Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

WYJAZDY STUDENTÓW

W programie Erasmus studenci mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów - do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim
 • wyjazd na praktykę - do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim

Co warto wiedzieć:

STUDIA CZĄSTKOWE

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 3 miesięcy do 1 roku
 • stypendium ERASMUSA na studia można otrzymać tylko raz
 • student nie musi płacić czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus
 • grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych.
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Studenci mogą podnieść swoje kwalifikacje językowe poprzez uczestnictwo w Intensywnych Kursach Przygotowawczych (EILC- Erasmus Intensive Language Course) organizowanych przez uczelnie zapraszające. EILC dotyczy język obcych rzadziej używanych. Kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego nie są organizowane w ramach EILC.

PRAKTYKI

 • okres praktyki trwa od 3 miesięcy do 1 roku
 • stypendium ERASMUSA na praktyki można otrzymać tylko raz
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus
 • grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych.
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę.

Cele programu Erasmus:

 • stworzenie studentom możliwości podniesienia poziomu znajomości języka, poznania innych kultur i poszerzenia swej wiedzy o studiach w kraju pobytu
 • wzbogacenie środowiska edukacyjnego uczelni goszczącej
 • promowanie współpracy między uczelniami, które uczestniczą w wymianie studentów
 • wzbogacanie społeczeństwa poprzez kształcenie przyszłej kadry profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, otwartym umyśle i międzynarodowym doświadczeniu.

Jak zostać studentem ERASMUSA
O stypendium Erasmusa mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają wysoką średnią ocen (min. 4,0)
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • posiadają certyfikaty znajomości języka obcego
 • potrafią porozumiewać się w języku obcym
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku)
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr;
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym);

Kwestionariusz na wyjazd w ramach Programu Erasmus, który można składać w Dziale Współpracy z Zagranicą przez cały rok oraz w wyznaczonych terminach rekrutacji.

Na stypendium Erasmusa można wyjechać do wszystkich krajów członkowskich UE, 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz do kraju kandydującego - Turcji, o ile jest podpisana umowa bilateralna na dany kierunek studiów.

Wykaz uczelni partnerskich - rok akademicki 2007/2008

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem zgłoś się do Działu Współpracy z Zagranicą UR, ul. Rejtana 16 C, Rzeszów

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy do programu Erasmus

Harmonogram działań - wyjazdy studentów

Wzór umowy, jaką student podpisuje przed wyjazdem
- na studia
- na praktyki

Zasady podziału grantu w roku akademickim 2007/2008

KARTA STUDENTA ERASMUSA

Giełda Informacji Studentów Erasmus

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow