-6 pkt.
c) manualnych - dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej; 0-6 pkt.
d) gra na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności; 0-6 pkt.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI

Do 13 września – dostarczenie nut do emisji głosu i do dyrygowania ; 
Do 13 września – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)
16 września – egzaminy praktyczne
19 września –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
19-20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK;
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz poświadczona przez UR kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców;
 4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna w wersji elektronicznej;
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu innego kierunku studiów (do wydrukowania z systemu IRK);
 7. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata 

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-083 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

(w sierpniu informacje udzielane będą tylko drogą mailową)

 

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

Studia I stopnia, stacjonarne

Specjalności: gra na akordeonie, gra na fortepianie, gra na gitarze, gra na organach

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1. wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu dojrzałości.
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im dalsze kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „instrumentalistyka”.

 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym: brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

 1. Sprawdzian praktyczny* – specjalności: gra na fortepianie, gra na organach, gra na akordeonie, gra na gitarze, który obejmuje:
 • Sprawdzian z gry na instrumencie; 0-8 pkt.

a) Wykonanie etiudy lub utworu wirtuozowskiego
b) Wykonanie utworu polifonicznego
c) Wykonanie utworu cyklicznego
d) Wykonanie utworu dowolnego

 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych; 0-6 pkt.

b) Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 • Sprawdzian z czytania a'vista i przygotowania utworu muzycznego; 0-6 pkt.

a) Wykonanie na instrumencie zadanego tekstu z nut
b) Samodzielne przygotowanie zadanego utworu

 • Rozmowa kwalifikacyjna; 0-4 pkt.

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz współczesnych zagadnień muzycznych

Kandydat z każdej części składowej sprawdzianu praktycznego powinien uzyskać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI

Do 13 września – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)
*Proszę w systemie rekrutacyjnym określić specjalność!
16 września – egzaminy praktyczne
19 września – lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
19-20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK;
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców;
 4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna w wersji elektronicznej;
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu innego kierunku studiów (do wydrukowania z systemu IRK);
 7. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-083 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

(w sierpniu informacje udzielane będą tylko drogą mailową)

 

kierunek: JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

studia I - go stopnia, stacjonarne

specjalność:

 • wykonawstwo instrumentalne (wypełniony jest limit przyjęć w klasie perkusji)

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1. wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu dojrzałości.
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im dalsze kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „Jazz i muzyka rozrywkowa”. Każda ze specjalności będzie oceniana samodzielnie.

 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości: brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

 1. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne*
 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych.

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem; (0-8 pkt.)

 • Egzamin z instrumentu (0-12 pkt.):

a) Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat+improwizacja+temat
b) Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat+improwizacja+temat
c) Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według zasad:

- dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
- dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.
- dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych
- dla gitarzystów, basistów: czytanie a’vista bardzo prostego zapisu nutowego i funkcyjnego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

 • Rozmowa kwalifikacyjna (0-4 pkt.).

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

TERMINY REKRUTACJI

Do 13 września – rejestracja w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150,- zł)
*Proszę w systemie rekrutacyjnym określić specjalność!

16 września - egzaminy praktyczne na specjalność: wykonawstwo instrumentalne
19 września –  lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
19-20 września – przyjmowanie dokumentów

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK;
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców;
 4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna w wersji elektronicznej;
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 6. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu innego kierunku studiów (do wydrukowania z systemu IRK);
 7. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-083 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

(w sierpniu informacje udzielane będą tylko drogą mailową)

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow