Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rozprawy doktorskie

Mgr Antoni Wolanin

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena funkcji poznawczych i motorycznych pacjentów geriatrycznych operowanych w krążeniu pozaustrojowym.

Recenzje:

•  Recenzja  prof. dr hab. n. med.  Czesław  Marcisz

•  Recenzja  dr hab. n. o zdr.  Beata  Dobrowolska

Streszczenia:

•  w języku polskim 

•  w języku angielskim


Mgr inż. Marek Cieśla

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena metylacji DNA i polimorfizmów wybranych genów oraz ekspresji wyselekcjonowanych mikro-RNA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. 

Recenzje:

•  Recenzja  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

•  Recenzja  dr hab. n. biol. Roman Paduch, prof. UMCS

Streszczenia:

•  w języku polskim 

•  w języku angielskim


Mgr Anna Bejster

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena wybranych czynników ryzyka,  zaburzeń rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i emocjonalnego u niemowląt z Podkarpacia, usprawnianych według programu wczesnej interwencji

Recenzje:

•  Recenzja  dr hab. n. med.  Małgorzata Paprocka - Brodowicz

•  Recenzja  dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska - Szopa

Streszczenia:

•  w języku polskim 

•  w języku angielskim


Mgr Izabela Sałacińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Jakość życia rodziców dzieci przewlekle chorych w aspekcie wsparcia otrzymywanego z organizacji pozarządowych

Recenzje:

Streszczenia:


lek. Olga Wolińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena jakości życia nastolatków z mózgowym porażeniem dziecięcym  w wieku 13-18 lat – walidacja skali CPQOL- teen.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Agnieszka Lintowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Percepcja i rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka palenia tytoniu i używania innych wyrobów nikotynowych wśród dzieci i młodzieży w południowo - zachodniej Polsce

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Sabina Krupa

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ wprowadzenia protokołu przyspieszonego powrotu do zdrowia  (ERAS), na nakład pracy pielęgniarek u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych zastawki mitralnej z dostępu minimalnego 

Recenzje:

Streszczenia:


 Mgr Grzegorz Kucaba

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Funkcjonowanie i wykorzystanie Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2011 – 2015.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Danuta Burdzy

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ redukcji zmian naczyniowych skóry twarzy typu teleangiektazje na jakość życia

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Piotr Matłosz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ wybranych cech morfofunkcjonalnych i zachowań zdrowotnych na jakość życia młodych kobiet

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Krzysztof Kalita

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena zachowań zdrowotnych kapłanów diecezjalnych z terenu Podkarpacia

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Natalia Wołoszyn

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena wpływu dwóch różnych 12-tygodniowych programów ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną i jakość życia osób starszych, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, mieszkających w domach pomocy społecznej

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Romana Wróbel

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena stanu biopsychospołecznego kobiet w okresie przedporodowym.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr farm. Łukasz Puchała

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Lokalizacja  i kodowanie chemiczne neureguliny-1  w neuronach śródściennych  jelita cienkiego  w modelu zwierzęcym.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Joanna Burzyńska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena wykorzystania mediów społecznościowych  w rozpowszechnianiu informacji  o zdrowiu i chorobie.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Dawid Filip

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w zawale mięśnia sercowego.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Edyta Niemczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Obecność członków rodziny podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej w ocenie personelu medycznego, pacjenta i jego bliskich.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Joanna Baran

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wpływ aktywności fizycznej i wybranych okołoporodowych czynników ryzyka na występowanie nadwagi i otyłości u dzieci.
Recenzje:
 
Streszczenia:

mgr Aneta Weres

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ aktywności fizycznej i wybranych okołoporodowych czynników ryzyka na występowanie nadciśnienia tętniczego krwi u dzieci.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Grzegorz Sobek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ preferencji smakowych na ryzyko nadwagi o otyłosci u dzieci i młodzieży

Recenzje:

Streszczenia:


mgr  Ewelina Czenczek - Lewandowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I w zależności od metody stosowanej insulinoterapii.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Justyna Leszczak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ rehabilitacji na skład masy ciała u osób po udarze mózgu.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Katarzyna Bazarnik – Mucha

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza chodu, równowagi statycznej oraz stanu funkcjonalnego dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Elżbieta Porada

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Oczekiwania matek noworodków leczonych hipotermią.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Bartłomiej Gąsienica Walczak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Motoryczne, metodyczne i mentalne kwalifikacje studentów fizjoterapii z zakresu bezpiecznego upadania – perspektywa prewencji upadków osób z wadami wzroku, z unieruchomioną lub amputowaną kończyną.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Anna Bartosiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Socjodemograficzne i psychospołeczne uwarunkowania gotowości pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept.

Recenzje:

Streszczenia:


Mgr Anna Fąfara

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena świadczeń zdrowotnych w porze nocnej w opinii hospitalizowanych pacjentów.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Małgorzata Gajdek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Charakterystyka usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego i ocena ich jakości w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Monika Tymczak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ treningu respiracyjnego metodą  Spiro Tiger na parametry oddechowe i jakość życia chorych na raka płuca.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Aneta Mielnik

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Stężenie kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi pępowinowej w zależności od wybranych czynników środowiskowych.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Edyta Łuszczki

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ wybranych czynników motywacyjnych na ilość spożytych warzyw i owoców przez dzieci w wieku  6 - 12 lat w stołówkach szkolnych.

Recenzje:

Streszczenia:

 


mgr Magdalena Szczepanik

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Polska adaptacja skali Knee Outcome Survey Activities of Daily Living (KOS-ADL)

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Agnieszka Wiśniowska - Szurlej

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena wpływu systematycznej aktywności fizycznej na stan funkcjonalny i jakość życia osób starszych objętych opieką instytucjonalną.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr farm. Lidia Maria Czyż

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Służba farmaceutyczna Podkarpacia w latach 1944 – 2004 na tle przemian prawnych obrotu lekami.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr  Katarzyna Jabłońska - Sudoł

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Korelacje pomiędzy zmianami parametrów równowagi kręgosłupowo – miednicznej a wynikiem klinicznym po leczeniu chirurgicznym kręgozmyku cieśniowego.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr  Marzena Jędrzejczyk - Cwanek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Czynniki wpływające na skuteczność  leczenia  zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST pacjentów leczonych przezskórną  angioplastyką  wieńcową

Recenzje:

Streszczenia:


mgr  Justyna Kosydar - Bochenek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Przewlekły stres pourazowy (PTSD) wśród ratowników medycznych województwa  podkarpackiego.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Andżelina Wolan - Nieroda

 Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena ruchomości kręgosłupa szyjnego oraz sprawności funkcjonalnej i jakości życia u osób po złamaniu kręgu obrotowego.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Artur Sochacki

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena poziomu adaptacji funkcjonalnej i psychospołecznej osób po urazie rdzenia kręgowego uprawiających rugby na wózkach

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Daniel Szymczyk

 Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena równowagi i stabilności  posturalnej pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Beata Obłoza

 Tytuł rozprawy doktorskiej:

Porównanie organizacji i finansowania opieki nad kobietą rodzącą i noworodkiem w województwie mazowieckim oraz podkarpackim.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Dorota Owsianik

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza zatruć dzieci hospitalizowanych w latach 2010 – 2014 w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Recenzje:

Streszczenia:


Lek.  Grażyna Hejda

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Dynamika zmian w zakresie umieralności niemowląt w województwie podkarpackim w latach 2000- 2010.

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Edyta Kwilosz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza czynników ryzyka otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim.

Recenzje:

•  Recenzja dr hab. n. med. Beaty Pyrżak

•  Recenzja dr hab. n. med. Anety Gawlik

Streszczenia:

• w języku polskim

• w języku angielskim


mgr Anna Muzyczka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zreformowany system ochrony zdrowia w kontekście funkcjonowania samorządu lokalnego. Studium analityczne na przykładzie powiatu jarosławskiego w latach 1991 – 2014.

Recenzje:

Strzeszczenia:


mgr Justyna Wyszyńska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Czynniki ryzyka i występowanie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w wieku szkolnym w województwie podkarpackim.

Recenzje:

•  Recenzja prof. dr hab. n. med.  Pawła Januszewicza   (plik PDF, 2 MB)

•  Recenzja dr hab. n. med.  Anety Gawlik                        (plik PDF, 2 MB)        

Streszczenia:

w języku polskim                                                          

w języku angielskim                     


Lek. Waldemar Kosiba

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała.

Recenzje:

•  Recenzja dr hab. n. med.  Lecha Panasiuka

•  Recenzja dr hab. n. med.  prof. UM  Andrzeja Grzegorzewskiego                    

Streszczenia:

w języku polskim                                                    

w języku angielskim             


mgr Monika Bal - Bocheńska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Porównanie efektów rehabilitacji pacjentów poddanych resekcji płata płuca

z zastosowaniem znieczulenia standardowego i podopłucnego.

Recenzje:

•  Recenzja prof. dr hab. n. med. Wojciecha Rokickiego

•  Recenzja dr hab. prof. AWF Krystyny Rożek - Piechury

Streszczenia:

• w języku polskim

• w języku angielskim


Mgr Justyna Podgórska - Bednarz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Czynniki ryzyka i występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w województwie podkarpackim.

Recenzje:

•  Recenzja dr hab. n. med. Beaty Pyrżak

•  Recenzja dr hab. n. med.  prof. UR Macieja Machaczki

Streszczenia:

• w języku polskim

• w języku angielskim


mgr Ewa Szeliga

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena sprawności  funkcjonalnej  i jakości  życia  po urazie  rdzenia kręgowego  w  odcinku  szyjnym  u  osób  aktywnych  i nieaktywnych  fizycznie.

Recenzje:

•  Recenzja prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kwolka

•  Recenzja dr hab. n. med. prof. ndzw. Krystyny Księżopolskiej – Orłowskiej

                       

Streszczenia:

• w języku polskim

• w języku angielskim

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow