Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

 

 

POMOC  MATERIALNA  - rok akademicki 2017/2018  (semestr letni)

 

●  Studenci , którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów od semestru letniego 2018 i chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego , socjalnego w zwiększonej wysokości i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Dziekanacie ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 w  terminie:

 1. dla stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia
 • Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne na IV roku studiów I stopnia , a ich sytuacja materialna nie uległa zmianie na I roku studiów II stopnia składają wraz z wnioskiem stosowne oświadczenie w tej sprawie (zawarte we wniosku str.nr 3 ). Nie mają oni obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających dochód w rodzinie.
 • Wraz z wnioskiem należy złożyć zał. nr 7 i 9 E w przypadku zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.


 UWAGA

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia)
 mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

 FORMULARZE WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

 

 

 

                                                     POMOC MATERIALNA  – rok akademicki  2017/2018

 

Studenci ,którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów

Studenci II roku studiów i wyżej chcący ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wypełnienia  wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie  ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46

w  terminach :

dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów,

dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Wnioski o stypendium Rektora należy składać  w Dziale Kształcenia /Sekcja Spraw Socjalnych.

 

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

 

 

UWAGA!!!

 

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

  REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej, instrukcja wypełnienia wniosków oraz formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

● Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał.nr 8

● Wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA BANKOWEGO W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA

 

 

 


POMOC  MATERIALNA  - rok akademicki 2016/2017  (semestr letni)

 

●  Studenci , którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów od semestru letniego 2017

●  Studenci II roku studiów i wyżej dla , których rok akademicki rozpoczyna się od semestru letniego a chcą ubiegać się o stypendium socjalne , socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wypełnienia  wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 w  terminach tj.

 1. dla stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na  I rok studiów.
 1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego
 • Szczegółowych informacji dotyczących stypendium Rektora dla najlepszych studentów udziela Dział Kształcenia-Sekcja Spraw Stypendialnych- budynek A2-ul.Kopisto 2a –pok.106

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.
 

UWAGA!!!

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia)
 mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

 FORMULARZE WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

 

 

 

 


 

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

Stypendium socjalne

Dochód na osobę

Kwota stypendium

0,00-450,00

550,00

450,01-900,00

400,00

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Dochód na osobę

Kwota stypendium

0,00-450,00

650,00

450,01-900,00

500,00

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium

Lekki

300,00

Umiarkowany

400,00

Znaczny

500,00

 

 

 

 

 

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Przedział punktowy

Kwota stypendium

1,00-44,99

450,00

45,00-49,99

650,00

50,00 i więcej

850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA

OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW

pierwszego lub drugiego  stopnia  na rok akademicki 2016/2017

 

mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w drugim terminie tj. od  29.08.2016 do 07.09.2016

Od 05.08.2016 r do  26.08.2016 r stanowisko pomocy materialnej będzie nieczynne -urlop

 

 


 

POMOC  MATERIALNA - rok akademicki 2016/2017 

 

●  Studenci , którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów

●  Studenci II roku studiów i wyżej  chcący ubiegać się o stypendium socjalne , socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wypełnienia  wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie  ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 w  terminach :

dla stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 • do 15 CZERWCA dla studentów II roku studiów i wyżej
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku 
w formie papierowej.

                                              UWAGA

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym  wyżej  i  nie  posiadają  legitymacji  studenckiej ( nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko  w  wersji  papierowej.
 

 REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej,instrukcja wypełnienia wniosków oraz formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

● Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał.nr 8

● Wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9

 

 


 

           POMOC  MATERIALNA  - rok akademicki 2015/2016  (semestr letni)

●  Studenci , którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów od semestru letniego 2016

●  Studenci II roku studiów i wyżej dla , których rok akademicki rozpoczyna się od semestru letniego a chcą ubiegać się o stypendium socjalne , socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wypełnienia  wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 w  terminach tj.

 1. dla stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,
 • do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia - dla studentów przyjętych na I rok studiów.
 1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
 • do 28 (29) lutego w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 142 Regulaminu.
 • Szczegółowych informacji dotyczących stypendium Rektora dla najlepszych studentów udziela Dział Kształcenia-Sekcja Spraw Stypendialnych- budynek A2-ul.Kopisto 2a –pok.106

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku 
w formie papierowej.

UWAGA!!!

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się
w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

 

 


 

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 

program stypendialny dla studentów I roku studiów

załącznik do Uchwały o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

 


 

     Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2015/2016                                                           

 


 POMOC MATERIALNA-rok akademicki 2015/2016

UWAGA!!!

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY

PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW

I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

Obecnie wdrożony w uczelni system daje możliwość logowania w systemie wirtualna uczelnia jedynie studentom, którzy uzyskali z dniem immatrykulacji status studenta (na podstawie numeru albumu), natomiast osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich   na podstawie prawomocnej decyzji, mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w regulaminowym terminie - przed uzyskaniem statusu studenta - tylko w wersji papierowej (zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu)

FORMULARZE WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW oraz REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2015

W przypadku składania wniosków po dniu immatrykulacji studenci I roku mają obowiązek wypełnienia i złożenia wniosku elektronicznie.

                                                 Wykaz  dokumentów do stypendium zawiera zał. nr 9 do Regulaminu

Osoby , które zostaną przyjęte  na I rok studiów  i chcą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016 składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i  specjalnego dla osób niepełnosprawnych

                                                              w  terminie  od  1.09.2015  do  11-09-2015

                                                   w  Dziekanacie  ds. socjalnych ul. Pigonia 1 bud. AO/B1-P –pok.46

              Dziekanat ds. socjalnych czynny :poniedziałek, środa ,czwartek w godz.od 9-13,wtorek od 9-14, piątek od 8-11

                                                W m-cu sierpniu 2015 stanowisko pomocy materialnej będzie nieczynne

                                                                                             

 


 

!! UWAGA !!!
Termin złożenia wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej został przedłużony do 30 czerwca 2015 r.

 

Informacja - moduł Stypendia

 

Instrukcja elektronicznego składania wniosku o stypendium

 

 


 

UWAGA !

 Informacje dotyczące składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium specjalne na rok akademicki 2015/2016

Z DNIEM  22 MAJA 2015 ROKU WSZEDŁ W ŻYCIE NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  DLA  STUDENTÓW

 

Regulamin wprowadza m.in.

Obowiązek wypełnienia  elektronicznego przez studenta wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej  w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować ,uzupełnić wymagane pola i  podpisać ,          a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami i zaświadczeniami w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego -pok.46  (ul. Pigonia 1 bud. AO/B1-P )

TERMINY ZŁOŻENIA WNIOSKÓW  W  DZIEKANACIE:

•  do 15 czerwca 2015 r osoby, które będą  w roku akad.2015/2016 studentami  II, III, IV roku studiów (licencjackich, inżynierskich  lub magisterskich).

do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia –   dla studentów przyjętych na I rok studiów.

NIEUZUPEŁNIENIE   WNIOSKU  W  WERSJI  ELEKTRONICZNEJ  UNIEMOŻLIWI  ZŁOŻENIE  WNIOSKU  W FORMIE  PAPIEROWJ!

                               PROSZĘ  ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ  NOWEGO  REGULAMINU  !!

Regulamin pomocy materialnej  nowe wzory wniosków i oświadczeń oraz wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o stypendium socjalne ( załącznik nr 9) znajduje się na stronie internetowej:

 www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2015

      Termin udostępnienia serwisu internetowego Wirtualna Uczelnia dla studentów   i doktorantów zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej UR.

 

 

 


UWAGA 

   Studenci dla których rok akademicki rozpoczyna się od semestru letniego  2015, chcący ubiegać się  o stypendium socjalne  lub specjalne dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia wniosków wraz z wymaganymi załącznikami  w  Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego –pok.46

 Terminy złożenia wniosków:

• studenci II roku studiów i wyżej

 do 15 lutego 2015

• studenci przyjęci na  I rok studiów

- do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia 

 

   Regulamin pomocy materialnej i formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.ur.edu.pl/Studenci i doktoranci/Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych/Stypendia dla studentów

 


 

 

TERMIN WYDAWANIA DECYZJI O STYPENDIUM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO   z dnia  1 października 2014 roku/tekst jednolity/

http:/www.ur.edu.pl/studenci/dział spraw studenckich/pomoc materialna/stypendia dla studentów/regulamin-2014

W dniu 13-10-2014 r. Pan Prorektor  ds. Studenckich i  Kształcenia  wraz  z  Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR ustalił szczegółowe zasady przyznania oraz wysokości stypendiów socjalnych i  specjalnych  w  roku  akademickim  2014/2015.

Stypendium socjalne

Dochód na 1 członka rodziny

Kwota stypendium socjalnego

Kwota stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu  zakwaterowania

0,00-200,00

470,00

530,00

200,01-400,00

410,00

470,00

400,01-780,00

350,00

410,00

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium

Lekki

260,00

Umiarkowany

360,00

Znaczny

460,00

 

Obowiązkiem studenta jest odebranie decyzji osobiście (za okazaniem legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego)

Termin wydawania decyzji:

od 27-10-2014 do 4-11-2014

 


Prosimy o zapoznanie się z  Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego który będzie obowiązywał od  dnia 1.10.2014 r.

 

Wzory druków do pobrania ze strony internetowej: www.ur.edu.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2014 - ( proszę drukować dwustronnie)

 


 

Stypendium Rektora

 

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać w Dziale Spraw Studenckich UR ( Al. mjr Kopisto 2 A  pok. 106) w terminie do 30.IX.2015 r.

Regulaminy pomocy materialnej, wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dostępne na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2015

 


 

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium Rektora na rok akad. 2015/2016, mogą złożyć wniosek o przyznawania dodatkowych punktów dla studentów szczególnie wyróżniających się poprzez swoją aktywność naukową i społeczną  - tzw "punkty dziekana".

 

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. socjalnych i bytowych (ul. Pigonia 1, pok. 46) w terminie do 10.09.2015 r.

 

 

Zarządzenie nr 1/STYPENDIA/2014 Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z dnia 2 lipca 2014 r.

Załącznik nr 1 - Zasady i punktacja

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku

 


Stypendium Ministra

 

Formularz zgłoszeniowy o przyznanie stypendium ministra studenci winni składać do 20 sierpnia 2015r. w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego pok.43.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 


Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

Informacja dotycząca stypendium Marszałka Województwa Podkarackiego

Załącznik do uchwały o stypendiach Marszałka

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow