Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa

 

Historia Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa zostało zgłoszone i zarejestrowane w marcu 2006 roku.
Opiekunami Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa są: prof. dr hab.n.med. Józef Ryżko oraz dr n.med. Małgorzata Marć.

SKNP skupia studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk medycznych, w tym pielęgniarstwa.

 


 

Informacje o Kole

Siedzibą SKNP jest Katedra Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego - ul. Warzywna 1, 35-959 Rzeszów.
Rok akademicki 2010/2011
Zarząd Koła:
Przewodnicząca - Andżelika Lekowska
Z-ca przewodniczącej – Agnieszka Zięba
Sekretarz – Maria Działo

 


 

Cele i zadania SKNP

Celem działalności SKNP jest:

 • rozwijanie i pogłębianie wśród studentów zainteresowań w dziedzinie opieki pielęgniarskiej oraz problematyką zdrowia i choroby,
 • nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zrzeszonymi w kołach naukowych innych uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w kraju i poza granicami
 • pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła
 • reprezentowanie interesów członków SKNP wobec władz Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi UR w zakresie udziału członków Koła w programach badawczych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej
 • rozpowszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach członków Koła
 • integracja studentów różnych roczników na kierunkach Pielęgniarstwo .

Dla osiągnięcia celów działalności SKNP realizowane są następujące działania polegające na :

 • spotkaniach z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
 • spotkaniach naukowe i dyskusyjne,
 • uczestnictwie w sympozjach i sesjach naukowych
 • obozy naukowe
 • organizowaniu sympozjów kół studentów pielęgniarstwa i położnictwa
 • przeprowadzanie zleconych badań.
 •  

 

Członkowie Koła

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa liczy 40 osób - stan na rok akad. 2006/2007. W skład grupy wchodzą studenci II i III roku studiów na kierunku: Pielęgniarstwo.
Lista członków SKNP u opiekuna Koła.

 


 

Osiągnięcia

W wyniku działań w ramach Koła Naukowego zainicjowane zostały prace licencjackie (o charakterze badawczym), które zostały obronione w czerwcu 2007 roku:

 • Słomka D.: Rola pielęgniarki w ocenie wiedzy matek na temat karmienia dzieci w I roku życia
 • Słowik P.: Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce powikłań w cukrzycy.
 • Sokołowska K.: Wykorzystanie przez pielęgniarkę skal do oceny ryzyka odleżyn u pacjenta.
 • Chrzan K.: Zakres i charakter zadań rehabilitacyjnych pielęgniarki w opiece nad pacjentem po udarze mózgowym.
 • Sokołowska M.: Zakres i charakter edukacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
 • Tokarska B.: Wydolność samoopiekuńcza pacjenta z chorobą niedokrwienną serca
 • Woźniak P.: Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki raka sutka.
 • Żółkiewicz A.: Wiedza studentów kierunków medycznych na temat osteoporozy.

 


 

Aktualności

Informacje dla uczestników I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa

- Warunki przygotowania pracy do monografii dla uczesników Konferencji

 


 

 

Studenci studiów I i II stopnia (studia licencjackie, „pomostowe”, magisterskie)

 

Kierunek PIELĘGNIARSTWO

W dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 11.00 odbędzie się
spotkanie członków Studenckiego Koła Naukowego.
Obecnoœć członków Koła obowiązkowa

(Miejsce spotkania: ul. Warszawska 26 A)

ZAPRASZAMY STUDENTÓW, KTÓRZY CHCIELIBY
SIĘ AKTYWNIE WŁĄCZYĆ DO DZIAŁAŃ KOŁA


W planie spotkania m.in.:
 • Plany uczestnictwa studentów w konferencjach, sympozjach i warsztatach naukowych w roku akad. 2010/2011
 • plan działań Koła na rok akad. 2010/2011
 • weryfikacja narzędzi badawczych do projektów opracowanych podczas I Warsztatów Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa w Iwoniczu


Zapraszamy

Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
Dr n. med. Małgorzata Marć
(opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa) 


 

Sprawozdanie z działalności Koła

- Sprawozdanie

 


 

Warsztaty naukowe

Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa w dniach od 5 do 9 lipca 2010 roku w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu-Zdroju odbyły się I PODKARPACKIE WARSZTATY NAUKOWE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIELĘGNIARSTWA na temat "Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie".

więcej ...

 


 

Prezentacja koła naukowego pielęgniarstwa
 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow