Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013.

Zostały do niego włączone:

 • programy dotychczas realizowane w SOCRATESie
 • program LEONARDO DA VINCI,
 • Program JEAN MONNET,
 • e-Learning
 • European Language Label.

W skład programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE wchodzą cztery programy sektorowe (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.

ERASMUS jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Cel ERASMUSA:

 • podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe KARTA UCZELNI ERASMUSA (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Od roku akademickiego 2007/08, uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa będą miały możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów obejmującej:
  • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od
   3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  • wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni:
  • nauczycieli akademickich
   • wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni
   • przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  • wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach itp.);
  • innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji)
   • wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni
   • przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych);
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.

 • przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus ubiegają się instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Indywidualni beneficjenci zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swojej macierzystej instytucji.
 • fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością (tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu "Kurs intensywny" uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.
 • fundusze na dofinansowanie projektów wielostronnych oraz sieci tematycznych koordynatorzy tych przedsięwzięć wnioskują do Komisji Europejskiej.

 

KONTAKTY:

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Rejtana 16 C, pok. 26
35-959 Rzeszów
tel./fax 872 10 71
tel. 872 10 23

mgr Lucyna Kustra - kierownik lkustra@univ.rzeszow.pl
mgr Anna Zając - aniia@univ.rzeszow.pl
mgr Małgorzata Grygiel-Rożek - gosia@univ.rzeszow.pl
mgr Agnieszka Dutka - adutka@univ.rzeszow.pl
mgr Aleksandra Hakalla - hakallao@univ.rzeszow.pl

 

LINKI:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie:
www.socrates.org.pl

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli:
europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/eacea/documents/socrates/index_en.htm

Strona studentów Erasmusa:
www.europa.korba.pl/erasmus/

Erasmus Student Network:
www.esn.org

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow