Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Oferta edukacyjna

Studia pierwszego stopnia inżynierskie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i urządzeń mobilnych; zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, komunikacji człowiek-komputer oraz administrowania systemami informatycznymi.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  • aplikacje internetowe 

    Absolwent specjalności Aplikacje internetowe zna w szerokim zakresie aktualne trendy, techniki i technologie stosowane w projektowaniu i realizacji witryn i aplikacji internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Sprawnie posługuje się wieloma narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do tworzenia produktów informatycznych działających w sieci, efektywnie wykorzystując ich możliwości. Elastycznie dostosowuje się do używanych w miejscu pracy technologii.

  • bazy danych

    Absolwent specjalności Bazy danych zna dodatkowo praktyczne aspekty tworzenia i administrowania bazami danych w zakresie inteligentnych metod ich eksploracji, zapewniania bezpiecznego dostępu do danych w nich przechowywanych, tworzenia baz danych z uwzględnieniem specyfiki cyfrowych urządzeń mobilnych, a także  działania hurtowni danych.

  • inteligentne systemy wspomagania decyzji

    Absolwent specjalności Inteligentne systemy wspomagania decyzji zna dodatkowo nowoczesne, w dużej części oparte na zdobyczach naukowych sztucznej inteligencji, techniki przetwarzania informacji i budowy oprogramowania w celu wspomagania decyzji w takich dziedzinach jak zarządzanie, projektowanie inżynierskie, ekonomia, finanse, biomedycyna. Specjalność ukierunkowana jest na aktywne systemy informatyczne, które cechuje umiejętność uczenia się i adaptacji.

 

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest na kierunek. Wyboru specjalności oraz przedmiotów obieralnych studenci dokonują w trakcie studiów. Minimalna liczba studentów wymagana do uruchomienia specjalności wynosi 15 (Uchwała Senatu UR). Przedmioty obieralne wskazywane są przez studentów poszczególnych specjalności niezależnie.

Studia drugiego stopnia magisterskie

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Ma bogatszą wiedzę niż absolwent studiów pierwszego stopnia – tak teoretyczną jak i praktyczną – w zakresie nowoczesnej informatyki. Jest przygotowany do rozwiązywania bardziej złożonych problemów informatycznych ze znacznie szerszego zakresu. Dla osiągnięcia celu stosuje zaawansowane techniki i strategie, potrafi zaplanować, zorganizować i nadzorować pracę zespołu osób odpowiedzialnych za osiągnięcie wyznaczonego efektu, wykazuje się pomysłowością oraz samodzielnością w poszukiwaniu środków wiodących do osiągnięcia celu. Orientuje się w specyfice pracy informatyka w wybranych zakładach pracy funkcjonujących w regionie. Jest przygotowany do efektywnego kierowania grupami pracowników. Potrafi zorganizować swoje miejsce pracy jak również zaplanować i założyć własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do dyskusji na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i osobami o słabej znajomości technologii informacyjnej i informatycznej. Ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia. Może kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.

 

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest na kierunek. Wyboru specjalności oraz przedmiotów obieralnych studenci dokonują w trakcie studiów. Minimalna liczba studentów wymagana do uruchomienia specjalności wynosi 15 (Uchwała Senatu UR). Przedmioty obieralne wskazywane są przez studentów poszczególnych specjalności niezależnie.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow