Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STREFA STUDENTA

 

 

 


 

EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

                        ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

                   odbędzie się 2 lipca 2019r. o godz. 9:00

 

           w pracowniach Medycznych Czynności Ratunkowych

 


 

EGZAMIN DYPLOMOWY

                        KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

                        ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

 

 A.   CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

 •      25 czerwca 2019 ( wtorek) godz. 10.00 egzamin teoretyczny- pisemny, dla całego aktualnego III roku Ratownictwa Medycznego
 •        Wyniki z części teoretycznej zostają podane oficjalnie po zakończeniu całości egzaminu po godzinie 14 .

B.   CZĘŚĆ PRAKTYCZNA.

 •      Część praktyczna odbywa się w pracowniach Medycznych Czynności Ratunkowych
 •      Część praktyczna jest przewidziana w terminie 26 i 27 czerwca 2019r. godz. 9.00

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE!

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE

POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE

STYPENDIUM SOCJALNEGO

(zarejestrowane wcześniej w Wirtualnej Uczelni UR)

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

(semestr letni)

NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

ul. Kopisto 2A, pokój nr 16

do dnia 31 stycznia 2019 r.

 


 

 


 

UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem

od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku akademickim 2018/2019 proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydz. Medycznego al. Kopisto 2a (pok. 17)

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 15.30

Wpłaty przyjmowane są do 15 listopada 2018 roku

Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE (POBIERZ)

 

 


 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

•     art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

•     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050)

•     Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 30/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanego studentom

 

Szczegółowe informacje, warunki ubiegania i przyznawania stypendium ministra dla studentów:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału– w terminie do 31 lipca 2018 r. składając w Dziekanacie Wydziału Medycznego pok. 18 (Al. Kopisto 2a, Rzeszów)
 1. formularz zgłoszenia kandydatury - student ma obowiązek wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie wyłącznie w formie pliku programu MS Word na adres             e-mail: sss@ur.edu.pl ,
 2. Wskazówki dotyczące wypełnienia formularza zgłoszenia kandydatury,
 3. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – zgodnie z wykazem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych (ustalonym na podstawie w/w Rozporządzenia),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał to stypendium.
  1. Pracownik Dziekanatu Wydziału przyjmuje oraz sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających kandydaturę studenta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
  2. Dziekan Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2018 r. przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego zgłoszone kandydatury do przyznania stypendium za pośrednictwem Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
  3. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do 9 września 2018 r. przedstawia wniosek studenta o przyznanie stypendium ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do zaopiniowania Radzie właściwego Wydziału.
  4. Dziekan Wydziału przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie do                          5 października 2018 r.
  5. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 15 października 2018 r.

 

 

 


 

UWAGA STUDENCI III ROKU

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

 

26.06.2018r. o godzinie 10:00 CZĘŚĆ TEORETYCZNA - PISEMNA

                                                                      Wyniki z części teoretycznej zostaną podane oficjalnie po zakończeniu całości egzaminu po godzinie 14:00.

 

27.06.2018r. o godzinie 9:00 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

                                                                       Część praktyczna odbędzie się w pracowniach Medycznych Czynności Ratunkowych.

 


 

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na semestr zimowy 2018/19 na Wydziale Medycznym UR

 

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych) na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019 należy składać od 17 maja do 15 czerwca br. w Dziekanacie Spraw Socjalnych Wydziału Medycznego w pok. nr 16, al. Kopisto 2A, bud A2.

Dokumenty należy ułożyć w kolejności osób wpisanych we wniosku.

 

Uwaga!

Od 1 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

 


Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Podsumowanie aktualizacji wytycznych International Liaison Committee on Resuscitation i wytycznych American Heart Association 2017:

 

 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne ograniczone do uciskania klatki piersiowej prowadzą osoby wcześniej nieprzeszkolone w sztucznej wentylacji płuc (oddechach ratowniczych) i takie postępowanie zalecają dyspozytorzy pogotowia ratunkowego.

 

 • Resuscytację asynchroniczną, czyli uciskanie klatki piersiowej bez przerw na wykonywane jednocześnie oddechy ratownicze, należy prowadzić po wprowadzeniu rurki intubacyjnej do tchawicy lub nadgłośniowych przyrządów udrażniających drogi oddechowe, ale można również tak postępować przed tymi zabiegami podczas wentylacji workiem samorozprężalnym z maską twarzową. W pozostałych przypadkach zatrzymania krążenia u dorosłych zachowuje się proporcję uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych wynoszącą 30:2.

 

Więcej szczegółów w artykule dostępny na stronie: https://www.mp.pl/ratownictwo/wytyczne/179293,podstawowe-zabiegi-resuscytacyjne

 


 

cid:011801ca6f57$05872020$4301a8c0@ccusa8f1652e71

 

 

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Konsulem USA  na temat studenckich wyjazdów na program Summer Work&Travel USA. 


Gościem będzie Pan Kenta Mullena  - Wicekonsul w Konsulacie Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

 

 

Spotkanie odbędzie się w środę 6 grudnia 2017 o godzinie 14:00 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 

Sala Senatu, Budynek A1, ul. Rejtana 16c

 

 

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/109679846479965/

 

 

 


 


 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

dla I ROKU STUDIA NIESTACJONARNE RATOWNICTWO MEDYCZNE

odbędzie się w dniu 21.10.2017r w sali 309 przy ul. Warzywnej 1A (budynek G4)

 


 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

dla I ROKU STUDIA STACJONARNE RATOWNICTWO MEDYCZNE

odbędzie się w dniu 27.10.2017r w sali -104/105 przy ul. Warzywnej 1A (budynek G4)

 


 

OBOWIĄZKOWE WIRTUALNE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE 

 

Zapraszamy do odbycia wirtualnego szkolenia bibliotecznego, którego celem jest

przygotowanie studentów I roku do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki UR.

Potwierdzienie zdania testu należy złożyć w dziekanacie.

 

(WEJŚCIE)

 

 


 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

na kierunkach WYDZIAŁU MEDYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Dotyczy: STUDIÓW STACJONARNYCH I i II STOPNIA ORAZ  STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

       

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za: elektroniczną legitymację studencką  w dniach 26-28 września 2017 r. w wysokości 17 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/  klikając w zakładkę SUBKONTO.

 

Osoby, które studiują lub studiowały i posiadają elektroniczną legitymację studencką na Uniwersytecie Rzeszowskim nie uiszczają powyższej opłaty. W przypadku osób, które zagubiły legitymację i dostarczyły dowód zagubienia wnoszą opłatę za legitymację w wysokości 25,50 zł.

 

UWAGA! Kandydaci na studia, którzy nie podpisali ŚLUBOWANIA oraz UMOWY DOT. USŁUG EDUKACYJNYCH proszeni są o zgłoszenie się w ciągu 30 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych do Dziekanatu Wydziału Medycznego  UR (al. Kopisto 2a pok. 23 i 24).

Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów przez Dziekana Wydziału.

 

Harmonogramy zajęć będą do pobrania ze strony internetowej:

KIERUNEK

STRONA INTENETOWA

LEKARSKI

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/kierunek-lekarski/dydaktyka

FIZJOTERAPIA

http://fizjoterapia.ur.edu.pl/

DIETETYKA

ELEKTRORADIOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE

http://ipnz.univ.rzeszow.pl/

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/instytut-poloznictwa-i-ratownictwa-medycznego/jednostki-ogranizacyjne

 

ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE BĘDĄ DO POBRANIA W DZIEKANACIE od 02.10.2017 r.      

Godziny otwarcia Dziekanatu – poniedziałek, wtorek od 9.00 do 13.00, środa – nieczynne, czwartek od 9.00 do 13.00, piątek od 11.00 do 15.00.

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW

WYDZIAŁU MEDYCZNEGO DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci Wydziału Medycznego ubiegający się o przyznanie stypendium składają wniosek:

- stypendium socjalnego – zał. nr 1,

- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - zał. nr 2,

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - zał. nr 3.

Student ma obowiązek wypełnić wniosek i złożyć wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału (Al. Kopisto 2A, Budynek A2, parter, pokój nr 16)  w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania decyzji     o przyjęciu na studia.

Regulamin pomocy materialnej oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

Wykaz wymaganych dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń) potrzebnych o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości zawiera załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.05.2016 r.

Wraz z wnioskiem o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany jest złożyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) oraz załącznik nr 7.

Dziekanat Wydziału czynny jest dla studentów w godzinach: poniedziałek, wtorek od 9.00 do 13.00, środa – nieczynne, czwartek od 9.00 do 13.00, piątek od 11.00 do 15.00. Informacje dotyczące pomocy materialnej udzielane są pod numerem telefonu 17 872 11 68 w godzinach - przed otwarciem  i po zamknięciu Dziekanatu oraz w środy.

 

 

DOMY STUDENCKIE

Wniosek o miejsce w domu studenckim student ma obowiązek wypełnić i złożyć wraz  z kompletem dokumentów w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu na studia w Dziale Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych Al. mjr W. Kopisto 2A, Budynek A2, pokój nr 103, I piętro godziny  przyjęć studentów poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00. Przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy zgłosić się do wybranego domu studenckiego w celu dokonania rezerwacji miejsca i wraz z wnioskiem złożyć formularz potwierdzający rezerwację.

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego http://www.ur.edu.pl/studenci/zakwaterowanie-domy-studenta/regulamin-domow-studenckich

 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Osoby, które ukończyły studia I stopnia i rozpoczynają naukę na studiach II stopnia chcąc ubiegać się o stypendium Rektora, zobowiązane są zgłosić się do Dziekanatu Wydziału (Al. Kopisto 2A, parter, pokoje nr 23 lub 24) w godzinach otwarcia Dziekanatu z uzupełnionymi załącznikiem nr 6 i (ewentualne 6A, 6B, 6C) oraz indeksem studiów I stopnia w celu potwierdzenia średniej ocen uzyskanych w ostatnim roku studiów. Następnie wniosek złożyć wraz z kompletem dokumentów do dnia 5 października w Dziale Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych Al. mjr W. Kopisto 2A, Budynek A2, pokój nr 106, I piętro godziny  przyjęć studentów poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00

Student, który rozpoczął studia I stopnia lub jednolite magisterskie może otrzymać stypendium Rektora po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

-           został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego,

-           jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 5) studenci I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, mają obowiązek dołączyć:

a.    kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

b.   kopię decyzji o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu),

c.    kopię dyplomu/zaświadczenie organizatora (oryginał do wglądu), potwierdzającą wyżej wymienione osiągnięcia.

Wniosek należy wypełnić i złożyć wraz z kompletem dokumentów do dnia 5 października w Dziale Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych Al. mjr W. Kopisto 2A, Budynek A2, pokój nr 106, I piętro godziny  przyjęć studentów poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00.

 

Formularze i Regulamin pomocy materialnej dostępne są na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 

 

 


 

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH 2017

(POBIERZ)

 


 

Wytyczne 2015

Polskiej Rady Resuscytacji

dostępne są w wersji elektronicznej na stronie :

http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html

 


 

PROGRAM KONFERENCJI "ŚWIADOME JEDZENIE - MĄDRE POKOLENIE"

PROGRAM UNIWERSYTECKI TYDZIEŃ ZDROWIA I SPORTU

 

                 W dniach 21-28.04.2017r. zapraszamy serdecznie na Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu organizowany przez Samorząd Studentów Wydziału Medycznego oraz Wychowania Fizycznego UR przy współpracy IFMSA Poland Oddział Rzeszów. 

                Tydzień Zdrowia rozpocznie się Konferencją Świadome Jedzenie-Mądre Pokolenie dla grona pedagogicznego oraz rodziców. W następnych dniach będzie możliwy udział w Kursie Yes+ w dniach 22-25.04.2017r. w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to wyjątkowy program dla osób chcących wzmocnić swoją dynamiczność oraz energię w nieustannym działaniu, jednocześnie zachowując spokój oraz jasność swego umysłu. YES+ pomaga ludziom żyć na 100% pod każdym aspektem życia. 24 kwietnia uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu darmowych badań diagnostycznych m.in. samobadanie piersi z certyfikatem, pomiary glukozy, ciśnienia, EKG, porady kosmetologa, fizjoterapeuty, położnej czy dietetyka, badanie wzroku, masaże, pokazy kulinarne, degustacje dietetycznych przekąsek, analiza składu masy ciała czy test gibkości oraz test czasu reakcji oraz wziąć udział w pływackim teście coopera. 

Ponadto będzie można wziąć udział w wydarzeniach Zdrowie pod mikroskopem oraz Serce masz tylko jedno ! W kolejnych dniach zapraszamy serdecznie do udziału w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej, siatkowej, Mistrzostwach w wyciskaniu sztangi leżąc czy spływie kajakowym bądź armwrestlingu oraz certyfikowanych warsztatach z pierwszej pomocy!

 Jeszcze raz serdecznie zapraszamy !

 

 


 


 

UWAGA !!!

Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ubiegających się o stypendia od roku akademickiego 2017/2018

​(ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

 

  

Informujemy, że są do odebrania decyzje po posiedzeniu Komisji Stypendialnej UR z dnia 17.01.2017 r.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

 


DZIEŃ Z PRACODAWCĄ 8 grudzień 2016 r. godz. 13:00 - 15:00

Sala Senatu, bud A1, Rejtana 16 C

podczas spotkania darmowy warsztat z wykorzystaniem Design Thinking

zapisy: k.antochow@ur.edu.pl lub telefonicznie: 17/8721027

Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona...

Już wkrótce cykl bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń z Cyfrowa Foto (szczegóły podczas spotkania).

PLAKAT

 


Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

zapraszają

7 grudnia 2016 r. od godz. 10:00 na Badanie Predyspozycji Zawodowych

przy wykorzystaniu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych

w sali szkoleniowej Biura Karier UR /budynek biblioteki, ul. Pigonia 8/

ZAPISÓW NA SPOTKANIE MOŻNA DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE POD NR 17 8721027 LUB NA ADRES MAILOWY: k.antochow@ur.edu.pl
(w mailu należy podać imię i nazwisko, kierunek studiów oraz numer telefonu)

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! Tylko 10 osób !!!

PLAKAT
 


ODBIÓR DECYZJI !!!

W dniu 24 października 2016 roku odbyło się posiedzenie

Komisji Stypendialnej Studentów Wydziału Medycznego.

 Decyzje z posiedzenia Komisji (dotyczące stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych) będą wydawane

W DZIEKANACIE WYDZIAŁU pokoju nr 16

W dniu 3 listopada oraz od dnia 7 do 14 listopada

w godzinach otwarcia.

Prosimy zgłaszać się z legitymacją studencką .

 


 

 LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  w roku akademickim 2016/17

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE  (POBIERZ)
 


 

UWAGA !!!

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2016 R.

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

 


Informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. (cały dzień) oraz w dniu 2 listopada 2016 r. do godz. 10 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie)

dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium

Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

na rok akademicki 2016/2017

 

Ogłoszenie

 


Wyniki testu po kursie podsumowującym

z medycyny ratunkowej !!!

 

Ogłoszenie

2016-10-03 Wyniki testu z numerami na liście

2016-10-03 wykres


 

 

UWAGA !!!!!!

STUDENCI I ROKU

KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

3.10.2016 JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM REKTORA UR NR 28/2016)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 4.10.2016

SPOTKANIE Z OPIEKUNEM ROKU ODBĘDZIE SIĘ 03.10.2016 O GODZINIE 14.00 W SALI 101, UL. PIGONIA 6

                                                                                                                                                                                                                                 

dr Justyna Kosydar Bochenek

Katedra Ratownictwa Medycznego UR

 

OGŁOSZENIE I ROK

PODIAŁ NA GRUPY I ROK 2016-2017

 


Egzamin z KARDIOCHIRURGII

dla III roku RM

odbędzie się w dn. 6.09.2016 godz. 8 30

Prosze przyjść na oddział

 


EGZAMIN ZAWODOWY NA KIERUNKU

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Część teoretyczna:

12 września 2016r. godz. 9:00-11:00 - I termin dla studentów, którzy nie przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji podstawowej.

12 września 2016r. godz. 9:00-11:00 - II termin (poprawkowy) dla studentów, którzy nie zdali części teoretycznej egzaminu zawodowego w I terminie (21 czerwca 2016 r.).

14 września 2016r. godz. 9:00-11:00 - II termin (poprawkowy) dla studentów, którzy nie zdali części teoretycznej egzaminu zawodowego w I terminie (12 września 2016r.).

 

Część praktyczna:

12 września 2016r. godz. od 12:00 - I termin dla studentów, którzy nie przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji podstawowej ((22-23 czerwca 2016 r.).

12 września 2016r. godz. od 12:00 - II termin (poprawkowy) dla studentów, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji podstawowej (21 czerwca 2016 r.).

14 września 2016r. godz. od 12:00 - II termin (poprawkowy) dla studentów, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji poprawkowej (12 września 2016r.).
 

 


Tydzień Zdrowia  25-9.04.2016Drodzy Studenci,

W ramach Tygodnia Zdrowia serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach poświęconych ocenie występowania zaburzeń metabolicznych i sercowo- naczyniowych wśród studentów. Badania będą wykonywane w Przyrodniczo -Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych, budynek G4 w sali nr 326, III p.w dniach 25-29 kwietnia 2016, w godzinach 7.00 –11.00, obejmować będą:   Autorski kwestionariusz ankiety, Inwentarz Zachowań Zdrowotnych – Juczyński Z.,  Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ),
   Pomiary antropometryczne (analiza składu masy ciała, obliczenie wskaźnika BMI obwód talii),
   Badania biochemiczne* (poziom glukozy, trójglicerydów, frakcji cholesterolu HDL)
   Pomiary ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.

*badania wykonywane na czczo

Pragniemy podkreślić, że udział w badaniach jest dobrowolny, a dane Państwa, nie zostaną udzielone osobom postronnym. Uzyskane wyniki posłużą celom badawczym i przedstawione będą w formie liczbowej.https://docs.google.com/forms/d/1RwO3fJzvbs9xTQ1MIAVNGlWWTdtxPLMUAyi16xN-S1A/edit

Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń


Harmonogram sesji egzaminacyjnej

 


Decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego, socjalnego

w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg dla studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego będą wydawane od

19 listopada br. (tj. od czwartku)

w godzinach urzędowania Dziekanatu

Ul. Kopisto 2a, pok. nr 16

 


Decyzją Dziekana Wydziału Medycznego UR, dr hab. n. med. Artura Mazura, prof. UR dzień 5 października 2015 roku, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 


UWAGA ZMIANA !!!!!!  

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Szczegółowe informacje dotyczące Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2015/2016 znajdują się na: 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/18641,stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-w-roku-akademickim-20152016.html

 


Informacja dla studentów rozpoczynających naukę na i roku studiów na Wydziale Medycznym w roku akademickim 2015/2016

ZAŁĄCZNIKI:

Studia I i II stopnia stacjonarne - STUDENT.pdf

Studia I i II stopnia niestacjonarne - STUDENT.pdf

 

Zarządzenie 6-2015 - dot. zajęć ogólnouczelnianych

 


 

SESJA POPRAWKOWA

 

Sesja poprawkowa !!!!!

 

 

TECHNIKI ZABIEGÓW

– 15 września 2015 godz. 15.00 – sala 305,303 ( Katedra Ratownictwa Medycznego)

 

INTENSYWNA TERAPIA

– 14 września godzina 12.00  - Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

– 16 września godzina 9.00- ( Katedra Ratownictwa Medycznego, sala 315)

 

BADANIE FIZYKALNE

– 14 września godzina 11.00  - Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

– 15 września 2015 godzina 9.00  Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

 

POWODZENIA 

 

Sesja poprawkowa


15 września pomiędzy godziną 13:00 a 14:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu TECHNIKI ZABIEGÓW

 


 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu

 


 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Medyczne Czynności Ratunkowe ćwiczenia dla II roku Ratownictwa Medycznego odbędzie się 15 września 2015 roku o godzinie 12.00 w Katedrze Ratownictwa Medycznego ul. Pigonia 6

 


 

EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY

 

A.      CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

        1.      15 września 2015 egzamin teoretyczny- pisemny, godz. 9.00

Wyniki z części teoretycznej zostają podane oficjalnie po zakończeniu całości egzaminu

 

B.      CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.       Część praktyczna odbywa się na pracowni Medycznych Czynności Ratunkowych

2.       Część praktyczna jest przewidziana  15 września 2015r.  godz.9.00

 

Katedra Ratownictwa Medycznego , IPRM

Uniwersytet Rzeszowski

 
 
Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow