Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Studia pomostowe dla pielęgniarek

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa realizuje studia pomostowe dla pielęgniarek w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.3.2 Działanie 2.3 Priorytet II

Uniwersytet Rzeszowski jest jednym z wykonawców projektu Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL na lata 2007-20013.

W roku akademickim 2009/2010  na studiach pomostowych dofinansowywanych z ww. projektu kształci się 130 pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i są absolwentami liceów medycznych lub medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki, poddały się procesowi rekrutacji i zostały zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami rekrutacji. Dodatkowym kryterium kwalifikacji do projektu było posiadanie przez kandydata prawa wykonywania zawodu oraz zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia.

Studiujące pielęgniarki mogą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa nie ponosząc żadnych opłat za studia. Dofinansowanie obejmuje cały cykl kształcenia tj. od 2 do 5 semestrów w zależności od typu ukończonej średniej szkoły medycznej /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.05.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej /DZ. U. Nr 110, poz.1170./.

Kształcenie prowadzone jest w ramach ścieżek:

A.     2 – semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami  5-letnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/1981 lub później.
  
C.     3 – semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 2-letnich medycznych szkół zawodowych.

D.    2 – semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych.

Cele projektu:

  1. podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, absolwentów liceum medycznego, dwuletniej,  dwuipółletniej oraz trzyletniej medycznej szkoły zawodowej,
  2. zwiększenie motywacji pielęgniarek i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej,
  3. podniesienie poziomu samooceny, poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne i bezwarunkowe uznanie w krajach UE,
  4. zwiększenie prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych,
  5. zwiększenie jakości opieki pielęgniarskiej/położniczej świadczonej na rzecz społeczeństwa,
  6. promocja studiów pomostowych wśród pielęgniarek i położnych.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow