Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Praktyki studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus+ w Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Hamburg und Rzeszów w Winsen (Luhe), Niemcy29.10.2018 08:26

ERASMUS+ Winsen (Luhe), Niemcy 2018

Po raz pierwszy pięcioro studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego- Kinga Biduś, Katarzyna Olenkiewicz, Michał Stefan, Julia Zarańska, Karolina Bartczak-, w ramach programu Erasmus+ odbyło w sierpniu i wrześniu 2018 r. praktyki wakacyjne w Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Hamburg und Rzeszów w Winsen (Luhe), Niemcy. Tegoroczny dwumiesięczny wyjazd zakończył się sukcesem dzięki wspólnej pracy ze strony polskiej Dr hab. n. med. inż. Doroty Bartusik -Aebisher, prof UR, Dyrektora Centrum Języków Obcych UR Dr Slawomira Schultisa,  Dr hab. n. med. Davida Aebisher, prof. UR oraz ze strony niemieckiej  Dr Olivera Dörnera oraz Dyrektora administracji  Christiana Ponocnego.

We wcześniejszych latach z programu Erasmus+ korzystali studenci fizjoterapii naszego uniwersytetu, jednak dopiero w tym roku do programu dołączyli studenci dwóch pierwszych roczników kierunku lekarskiego UR.

Kooperacja między UR a Szpitalem ma długoletnią tradycję, gdyż trwa od 16 lat, a została zapoczątkowana przez dr hab. Teresę Pop, prof. UR. Współpraca wyraża się corocznymi międzynarodowymi konferencjami organizowanymi przez obie strony oraz wymianą studencką i naukową.

Krankenhaus Winsen

W ramach praktyk studenci zdobywali umiejętności na sześciu oddziałach i pododdziałach: Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologii i Położnictwa, Otorynolaryngologii, Ortopedii i Traumatologii oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Dzięki co dwutygodniowej rotacji pomiędzy oddziałami, praktykanci mogli zapoznać się z pracą specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szpitala. Umożliwiło to uzupełnienie wiedzy teoretycznej o praktyczne przygotowanie do przyszłego zawodu.

Dodatkowo, raz w tygodniu studenci odbywali spotkania z mentorem, który przedstawiał przypadki kliniczne, omawiał diagnostykę oraz leczenie poszczególnych chorób, z którymi studenci mieli styczność w ciągu minionego tygodnia.

Czas wolny

Winsen jest małym miasteczkiem leżącym w Dolnej Saksonii, jednak bliska odległość od Hamburga sprawia, że stanowi ono świetne miejsce wypadowe do wielu miast, zarówno niemieckich jak i europejskich, co pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego podczas weekendów.

Podsumowanie

Praktyki zagraniczne stanowiły świetną okazję do poznania standardów, warunków leczenia i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Niemczech, poszerzenia swojej wiedzy oraz umożliwiły zwiedzenie wielu ciekawych miejsc i nawiązanie nowych znajomości

 

 

 

 

 

ERASMUS + Winsen (Luhe), Germany 2018

Five students from the Medical Faculty at the University of Rzeszów- Kinga Biduś, Katarzyna Olenkiewicz, Michał Stefan, Julia Zarańska, and Karolina Bartczak, completed summer internships at the Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten in Hamburg and in the Rzeszów in Winsen (Luhe) Germany program during August and September 2018 as part of Erasmus+. This year's two-month trip was a success thanks a joint effort between Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR, The Director of The Center for Foreign Languages  UR Dr Slawomir Schultis, Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR and Dr Oliver Dörner and Christian Ponocny in Germany.

Students of physiotherapy at The University of Rzeszów took part in the Erasmus+ program in previously, and joining them for the first time were 2nd and 3rd year medical students.

Cooperation between UR and Lehrkrankenhaus der Universitäten has a long tradition that began 16 years ago initiated by dr hab. Teresa Pop, prof. UR. Cooperation is expressed through annual international conferences and students exchanges organized by both parties.

Krankenhaus Winsen

As part of their practice, students acquired skills in six departments and sub-units: General Surgery, Internal Diseases, Anesthesiology and Intensive Care, Gynecology and Obstetrics, Otorhinolaryngology, Orthopedics and Traumatology, and in the Hospital Emergency Department.

Thanks to the two-week rotation between departments, the trainees were acquainted with work of specialists in various fields of medicine and actively participated in the daily activities at the hospital. making it possible to supplement theoretical knowledge with practical preparation.

Additionally, once a week, students held meetings with a mentor who presented clinical cases, discussed the diagnosis and treatment for patients that the students were in contact with.

Free time

Winsen is a small town located in Lower Saxony, a short distance from Hamburg which made a great starting point for visiting many cities, both German and European, allowing for travel during free time on weekends.

Summary

The foreign internships were a great opportunity to get to know the standards, treatment conditions and functioning of the health care system in Germany while providing medical knowledge and experience. In addition, the location made it possible to visit many interesting places and make new friends.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow