Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Historia

Kilka faktów z historii wyższych studiów matematycznych w Rzeszowie

 • 16 lipca 1962 roku rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny w Rzeszowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie z dwoma kierunkami: filologią polską i matematyką. Zaoczne studia matematyczne rozpoczęło ponad 40 czynnych nauczycieli pracujących w zasadzie w województwie rzeszowskim. Organizacją studiów zajmował się mgr Tadeusz Rumak, który był także opiekunem roku.

 • Ważnym etapem było rozpoczęcie działalności Studium Terenowego w Rzeszowie Krakowskiej WSP w dniu 5 listopada 1963 r. z kierunkami studiów: filologia polska i matematyka. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych przyjęto 21 osób. W kolejnych latach przyjmowano na pierwszy rok studiów stacjonarnych 50 - 90 osób, zaś na studia zaoczne od 30 - 80 osób. W pierwszych latach istnienia kierunku matematyka zajęcia dydaktyczne prowadzili także pracownicy WSP w Krakowie: prof. Zenon Moszner, dr Feliks Barański, mgr Dobiesław Brydak, mgr Stanisław Midura, mgr Stanisław Serafin, mgr Stefan Turnau oraz mgr Adam Wachułka, a także pracownicy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie prof. dr Jan Woźniacki, doc. dr hab. Stanisław Polański i mgr Stefan Bal.

 • Przekształcenie Studium Terenowego WSP w Krakowie w samodzielną Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie nastąpiło w dniu 1 października 1965 r. Zakład Matematyki zorganizował dr Stanisław Złonkiewicz przy współudziale mgra Tadeusza Rumaka, mgra Stanisława Midury i mgra Zygmunta Knapa. Do pracy w naszej uczelni przenieśli się dr Grzegorz Staszewski z Politechniki Łódzkiej w 1966 r. i dr Kazimierz Zima z WSP w Katowicach w 1967 r. Stopnie doktora nauk matematycznych uzyskali w Uniwersytecie Jagiellońskim pracujący w Zakładzie Matematyki WSP Stanisław Midura (1966) i Tadeusz Rumak (1967).

 • W 1966 roku powstała Katedra Matematyki WSP a jej kierownikiem został dr Stanisław Złonkiewicz. W Katedrze zostały utworzone trzy zakłady: Zakład Algebry i Geometrii, kierowany przez dra Złonkiewicza, Zakład Analizy Matematycznej, kierowany przez dra Zimę i Zakład Metodyki Nauczania Matematyki, kierowany przez dra Rumaka. W 1976 r. Zakład Metodyki Nauczania Matematyki został przekształcony w Zakład Dydaktyki Matematyki w związku ze znacznym rozszerzeniem problematyki badawczej. Na stanowiska docentów w Katedrze Matematyki zostali powołani dr Kazimierz Zima w 1968, dr Stanisław Złonkiewicz w 1969, dr Stanisław Midura w 1971 oraz dr Tadeusz Rumak w 1972 r.

 • W 1973 roku doc. Stanisław Midura uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejnymi pracownikami Katedry Matematyki WSP, którzy uzyskali stopnie doktora byli: Wanda Ottenbreit, Zygmunt Knap, Anna Dąbrowska, Anna Sobolewska, Andrzej Gębarowski, Barbara Nowak, Zofia Zamorska, Antoni Pardała, Jerzy Tocki, Tomasz Rybicki, Zbigniew Suraj, Zbigniew Wilczyński, Paweł Urban, Mirosława Zima, Waldemar Chodun, Jarosław Górnicki, Piotr Pusz, Janusz Brzdęk, Ewa Swoboda, Stanisław Domoradzki, Jacek Dziok, Renata Chrobak. W latach 1967-1972 wykłady i seminaria prowadził dr hab. Andrzej Szybiak - docent Instytutu Matematyki PAN w Warszawie, Oddział w Krakowie. W 1976 roku pracę w Katedrze Matematyki podejmuje dr Michał Lorens, który przeniósł się z Uniwersytetu Śląskiego.

 • 1 października 1981 r. Katedra Matematyki WSP została przekształcona w Instytut Matematyki WSP. Dyrektorem Instytutu został doc. dr hab. Stanisław Midura, który uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych w 1990 roku i został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Równieź od 1 października 1981 r. w Instytucie Matematyki zostal zatrudniony prof. dr hab. Jan Stankiewicz, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, i pracował tu do września 2006 r.

 • W roku 1986 w Instytucie Matematyki UR został utworzony kolejny zakład: Zakład Informatyki, którego kierownikiem został dr Zbigniew Suraj.

 • W 1993 r. stopień doktora habilitowanego nauk pedagogicznych w zakresie dydaktyki matematyki uzyskali dr Jerzy Tocki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie i dr Antoni Pardała w Akademii Pedagogicznej w Moskwie.

 • W październiku 1994 r. w Instytucie Matematyki WSP podjął pracę prof. dr hab. Roman Słoniowski, poprzednio zatrudniony w Politechnice Lwowskiej, i pracował w naszej uczelni do 2001 r., a w październiku 1995 r. przenieśli się z WSP w Krakowie do pracy w naszym instytucie prof. dr hab. Józef Tabor, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego i dr hab. Stefan Turnau, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Z Akademii Rolniczej w Lublinie przybył do naszego instytutu i podjął pracę na stanowisku profesora w październiku 1996 r. dr hab. Czesław Stępniak, który w grudniu 1998 r. uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych.

 • 1 września 1999 roku funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki objął prof. dr hab. Józef Tabor. W październiku 1999 roku przeniósł się z Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach do pracy na stanowisku profesora w naszym instytucie prof. dr hab. Andrzej Kamiński. Od października 2000 r. w Instytucie Matematyki WSP rozpoczął pracę prof. dr hab. Piotr Kaleniuk z Politechniki Lwowskiej.

 • W 2000 r. prof. dr hab. Andrzej Kamiński i prof. dr hab. Czesław Stępniak zostali powołani na stanowiska profesorów zwyczajnych. Również w 2000 r. dr Zbigniew Suraj uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie informatyki w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. W roku 2001 dr Janusz Brzdęk habilitował się w zakresie nauk matematycznych na Uniwersytecie Śląskim. W lutym 2001 r. na stanowisku profesora Instytutu Matematyki WSP zostal zatrudniony dr hab. Józef Drewniak, który przeniósł się tutaj z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto w Instytucie Matematyki zostali zatrudnieni: dr Swietłana Minczewa (w 2000 r.) oraz dr Halina Drewniak (w 2001 r.)

 • Wobec utworzenia ustawą Sejmu w dniu 7 czerwca 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego od 1 września 2001 r. Instytut Matematyki funkcjonuje w ramach nowopowstałego uniwersytetu.

 • Kolejnymi profesorami zatrudnionymi w Instytucie Matematyki UR zostali: prof. dr hab. Michał Zariczny (od października 2003 r.) i dr hab. Igor Mikitiuk (od grudnia 2004 r.) W lipcu 2005 r. z Politechniki Krakowskiej przenieśli się do pracy w instytucie prof. dr hab. Sergij Ławreniuk i prof. dr hab. Oleg Łopuszański, a w październiku 2005 r. dr Natalia Iwaszczuk.

 • Kolejne stopnie doktora uzyskali: Lech Zaręba, Renata Jurasińska, Anna Szpila, Jacek Chudziak, Wojciech Jabłoński, Paweł Drygaś, Joanna Kowalczyk, Urszula Dudziak, Piotr Romanowski, Anna Mureńko, Bernard Sozański.

 • W Instytucie Matematyki od 1 października 2005 r. działały następujące zakłady naukowe: Zakład Równań Różniczkowych (kierownik - prof. dr hab. Piotr Kaleniuk), Zakład Analizy Matematycznej (prof. dr hab. Andrzej Kamiński), Zakład Równań Funkcyjnych (prof. dr hab. Józef Tabor), Zakład Topologii (prof. dr hab. Michał Zariczny), Zakład Metod Przybliżonych, (dr hab. prof. UR Józef Drewniak), Zakład Dydaktyki Matematyki, (dr hab. .prof. UR Jerzy Tocki), i trzy pracownie: Pracownia Matematyki Finansowej (prof. dr hab. Ołeh Łopuszański), Pracownia Informatyki (dr Jan G. Bazan), Pracownia Metodyki Badań nad Nauczaniem Matematyki (dr Ewa Swoboda).

 • 11 listopada 2006 roku zmarł nagle prof. UR, dr hab Jerzy Tocki - Dziekan Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki . Jerzy Tocki był absolwentem kierunku matematyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, od roku 1994 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego WSP, a od roku 2001 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Kierował w latach 1994-2006 Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WSP w Rzeszowie (od 2001 Uniwersytetu Rzeszowskiego).

 • Dziekanem Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na czas trwającej kadencji 2006 -2008, potem na kadencję 2008- 2012 został prof. dr hab. Józef Tabor - dotychczasowy Dyrektor Instytutu Matematyki zaś prodziekanem ds. studiów zaocznych (2008 -2012) została dr Renata Jurasińska z Instytutu Matematyki.

 • Dyrektorem Instytutu Matematyki został dr hab. prof. UR Józef Drewniak, zastępcą Dyrektora ds. naukowych - prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, funkcję Dyrektora ds. dydaktycznych pełnił dr Michał Lorens, a od roku 2007 - dr Anna Szpila.

 • W latach 2006-2008 Zakładem Dydaktyki Matematyki kierował dr Stanisław Domoradzki.

 • W maju 2007 roku Instytut Matematyki wspólnie z Komisją Historii Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego zorganizował w Iwoniczu Zdroju XXI Konferencję Naukową PTM z Historii Matematyki na temat: Leonhard Euler (1707 - 1783) w trzechsetlecie urodzin", kolejne wspólne konferencje: w maju 2008: Matematyka i matematycy polscy okresu zaborów (1795 -1918) i w maju 2009, której tematyka była kontynuacją tematyki z roku poprzedniego.

 • W dniach 2-8 IX 2007 roku w Będlewie odbyła się Międzynarodowa konferencja z funkcji uogólnionych GF 07, której głównymi organizatorami byli pracownicy Zakładu Analizy Instytutu Matematyki pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Kamińskiego.

 • W 2007 r. zmarła mgr Małgorzata Dąbrowska - pracownik inżynieryjno-techniczny Instytutu Matematyki.

 • Z powodów zdrowotnych w 2007 roku zrezygnował z pracy w Instytucie Matematyki prof. dr hab. Sergij Ławreniuk, który zmarł we Lwowie w 2008 roku.

 • W 2008 roku tytuł docenta uzyskali dr Ewa Swoboda (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) w zakresie dydaktyki matematyki i dr Jacek Chudziak w zakresie nauk matematycznych (Uniwersytet w Koszycach, Słowacja). Tytuły te zostały uznane za równoważne stopniom naukowym doktora habilitowanego w zakresie matematyki w Polsce.

 • W związku z funkcjonowaniem Katedry Informatyki na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UR od 1 stycznia 2008 pracownikami Katedry zostali dr inż. Piotr Romanowski, mgr Paweł Delimata, mgr inż Piotr Grochowalski, mgr W. Rząsa, zaś od 1 lipca 2008 roku dr Jan Bazan - pracownicy naukowo- dydaktyczni Instytutu Matematyki.

 • W Iwoniczu-Zdroju (sierpień 2008) obyła się pierwsza z cyklicznych międzynarodowych konferencji organizowanych co 2 lata - "Edukacja Matematyczna Dzieci" CME. Inicjatorką międzynarodowego cyklu spotkań jest dr hab., prof. UR Ewa Swoboda.

 • Z inicjatywy Dziekana Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego została podpisana  umowa  pomiędzy  Uniwersytetem Rzeszowskim i  III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie o współpracy, której celem jest realizacja rozszerzonych programów nauczania matematyki, fizyki i informatyki przez nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w tzw. „klasie uniwersyteckiej".  Umowę podpisali  JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. W. Bonusiuak  i Dyrektor Stanisław Piekarz.    W r. sz.  2008/09 zajęcia prowadzą: z matematyki -dr Renata Jurasińska (IM), z fizyki -dr  Tomasz Zamorski (IF), z technologii informacyjnej dr Paweł Urban, (IM). W r. sz. 2009/10 w klasie II  zajęcia z matematyki i fizyki kontynuują dr Renata Jurasińska i dr T. Zamorski, z informatyki  dr Wojciech Rząsa (KI). W klasie I  zajęcia z matematyki prowadzi dr Joanna Kowalczyk (IM), z fizyki dr T. Zamorski (IF), z technologii informacyjnej dr E. Kwiatkowski (IT). Koordynatorem Dziekana ds. „klasy uniwersyteckiej" jest dr S. Domoradzki z IM.

 • Począwszy od r. ak.  2008/09 na kierunku matematyka jest  realizowany projekt - Zamawianie kształcenia na kierunkach  technicznych matematycznych i przyrodniczych  finansowany przez  Europejski Fundusz Społeczny.

 • Pracownicy IM aktywnie  uczestniczą w unijnych projektach realizowanych w UR: Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu i Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy -  projekty te sfinansowane są ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - organizując zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz studia podyplomowe.

 • Końcem maja 2009 roku Instytut Matematyki UR w ramach Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego organizował Konferencję Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki (KWUMI).

 • Stopnie doktora w okresie 2006 - 2009 uzyskali Piotr Drygaś, Barbara Pękala, Ewa Rak, Marek Żołdak, Renata Tłuczek - Pięciak, U. Skwara, Bożena Maj. Promotorami czterech przewodów doktorskich byli pracownicy IM UR (dr hab. prof. UR Józef Drewniak -2., prof. dr hab. Józef Tabor i profesor dr hab. O. Łopuszański po 1).

 • Od roku akademickiego 2008/09 w Instytucie Matematyki funkcjonują następujące zakłady i pracownie naukowe: Zakład Równań Różniczkowych (prof. dr hab. Piotr Kaleniuk) Zakład Analizy Matematycznej (prof. dr hab. Andrzej Kamiński), Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. dr hab. Ołeh Łopuszański), Zakład Równań Funkcyjnych (prof. dr hab. Józef Tabor), Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej (prof. dr hab. Czesław Stępniak), Zakład Topologii Analizy Zespolonej (prof. dr hab. Michał Zariczny), Zakład Metod Przybliżonych (dr hab. prof. UR Józef Drewniak), Zakład Dydaktyki Matematyki dr hab. prof. UR Ewa Swoboda), Pracownia Informatyki (dr Paweł Urban), Pracownia Matematyki Finansowej (dr P. Pusz).

 • Od marca 2009 roku odbywają się naprzemiennie co miesiąc wspólne wykłady naukowe pracowników Instytutu Matematyki UR i Katedry Matematyki Politechniki Rzeszowskiej.

 • W r. ak. 2009/10 powstał Zakład Analizy Wypukłej, którego kierownikiem został prof. dr hab. Józef Tabor, zaś kierownictwo Zakładu Równań Funkcyjnych powierzono dr hab. prof. UR Jackowi Chudziakowi.

 • We wrześniu 2009 r. zakończył się kontrakt prof. UR, dra hab. I. Mikitiuka.

 • Od 1 października 2009 na stanowisku prof. UR zatrudniony został dr hab. Rostysław Hryniv.

 • W dniach 24-29 sierpnia 2010 w Iwoniczu Zdroju odbyła się druga już międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji matematycznej uczniów CME& 39;10 - Children& 39;s Mathematical Education. Konferencję zorganizował Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki UR. Hasłem przewodnim konferencji było: Motivation via Natural Differentiation in Mathematics. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób z różnych krajów; byli to nie tylko naukowcy i badacze, ale również nauczyciele matematyki z różnych poziomów edukacyjnych. Dało to wspaniałą możliwość na zetknięcie teorii i praktyki dotyczących nauczania matematyki oraz wymiany doświadczeń.

 • Z dniem 1 lutego 2011 roku została powołana Pracownia Klas Akademickich. Kierownikiem Pracowni został  dr Stanisław Domoradzki.

 • W dniach 9-13 lutego 2011 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim miało miejsce niezwykłe wydarzenie naukowe, obył się VII Kongres Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad Nauczaniem Matematyki (CERME7). Ta prestiżowa konferencja odbywa się co dwa lata i po raz pierwszy gościła w Polsce. UR został wybrany przez międzynarodowy komitet w uznaniu dla działalności naukowej prof. Ewy Swobody. W kongresie wzięło udział prawie 500 uczestników z 50 krajów.  Publikacja pokonferencyjna przygotowana przez Ewę Swobodę, Martę Pytlak z Instytutu Matematyki UR i Tima Rowlanda z Uniwersytetu w Cambridge  liczy ponad  3000 stron. Ukazała się w formie elektronicznej i zawiera prezentowane podczas konferencji wykłady i referaty.

 • Dr Mirosława Zima w 2011 roku uzyskała tytuł docenta w zakresie nauk matematycznych (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy). Tytuł ten został uznany za równoważny stopniowi naukowemu doktora habilitowanego w zakresie matematyki w Polsce.

 • Mgr Marta Pytlak w dniu 18 maja 2011 r.  uzyskała stopień doktora  w zakresie matematyki  (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Promotorem pracy była  dr hab. prof. UR  Ewa Swoboda.

 • Mgr Anna Król w dniu 20.10.2011 otrzymała stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 • W Instytucie Matematyki zatrudnionych jest 47. nauczycieli akademickich, w tym 6. z tytułem profesora nauk matematycznych, 5. ze stopniem doktora habilitowanego, 27. nauczycieli akademickich ze stopniem doktora oraz 9. magistrów. W gronie nauczycieli akademickich Instytutu znajduje się 30. naszych absolwentów, w tym 2. ze stopniem doktora habilitowanego i 20. ze stopniem doktora.

 • W Instytucie Matematyki pracuje również 5. pracowników inżynieryjno-technicznych.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow