Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Rzeszowie13.10.2011 13:54

 

Sprawozdanie
z
IV Międzynarodowego Sympozjum Naukowego
w Rzeszowie

 

Małgorzata Nagórska, Monika Binkowska-Bury
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny UR

W dniach 15-16 września 2011 roku Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu był organizatorem IV Międzynarodowego Sympozjum naukowego pod hasłem Profesjonalizacja pielęgniarstwa wyznacznikiem jakości opieki pielęgniarskiej. Tegoroczne IV już spotkanie współorganizowali: Wydział Zdrowia i Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budejowicach (Republika Czeska), Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), Wydział Zdrowia Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry).
Międzynarodowe Dni Pielęgniarstwa zapoczątkowano w Czechach w 2002 roku z inicjatywy Prof. Valerii Tothovej Prodziekana Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budejowicach. Przez siedem lat Czeskie Budejowice gościły ekspertów z dziedziny opieki zdrowotnej z wielu krajów świata, a sympozjum stało się ważnym forum wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań naukowych międzynarodowego pielęgniarskiego środowiska naukowego. W 2008 roku do inicjatywy tej dołączył Wydział Nauk Społecznych i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Filozofa Konstantyna w Nitrze (Słowacja), Wydział Zdrowia Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) oraz I Wydział Medyczny Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy). W ten sposób zapoczątkowano międzynarodowe cykliczne spotkania naukowe. W 2009 roku II Sympozjum Międzynarodowe odbyło się w Nitrze na Słowacji w 2010 roku w Nyiregyhazie na Węgrzech. Patronat Honorowy nad IV Sympozjum objął JM Prorektor UR ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Dziekan Wydziału Medycznego UR Prof. dr hab. Andrzej Kwolek, Marszałek Województwa Podkarpackiego dr n. hum. Mirosław Karapyta oraz Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Mgr Ewa Zawilińska

W komitecie naukowym pod przewodnictwem
Prof. dr hab. Józefa Ryżko (PL) zasiedli:
Prof. dr hab. Paweł Januszewicz (PL)
Prof. dr hab. Elżbieta Piontek (PL)
Prof. dr hab. Irena Wrońska (PL)
Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak (PL)
Prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD. (CZ)
Doc. PhDr. Sylva Bártlová PhD. (CZ)
Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK)
Doc. PhDr. Maria Boledovicova, PhD. (SK)
Doc. Katalin Papp PhD (HU)
PhDr. Marie Treslová PhD. (CZ)
PhDr. Jozefina Mesarosova, PhD. (SK)
Dr Adrienn Újváriné Siket (HU)
Dr hab. n. med. Artur Mazur (PL)
Dr hab. n. med. Danuta Celińska-Cedro (PL)
Dr hab. n. med. Bartosz Korczowski (PL)
Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus (PL)
Dr n. med. Jolanta Lewko (PL)
Dr n. med. Małgorzata Marć (PL)
Dr n. med. Monika Binkowska-Bury (PL)
Dr n. med. Beata Penar-Zadarko (PL)
Dr n. med. Dorota Gutkowska (PL)

Podczas dwóch dni uczestnicy z 9 krajów, reprezentanci prezentowali swoje prace w czterech grupach tematycznych:
1. Europejska strategia zdrowia.
2. Poradnictwo i edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej.
3. Pielęgniarstwo oparte na doświadczeniach i podstawach naukowych.
4. Socjologiczno-pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

W sesji plenarnej wystąpił Prof. dr hab. Paweł Januszewicz Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego UR z wykładem: HOW SCIENCE MUST REDUCE HUMAN SUFFERINGS, w którym przedstawił najnowsze doniesienia światowe na temat rozwoju badań naukowych w medycynie i ich znaczenia dla ludzkości.
W ciągu dwóch dni obrad X prelegenci z Czech, Iraku, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji Ukrainy, Węgier i Polski zaprezentowali łącznie 98 prac w 12 sesjach, w tym siedem prac w sesji posterowej.
Podczas konferencji licznie zaprezentowali się także pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UR, którzy byli autorami lub współautorami 20 prac.
Wieczorem pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji, gdzie w miłej atmosferze dyskutowano o rozwoju dalszej współpracy naukowej na szczeblu międzynarodowym.
Sympozjum dało możliwość szerokiej dyskusji o rozwoju pielęgniarstwa europejskiego. Podczas ceremonii zamknięcia obrad Pan Kierownik Katedry Pielęgniarstwa prof. dr hab. Józef Ryżko przekazał kronikę konferencji na ręce prof. Sylvii Bartlovej - przedstawicielki Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budejowicach, który będzie gospodarzem następnego spotkania. Kolejne, V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe odbędzie się za rok w Republice Czeskiej we wrześniu 2012 roku.


Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow