Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Pomoc materialna i stypendia dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodnicznego

STYPENDIA SOCJALNE NA SEMESTR  LETNI

2018/2019

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/19 zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA (wu.ur.edu.pl)i złożenie ich w Dziekanacie ul .Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 do 31 stycznia 2019 r.

 Studenci którzy pobierają już stypendium socjalne  zobowiązani są do wypełnienia wniosku elektronicznie . Należy wpisać skład rodziny oraz dołączyć zał. nr 7 i 9 F (w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości).Studenci pobierający  stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie całego kompletu dokumentów. Jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy i nie została wcześniej zgłoszona należy ten fakt uwzględnić we wniosku składanym na semestr letni oraz dołączyć stosowne dokumenty .

Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy zobowiązani są do dołączenia wszystkich wymaganych załączników (wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9)

Studenci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do 5 marca 2019 (tylko w wersji papierowej)

 

 

 

 

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych  w roku akademickim  2018/19.

 Stypendium socjalne

 

Dochód na 1 członka rodziny

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

0,00  -  1.000,00

600,00

750,00

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

  Lekki

450,00

  Umiarkowany

  Znaczny

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej, jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej .

 Termin wydawania decyzji o stypendium socjalnym i specjalnym :

 29-30 X 2018 , 5-9 XI 2018    

 

 

 

UWAGA

 Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów  w roku akademickim 2018/2019
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

Studenci , którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 i chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 składają wnioski w wersji papierowej w terminach :

I termin  od 16.07 -30.07.2018

II termin  od 03.09.- 14.09.2018

Wnioski należy składać w Dziekanacie  ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46

( Dziekanat czynny od poniedziałku do czwartku od 9 -13 w piątek od 8-11 )

 REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej,  formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

   ●  Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał.nr 8

   ●   Wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9

 

 

 

 

 

 POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Studenci II roku studiów i wyżej chcący ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wypełnienia  wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.edu.pl). Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie  ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46

w  terminach :

SEMESTR ZIMOWY

dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

  • do  15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,

 

SEMESTR LETNI

         ●      do  31 stycznia

   

          Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

UWAGA !!!

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej , będzie odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej oraz złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów , w tym na innej uczelni

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

NOWY  REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej, instrukcja wypełnienia wniosków oraz formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

● Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał.nr 8

● Wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9

  • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
  • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA BANKOWEGO W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow