Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Program Erasmus+


 


Studia i Praktyka za granicą

Zachęcamy gorąco wszystkich studentów kierunku Informatyka do skorzystania z niepowtarzalnej szansy wyjazdu na cząstkowe studia lub praktykę zagraniczną w ramach programu ERASMUS+ - UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.
 


 

"Dla chcącego nie ma nic trudnego"
Voluntario nihil difficile

Erazm z Rotterdamu

 

Program Erasmus / Erasmus+ - Informacje o programie

Nazwa Programu poświęcona jest pamięci Erazma z Rotterdamu, jednego z czołowych humanistów Odrodzenia. Erazm z Rotterdamu był holenderskim filologiem, filozofem, pedagogiem i katolickim duchownym. Program Erasmus powstał w roku 1987 w celu propagowania, ułatwiania i finansowania wymiany studentów oraz pracowników naukowych między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES. Począwszy od roku 2007, Erasmus stał się częścią programu Lifelong Learning – Uczenie się przez całe życie. Od roku akademickiego 2007/08, uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość prowadzenia wymiany studentów (na okres 1 semestru lub 1 roku akademickiego) oraz wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji i firm w krajach Wspólnoty Europejskiej (na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego). Wymiana dotyczy także pracowników naukowych i polega na 1-2 tygodniowych wyjazdach do uczelni partnerskich w celu zapoznania się z metodami pracy i wygłoszenia serii wykładów (min. 5 godzin/tydzień pobytu).

Więcej informacji znaleźć można na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
www.erasmusplus.org.pl

Studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ traktowane są jako część programu studiów uczelni uczestniczących. Wyjeżdżający studenci zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa. Rozliczenie nakładu pracy stypendysty po powrocie do uczelni macierzystej możliwe jest dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System). Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej, natomiast otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus+, przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendiów różnicowana jest ze względu na kraj docelowy.

UR rozpoczął kierunek Informatyka w roku akademickim 2008-2009. Nawiązaliśmy współpracę w ramach Programu Erasmus z następującymi jednostkami bądź uczelniami prowadzącymi kierunki informatyczne w: European University Cyprus (Cypr), Masarykova Univerzita v Brne (Czechy), VIA University College (Dania), Business Academy SouthWest (Dania), Klaipeda State College (Litwa), Fachhochschule Bielefeld (Niemcy), Instituto Politécnico de Portalegre(Portugalia), Catholic University in Ruzomberok (Słowacja), Afyon Kocatepe Üniversitesi (Turcja),Atatürk Üniversitesi (Turcja), Haliç University (Turcja), Yeditepe University (Turcja), Yaşar Üniversitesi (Turcja),  Sakarya Üniversitesi (Turcja), Szegedi Tudományegyetem (Węgry),Università degli Studi di Perugia (Włochy) oraz Università Degli Studi Roma "La Sapienza" (Włochy).

Aktualna lista uczelni partnerskich znajdziesz na stronie: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/uczelnie-partnerskie-erasmus

Kontakt do koordynatorów programu Erasmus+:

 

Koordynator uczelniany:
mgr Lucyna Kustra 
        Dział Współpracy z Zagranicą,       

ul. Rejtana 16 C, pok. 26 
Tel.: +48 (017) 872 10 71
E-mail: lkustra@univ.rzeszow.pl

Koordynator dla kierunku Informatyka:
dr inż. Piotr Lasek
Katedra Informatyki,
ul. Prof. St. Pigonia 1, pok. 353 
Tel.: +48 (17) 851 85 18
E-mail: lasek[AT]ur.edu.pl

 

Do kogo skierowany jest program Erasmus+?

O wyjazd mogą się ubiegać studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów (w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr). Prawo studentów do wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ jest jednokrotne. Kandydat do wyjazdu powinien mieć dobre wyniki w nauce (średnia ocen min. 4,0) i posiadać znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach w uczelni zagranicznej (poświadczoną odpowiednim dokumentem).

Na jak długo można wyjechać na stypendium?

W ramach programu ERASMUS+ można wyjechać na okres od 3 miesięcy do 1 roku. Pobyt za granicą nie może wykroczyć poza dany rok akademicki, tzn. stypendium które rozpoczęło się w semestrze letnim, nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Co warto wiedzieć?

Podczas wyjazdu w ramach programu studenci otrzymują stypendium Erasmusa+ i są zwolnieni z opłat czesnego w uczelni goszczącej. Grant nie pokrywa jednak w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować również własne środki. Stypendium ma służyć jedynie wyrównaniu różnic w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem, w którym znajduje się uczelnia partnerska.

„Spełniam warunki”: Co zrobić, żeby wyjechać?

Aby ubiegać się o możliwość wyjazdu, należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej i złożyć go w Dziale Współpracy z Zagranicą (ul. Rejtana 16 C, Rzeszów). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczane są na bieżąco na stronie www oraz są dostępne u Koordynatora.

Czy studia odbyte za granicą zostaną uznane po powrocie?

Okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej, która zobowiązana jest uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej. Po zakończeniu stypendium student otrzymuje wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także - jeśli to możliwe - stopniami przyznanymi zgodnie ze skalą ECTS.

Co to jest ECTS?

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem ułatwiającym uznawanie okresów studiów odbytych za granicą. Pozwala na określenie w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu oraz efekty kształcenia i godziny zajęć. Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów dziennych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow